Splošni pogoji Gremo Skupaj

Splošni pogoji Gremo Skupaj
\u003cp\u003eSPLO\u0026Scaron;NI POGOJI POSLOVANJA ZA PILOTSKI PROJEKT DINAMIČNEGA SKUPINSKEGA PREVOZA NA DELO IN DOMOV \u0026ndash; SPLO\u0026Scaron;NI POGOJI POSLOVANJA GREMO SKUPAJ.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e1. KAJ JE PILOTNI PROJEKT DINAMIČENEGA SKUPINSKEGA PREVOZA GREMO SKUPAJ\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003ePilotni projekt vzpostavitve dinamičnega skupinskega prevoza oseb na delo kot pametne re\u0026scaron;itve za trajnostno mobilnost v Sloveniji je projekt, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Ljubljanska urbana regija v sodelovanju z norve\u0026scaron;kim finančnim mehanizmom oz. Finančnim mehanizmom EGP 2014-2021 in bo potekal v Brezplačnem obdobju 3 mesecev v roku od 1.2. 2023 do 30.4.2023. V projekt je vključeno več deležnikov, med drugimi pa so za dinamični skupinski prevoz GoOpti kot organizator, ter potniki in izbrani prevozniki kot udeleženci v pilotnem projektu.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e2. OPREDELITEV POJMOV\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eUPORABNIK \u0026ndash; je vsaka fizična oseba, ki se prijavi na pilotni projekt Gremo skupaj v skladu s temi SPLO\u0026Scaron;NIMI POGOJI POSLOVANJA GREMO SKUPAJ. Ko UPORABNIK prejme obvestilo s strani GoOpti, da je izbran in Ponudbo za prevoz ter to ponudbo potrdi, UPORABNIK postane Naročnik iz SPLO\u0026Scaron;NIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI ter zanj v celoti veljajo določila le-teh, vključno s sklenitvijo prevozne pogodbe.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eBREZPLAČNO OBDOBJE \u0026ndash; je obdobje pilotnega projekta, ki poteka 1.2. 2023 do 30.4.2023.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eSPLETNA STRAN- www.goopti.com/gremoskupaj. SPLETNA STRAN in za\u0026scaron;čitena znamka GoOpti sta v lasti in upravljanju GoOpti.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eSPLO\u0026Scaron;NI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI \u0026ndash; so splo\u0026scaron;ni pogoji, objavljeni na strani www.goopti.com.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eSPLO\u0026Scaron;NI POGOJI POSLOVANJA GREMO SKUPAJ \u0026ndash; so splo\u0026scaron;ni pogoji , dogovorjeni med uporabnikom, GoOpti in prevoznikom za izvajanje pilotnega projekta Gremo skupaj ter so objavljeni na Spletni strani.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003ePREVOZNINA \u0026ndash; v Pilotnem projektu dinamičnega skupinskega prevoza Gremo skupaj v času BREZPLAČNEGA OBDOBJA UPORABNIK prevoznine ne plača.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eVse ostale opredelitve pojmov so enake kot v SPLO\u0026Scaron;NIH POGOJIH POSLOVANJA GOOPTI.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e3. PRIJAVA\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eUPORABNIK se prijavi na SPLETNI STRANI, tako da pravilno izpolni Prijavo ter sprejme SPLO\u0026Scaron;NE POGOJE POSLOVANJA GOOPTI, SPLO\u0026Scaron;NE POGOJE POSLOVANJA GREMO SKUPJA in Pravila zasebnosti GoOpti.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003ePrijave za storitve Gremo Skupaj bodo potekale od dne objave SPLO\u0026Scaron;NIH POGOJEV POSLOVANJA GREMO SKUPAJ do 20.1.2023 z možnostjo podalj\u0026scaron;anja.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eUPORABNIK se izrecno strinja, da je jasno obve\u0026scaron;čen, da pilotni projekt traja tri mesece od 1.2. 2023 do 30.4.2023 ter da sta prijava in prevoz brezplačna.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e4. IZBOR\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eGoOpti na podlagi prijav UPORABNIKOV izbere UPORABNIKE po prosti presoji z namenom čim večje učinkovitosti združevanja skupinskih prevozov v tem pilotnem projektu. UPORABNIK se izrecno strinja, da je jasno obve\u0026scaron;čen, da kljub pravilni prijavi lahko tudi ni izbran.