Autorsko pravo

Autorska prava i prava intelektualne svojine

Sve informacije, sadržaj, slike, softver i dizajn sadržaja sa internet stranice, usluge i njihovi nazivi, njihova struktura i izgled, izvorni kod i jedinstveni sadržaj internet stranice www.goopti.com (domen) i podstranica (poddomena), čak i ako nisu navedene u ovom obavještenju, ali podpadaju pod definiciju autorskog ili s tim odgovarajućih prava ili prava intelektualne svojine, isključivo su vlasništvo kompanije GoOpti Ltd., Tehnološki park 18, Ljubljana (Kompanija).

Korisnici ili posjetioci internet stranice ne smiju koristiti, prenositi ili na bilo koji drugi način iskorišćavati sadržaj definisan u prvom pasusu ovog obavještenja bez izričitog pristanka Kompanije.

Bilo koja neovlašćena upotreba predstavlja osnovu za odštetnu odgovornost i za krivično procesuiranje u skladu s članom 148. i članom 149. Krivičnog zakona Republike Slovenije (KZ-1).