Pravila nagradne igre

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Zmagaj GoOpti majčko«

Organizator nagradne igre [NAGRADNA IGRA – ZMAGAJ GOOPTI MAJČKO] je GoOpti d.o.o., Leskoškova c. 9E, 1000 Ljubljana.

Časovni potek nagradne igre
Nagradna igra bo potekala od 15. 6. 2018 do vključno 29. 6. 2018 na družabnem omrežju Facebook, na GoOpti Facebook strani https://www.facebook.com/GoOptiSI/. Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, objavi in zbira organizator nagradne igre.

Pogoji sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri [NAGRADNA IGRA – ZMAGAJ GOOPTI MAJČKO] lahko sodelujejo vsi, ki na GoOpti Facebook strani svoj odgovor vpišejo pod komentarje. Sodelujoči lahko o nagradni igri z delitvijo obvesti tudi svoje prijatelje in jih povabi k sodelovanju. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo le en krat. S sodelovanjem se tudi aktivno strinjajo s temi pravili nagradne igre. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do izključitve neprimernih ali žaljivih vsebin. Takšne vsebine ne bodo objavljene, sodelovanje v nagradni igri pa onemogočeno.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom storitve. Nižje cene, navedene v besedilu objave na GoOpti Facebook strani, bodo v veljavi do nadaljnjega.

Nagrada
Podelili bomo 1 x GoOpti majčko z barvnim potiskom (v vrednosti 15.00 €). Nagrado bomo nagrajencu poslali po pošti, najkasneje 30 dni po datumu žrebanja. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar.

Dobitnik nagrade
Vsi uporabniki, ki so oddali odgovor na nagradno vprašanje (in ki ustrezajo pogojem sodelovanja v nagradni igri), bodo sodelovali v tekmovanju za nagrado. Izmed vseh pravilnih odgovorov bomo izžrebali enega nagrajenca. Žrebanje nagradne igre bo potekalo 29. 6. 2018 ob 12.00 uri v prostorih GoOpti. Izžrebanec bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/GoOptiSI/, in sicer z imenom in priimkom oz. Facebook uporabniškim imenom. Prav tako bo obveščen prek zasebnega sporočila na Facebooku.

Ostale določbe
S strinjanjem s pravili nagradne igre se udeleženci strinjajo in izjavljajo, da:
● lahko GoOpti javno objavi njihovo ime na GoOpti Facebook strani, v primeru, da so prejemniki nagrade
● nagrade, ki presegajo vrednost 42 EUR, so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede GoOpti,
● za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko,
● če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli nadomestila. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti do nagrajenca.
● osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade,
● GoOpti bo osebne podatke udeležencev obdeloval in hranil skladno s pravili zasebnosti GoOpti, ki so dostopne na internetni strani GoOpti.
● GoOpti si pridružuje pravico do spremembe pravil nagradne igre in pravico, da ne podeli nagrade.

V Ljubljani, 15. 6. 2018