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e5. PONUDBA\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eGoOpti izbrane UPORABNIKE na naslov e-po\u0026scaron;te iz prijave obvesti o izboru in jim poda ponudbo prevozov, ki bodo najbližje možni želenim podatkom na prijavi Uporabnika. Ponudba lahko odstopa od želenih časov in krajev v prijavi UPORABNIKA.V potrditvenem obvestilu je tudi telefonska \u0026scaron;tevilka za sporočanje sprememb podatkov prevoza ter e-po\u0026scaron;tni naslov za sporočanje odpovedi prevozov s strani UPORABNIKA.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eUPORABNIK prejeto ponudbo potrdi najkasneje v roku 4 (\u0026scaron;tirih) koledarskih dni od prejema ponudbe.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e6. SPREMEMBA PODATKOV O PREVOZU\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eČe želi UPORABNIK podatke za posamezen prevoz spremeniti, lahko prek telefonskega klica na \u0026scaron;tevilko, ki jo bo prijel ob potrditvi prevozov pri GoOpti, preveri razpoložljivost prevozov ob spremenjenih podatkih o prevozu. GoOpti lahko po prosti presoji UPORABNIKA v primeru zadostnih kapacitet premesti tako, da čim bolj ustreza novim podatkom za prevoz ter ga o tem obvesti.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e7. ODPOVED PREVOZA S STRANI UPORABNIKA\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eUPORABNIK lahko brez razloga odpove posamezni prevoz, več prevozov ali vse prijavljene prevoze.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003ePosamezni prevoz mora UPORABNIK odpovedati najkasneje do 21. ure dan pred odhodom prevoza, ki ga želi odpovedati, pisno na e-po\u0026scaron;to, ki jo je prejel pri potrditvi prijave. Prav tako mora več prevozov ali vse prijavljene prevoze odpovedati pisno najkasneje do 21 ure dan pred odhodom prvega prevoza, ki ga želi odpovedati.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eV primeru, da UPORABNIK posameznega prevoza ali vseh prevozov v BREZPLAČNEM OBDOBJU dvakrat ne odpove pravočasno, ga GoOpti izbri\u0026scaron;e iz izbranih UPORABNIKOV in se na pilotni projekt Gremo skupaj v BREZPLAČNEM OBDOBJU ne more več prijaviti.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e8. ODPOVED PREVOZA S STRANI GOOPTI\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eGoOpti po izvedenem izboru in podani ponudbi ter prejeti potrditvi UPORABNIKA Prevoza ne bo odpovedal, razen v primerih, kot so opredeljeni v SPLO\u0026Scaron;NIH POGOJIH GOOPTI.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e9. ZAMUDA UPORABNIKA\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eV primeru, da UPORABNIK zamudi Predvideno uro odhoda Prevoza, ga Prevoznik NE čaka. UPORABNIK izrecno izjavlja, da je o tem obve\u0026scaron;čen in se s tem strinja.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e10. ODGOVORNOST PREVOZNIKA\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eOdgovornost Prevoznika je določena v SPLO\u0026Scaron;NIH POGOJIH POSLOVANJA GOOPTI.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e11. ODGOVORNOST GOOPTI\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eOdgovornost GoOpti je opredeljena v SPLO\u0026Scaron;NIH POGOJIH POSLOVANJA GOOPTI.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e12. SPREMEMBE SPLO\u0026Scaron;NIH POGOJEV POSLOVANJA GREMO SKUPAJ IN PILOTNEGA PROJEKTA\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eGoOpti lahko kadar koli v času BREZPLAČNEGA OBDOBJA spremeni SPLO\u0026Scaron;NE POGOJE POSLOVANJA GREMO SKUPAJ, s katerimi uvede spremembe v pilotni projekt Gremo skupaj. UPORABNIK se s tem izrecno strinja.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e13. DOLOČBE SPLO\u0026Scaron;NIH POGOJEV GOOPTI\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eVsa ostala določila, navedena v SPLO\u0026Scaron;NIH POGOJIH GOOPTI, ki niso s temi SPLO\u0026Scaron;NIMI POGOJI POSLOVANJA GREMO SKUPAJ spremenjena ali drugače definirana, za UPORABNIKA veljajo v celoti.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e14. PODATKI O REZULTATIH UDELEŽBE UPORABNIKA V PILOTNEM PROJEKTU GREMO SKUPAJ\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eV času in po preteku BREZPLAČNEGA OBDOBJA bo UPORABNIK na podlagi prejetih vpra\u0026scaron;alnikov, ki mu jih bo posredoval GoOpti, sodeloval v raziskavi učinkov pilotnega projekta Gremo skupaj.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eV Ljubljani, 30.11.2022\u003c/p\u003e