Pravila nagradne igre

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Organizator nagradne igre [NAGRADNA IGRA – GIVEAWAY] je GoOpti d.o.o., Vilharjeva cesta 21, 1000 Ljubljana.


Časovni potek nagradne igre
Nagradna igra bo potekala od 17. 9. 2019 do vključno 22. 9. 2019 na družabnem omrežju Facebook, na GoOpti Facebook strani https://www.facebook.com/GoOptiSI/. Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, objavi in zbira organizator nagradne igre.
Do 23. 9. 2019 bodo znani nagrajenci nagradne igre.

Pogoji sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri [NAGRADNA IGRA – GIVEAWAY] lahko sodelujejo vsi, ki na GoOpti Facebook strani odgovorijo na zastavljeno vprašanje in svoj odgovor vpišejo pod komentarje. Sodelujoči lahko o nagradni igri z delitvijo obvesti tudi svoje prijatelje in jih povabi k sodelovanju. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo le en krat. S sodelovanjem se tudi aktivno strinjajo s temi pravili nagradne igre. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do izključitve neprimernih ali žaljivih vsebin. Takšne vsebine ne bodo objavljene, sodelovanje v nagradni igri pa onemogočeno.

Nagrada
Podelili bomo 3 x GoOpti potovalni paket (GoOpti flaška za vodo, GoOpti zvezek s trdimi platnicami in potovalna spalna maska GoOpti). Nagrade ni mogoče zamenjati za denar.

Dobitnik nagrade
Vsi uporabniki, ki so oddali odgovor na nagradno vprašanje (in ki ustrezajo pogojem sodelovanja v nagradni igri), bodo sodelovali v tekmovanju za nagrado.
Izmed vseh odgovorov bomo izžrebali tri nagrajenca.
Žrebanje nagradne igre bo potekalo 23. 9. 2019 ob 12.00 uri v prostorih GoOpti. Izžrebanci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/GoOptiSI/, in sicer z imenom in priimkom oz. Facebook uporabniškim imenom. Prav tako bodo obveščeni prek zasebnega sporočila na Facebooku.

Ostale določbe
S strinjanjem s pravili nagradne igre se udeleženci strinjajo in izjavljajo, da:

● lahko GoOpti javno objavi njihovo ime na GoOpti Facebook strani, v primeru, da so prejemniki nagrade
● nagrade, ki presegajo vrednost 42 EUR, so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede GoOpti,
● za prevzem nagrade mora vsak nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko,
● če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli nadomestila. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti do nagrajenca.
● osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade,
● GoOpti bo osebne podatke udeležencev obdeloval in hranil skladno s pravili zasebnosti GoOpti, ki so dostopne na internetni strani GoOpti.
● GoOpti si pridružuje pravico do spremembe pravil nagradne igre in pravico, da ne podeli nagrade.


V Ljubljani, 17. 9. 2019