GoOpti sigurnosni standardi

Sigurnost naših putnika nam je najvažnija. Iz tog razloga smo razvili GoOpti standarde, koji obavezuju mrežu naših prevoznika i vozača da poštuju i primjenjuju najvisočije standarde sigurnosti. Standardi, koji definišu sve aspekte sigurnosti, kao i mjere i procedure u vezi sa sigurnošću (pripremljenost vozača, prikladnost vozila, postupanje u slučaju hitnih situacija) moraju biti pročitani, prihvaćerni i potvrđeni od strane vozača prije svake vožnje.
Profesionalni vozači i sigurna vozila

1Profesionalni vozači i sigurna vozila

GoOpti je posvećen poštovanju principa sigurnosti

Poštovanje GoOpti standarda Praćenje svakog transfera Težnja ka unaprijeđenju regulative
- ugovorne obveze vozača i prevoznika
- posvećenost ispunjavanju svih obveza prije svake pojedinačne vožnje
- redovna obuka za vozače kao i redovna supervizija vožača
- svaka vožnja je planirana, zabilježena i praćena
- mnogobrojne inspekcije vozila i kontrole vozača
- neprekidna veza i komunikacija vozača sa regionalnim operativnim centrom (24h na dan)
- saradnja sa lokalnim vlastima i Evropskom komisijom
- predlaganje unaprjeđenja (korišćenje tahografa, identifikacija vozača itd.)
- podsticanje korišćenja Direktive Evropske Komisije broj 561/2006 i za vozila sa 8 + 1 sjedišta

U GoOpti-ju radimo sve da bi garantovali sigurnost pružanja naših usluga

Sprovodimo redovan nadzor aktivnosti koje se odnose na planiranje vožnji i raspoređivanje vozača po pojedinačnim vožnjama. Pratimo kretanje svakog vozila u toku vožnje. Realizujemo interne kontrole transportnih kompanija, putem kojih provjeravamo pripremljenost vozača i prikladnost/stanje vozila. Svim ovim aktivnostima postižemo i obezbjeđujemo sigurnost pružanja naših usluga.

GoOpti vozači u potpunosti poštuju sljedeće obveze:

 • Pobrinuću se da imam dovoljno sati sna i odmora prije svake vožnje. Na vožnju ću uvijek doći psihički i fizički spreman (odmoran, naspavan i na vrijeme).
 • 12 sati prije vožnje i tokom vožnje, imaću 0,0 g/kg alkohola u krvi.
 • Osiguraću odgovarajući broj zaustavljanja i odmora, potrebnih za sigurnu vožnju (preporučuje se 15 minuta odmora svakih 2.5 sati)
 • Odbiću svaku vožnju, čak i prethodno već prihvaćenu, za koju procijenim da nisam dovoljno odmoran, naspavan ili na bilo koji način dovoljno spreman ili sposoban.

Vršimo nadzor nad stanjem vozila, koja koriste transportne kompanije sa kojima sarađujemo:

 • Prilikom svake pojedinačne vožnje, vozilo mora biti čisto, uređeno i provjetreno. Vjetrobransko staklo mora biti čisto. U suprotnom se vozilo neće upotrebljavati za transport.
 • Vozilo mora biti opremljeno odgovarajućim pneumaticima, prilagođenim godišnjem dobu.
 • Vozilo će biti opremljeno svom zakonski propisanom opremom (prva pomoć, sigurnosni trougao, protivpožarni aparat, komplet dodatnih sijalica ...)

Izvodimo nenajavljene inspekcijske nadzore transportnih kompanija sa kojima sarađujemo:

 • U kontinuitetu nadzorišemo planiranje vožnji.
 • U kontinuitetu nadzorišemo stanje GoOpti vozila
 • U kontinuitetu nadzorišemo pripremljenost i ponašanje GoOpti vozača
 • Sankcionišemo sve povrede propisanih procedura. Uspješno i kontinuirano radimo na prevenciji kršenja procedura.

Ukoliko želite da nam pošaljete poruku koja se odnosi na sigurnost i bezbjednost GoOpti vožnji, molimo vas da kliknete da dugme ispod, i popunite odgovarajuću kontaktnu formu.