Pravila nagradne igre_Hvala, ker ostajate z nami!

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem žrebu »Hvala, ker ostajate z nami!«
1. Podatki o organizatorju nagradnega žreba
Organizator nagradne igre »Hvala, ker ostajate z nami!« je GoOpti d.o.o., Leskoškova c. 9E, 1000 Ljubljana.

2. Namen nagradnega žreba
Namen nagradnega žreba je zahvala strankam na slovenskem trgu za zvestobo.

3. Časovni potek
Akcija bo potekala od 16. 5. 2018 do vključno 22. 5. 2018, komunicirala pa se bo izključno prek elektronskih sporočil dosedanjim prejemnikom slovenskih e-novic. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri zbira organizator nagradne igre.
Do 25. 5. 2018 bo znan nagrajenec nagradne igre.

4. Udeleženci
Nagradna igra je namenjena izključno GoOpti strankam, ki so na seznamu prejemnikov GoOpti elektronskih novic v slovenskem jeziku.

5. Pravila sodelovanja in potek nagradnega žreba
S sodelovanjem v nagradnem kvizu udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradnega kviza in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebu je ponovna privolitev k prejemanju elektronskih novic. Privolitev udeleženci izvedejo tako, da v elektronskem sporočilu kliknejo na gumb 'STRINJAM SE'. S tem dejanjem je njihovo ime avtomatično uvrščeno na seznam imen, med katerimi se bo ob zaključku nagradne igre opravil žreb enega nagrajenca.

6. Nagrada
Glavna nagrada je sestavljena iz:
• dveh povratnih letalskih vozovnic iz vseh letališč, kamor vozi GoOpti do Barcelone ter
• GoOpti prevoza iz Ljubljane ali Maribora do izbranega letališča
Termin potovanja mora nastopiti do 31. 12. 2018. V okviru prej navedenih pogojev potovanja izbere izžrebanec sam, pri čemer je izbira termina za potovanje odvisna od razpoložljivosti prostih mest na razpoložljivih letih. Vrednost letalske karte in GoOpti prevoza ne sme presegati vrednosti 400 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagrade plača akontacijo za celotno nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih/nagrajenkah
Organizator nagradnega žrebanja bo najkasneje 25. maja 2018 do 12. ure sporočil, kdo je nagrajenec. Ta bo določen na podlagi nejavnega žreba in objavljen na spletni strani (https://www.goopti.com/sl/pravne-informacije/pravila-nagradne-igre_hvala-ker-ostajate-z-nami). Nagrajenec v nagradni igri organizatorju dovoljuje objavo podatkov (imena in priimka) na spletni strani.
Če nagrajenec ne bo izpolnjeval pogojev za sodelovanje oz. pogojev za prevzem nagrade, se razglasi naslednjega s pomočjo ponovnega žreba.
Nagrajenca bo organizator nagradnega kviza obvestil tudi po elektronski pošti.

8. Prevzem nagrade
Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Nagrajenec mora svoje podatke poslati na elektronski naslov helena.marusko@goopti.com najkasneje v 6 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.
Organizator in pokrovitelj nagrade si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se ugotovi, da je sodelujoči v nagradnem kvizu sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega kviza, nagrajenec prek elektronske pošte ne pošlje zahtevanih podatkov, potrebnih za izdajo nagrade

9. Pogoji letalske vozovnice
Nagrajenec prejme glavno nagrado za dve osebi, ki se podari v obliki dveh povratnih letalskih vozovnic za vnaprej določeno destinacijo, to je mesto Barcelona.
Za odhodno letališče si je možno izbrati vsa letališča, do katerih vozi GoOpti. Nagrada ne vključuje uporabe lož na letališčih. Pokrovitelj izda letalsko vozovnico na izbrane datume in prevoz do letališča. Letalske takse in YR taksa so vključene v vozovnico, po izdaji menjava destinacije, datuma potovanja ali imena potnika ni možna.

Izbira termina za potovanje je odvisna od razpoložljivosti prostih mest na razpoložljivih letih. Končna destinacija je določena vnaprej in je ni mogoče kasneje spreminjati, prav tako po izdaji vozovnice ni možno spreminjati datuma. Letalska vozovnica ni prenosljiva in je vezana na osebo, ki je navedena na vozovnici. Prav tako nima denarne vrednosti in je ni možno prodati ali zamenjati.
Zmagovalec je sam odgovoren za svoja dejanja na potovanju, obenem pa tudi za to, da ima veljaven potni list in katere koli druge dokumente, ki jih potrebuje za potovanje z navedeno letalsko vozovnico.

10. Ostale določbe
S strinjanjem s pravili nagradne igre se udeleženci strinjajo in izjavljajo, da:
- lahko GoOpti javno objavi njihovo ime na GoOpti spletni strani, v primeru, da so prejemniki nagrade
- nagrade, ki presegajo vrednost 42 EUR, so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede GoOpti.
- če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli nadomestila. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti do nagrajenca.
- osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade,
- GoOpti bo osebne podatke udeležencev obdeloval in hranil skladno s pravili zasebnosti GoOpti, ki so dostopne na internetni strani GoOpti.
- GoOpti si pridružuje pravico do spremembe pravil nagradne igre in pravico, da ne podeli nagrade. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 16. maja 2018.