Autorsko pravo

Autorsko pravo i intelektualno vlasništvo
Sve informacije, sadržaj, slike, softver i dizajn internetskog sadržaja, usluge i njihovi nazivi, struktura i izgled, izvorni kod i jedinstvena arhitektura internetske stranice www.goopti.com (domene) i podstranica (poddomena), čak i ako nisu navedene u ovoj obavijesti, ali su u skladu s definicijom autorskog ili srodnih prava ili intelektualnog vlasništva, isključivo su vlasništvo društva GoOpti Ltd., Tehnološki park 18, Ljubljana (Društvo).

Korisnici ili posjetitelji internetske stranice ne smiju koristiti, prenositi ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj definiran u prvom stavku ove obavijesti bez izričitog pristanka Društva.

Neovlaštena uporaba predstavlja osnovu za odgovornost za delikt i kazneni progon u skladu s člankom 148. i člankom 149. Kaznenog zakona Republike Slovenije (KZ-1).