Odredbe i uvjeti

Odredbe i uvjeti o GoOpti uslugama.

U skladu sa zakonima Nizozemske, GoOpti Grupa izjavljuje

OPĆE ODREDBE I UVJETI POSREDOVANJA KOJE PROVODI GOOPTI GRUPA

OPĆA PRAVILA

ČLANAK 1. – UVODNE IZJAVE

Ove Opće odredbe i uvjeti posredovanja koje provodi GOOPTI GRUPA (dalje u tekstu: Odredbe i uvjeti posredovanja) određuju: (1) uvjete kupnje i prodaje posredovanja usluga prijevoza fizičkih osoba i prtljage te (2) obveze i odgovornosti POSREDNIKA i fizičke/pravne osobe (NARUČITELJA) pri naručivanju usluga posredovanja i sklapanju UGOVORA O POSREDOVANJU. Na temelju ovih Odredbi i uvjeta posredovanja strane se dogovaraju o pravima i obvezama svih u ugovornom odnosu gdje NARUČITELJ naručuje posredovanje prijevoza, a POSREDNIK posreduje prijevoz osoba i prtljage PRIJEVOZNIKU. Ove odredbe i uvjeti sastavni su dio UGOVORA O POSREDOVANJU.

Ove su Odredbe i uvjeti posredovanja objavljeni na internetskoj stranici www.GoOpti.com i podneseni Gospodarskoj komori u Amsterdamu, u Nizozemskoj pod matičnim brojem subjekta 64035727. Internetska stranica www.GoOpti.com i GoOpti registrirani su zaštitni znaci GOOPTI GRUPE.

ČLANAK 2. – DEFINICIJE

„AGENTSKI RAČUN“ jest usluga samo za DRUGOG POSREDNIKA koji može registrirati svoje društvo na stranici www.GoOpti.com unosom točnih podataka o društvu i primiti pogodnosti koje su navedene na stranici www.GoOpti.com.

„DIJELJENI PRIJEVOZ“ jest vrsta prijevoza u kojoj POSREDNIK spaja pojedinačne narudžbe prijevoza s jednakim rutama i odredbama te sličnim ili jednakim zatraženim vremenom odlaska i dolaska. Raspon mogućih vremena polaska (označenih kao „ukrcaj između“ na stranici www.GoOpti.com) ili planirano VRIJEME NAJRANIJEG UKRCAJA i VRIJEME NAJKASNIJEG ISKRCAJA na odabranoj destinaciji navedeni su posebno na svakoj ponudi cijena u postupku rezervacije. POSREDNIK može dodati druge PUTNIKE u isto vozilo pri posredovanju DIJELJENOG PRIJEVOZA i postaviti stvarno vrijeme polaska do 15 (petnaest) minuta nakon ili prije planiranog VREMENA NAJRANIJEG UKRCAJA, kako je navedeno u ponudi cijene pri postupku rezerviranja, a NARUČITELJ se izričito slaže s tim.

„DOPUŠTENO VRIJEME POMAKA“ ili „PROZOR FLEKSIBILNOSTI“ znači vremensko razdoblje koje predstavlja maksimalnu razliku (u satima) od stvarne provedbe prijevoza do željene destinacije ili vremena polaska NARUČITELJA.

„DRUGI POSREDNIK” je pravna osoba koja prenosi informacije o potražnji za uslugu prijevoza na www.GoOpti.com i koja je sklopila ugovor o poslovnoj suradnji s POSREDNIKOM sa kojim je dogovoren način naručivanja i plaćanja ili otvorila AGENTSKI RAČUN pa može djelovati i kao NARUČITELJ.

„DRUGI PRIJEVOZNIK“ se odnosi na PRIJEVOZNIKA koji nije član GOOPTI PLATFORME i čije usluge ili proizvode POSREDNIK ne posreduje i ne prodaje i POSREDNIK nema nikakvog utjecaja na izvršenje usluga DRUGOG PRIJEVOZNIKA.

„GOOPTI GRUPA” su sljedeća društva: GoOpti B.V., Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM u Amsterdamu, u Nizozemskoj, Regionalni centar u Sloveniji: GoOpti Intelligent Transportation Solutions Ltd., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana i Regionalni centar u Italiji: GoOpti Italy S. r. l., Via Malta br. 2, 34170 Gorizia.

„GOOPTI ODREDBE I UVJETI“ su Odredbe i uvjeti posredovanja i ODREDBE I UVJETI PRIJEVOZA.

„GOOPTI PLATFORMA” je internetsko tržište na internetskoj stranici www.GoOpti.com koje omogućuje ponudu i potražnju usluga povremenog prijevoza osoba i prtljage i to je mjesto gdje su svi PRIJEVOZNICI članovi.

„KOD ZA POPUST” je kod koji omogućuje popust na raznim razinama, a odobrava ga POSREDNIK NARUČITELJU u raznim slučajevima opisanima u ovim Odredbama i uvjetima posredovanja te ODREDBAMA I UVJETIMA PRIJEVOZA. Valjanost KODA ZA POPUST je do jedne (1) godine od dana izdavanja. KOD ZA POPUST može se koristiti samo u jednoj kupnji, a bilo koji preostali iznos ne može se koristiti kasnije niti prenijeti, niti se može zamijeniti za gotovinu. Kada se KOD ZA POPUST koristi, NARUČITELJ mora platiti naknadu od barem jednog (1) eura da bi se KOD ZA POPUST valjano iskoristio. Zabranjeno je objavljivati KOD ZA POPUST na bilo kojem web-mjestu, obavijesnoj ploči ili bilo kojem drugom javno dostupnom mjestu osim ako nije objavljen alatima u sklopu GoOpti internetskog portala (ako ti alati omogućuju takvu distribuciju). U slučaju navedenog neovlaštenog djelovanja, NARUČITELJ se izričito slaže da se KOD ZA POPUST deaktivira i da ga NARUČITELJ više neće moći koristiti i da više neće imati pravo na bilo kakvu naknadu. NARUČITELJ se slaže s tim.

„NARUČITELJ” je fizička ili pravna osoba koja traži i naručuje usluge posredovanja prijevoza te prihvaća da POSREDNIK po vlastitom nahođenju i uz najbolje napore obavještava i organizira PRIJEVOZNIKA. NARUČITELJ može biti i PUTNIK.

„ODREDBE I UVJETI PRIJEVOZA“ označavaju odredbe i uvjete dogovorene između PRIJEVOZNIKA i NARUČITELJA/PUTNIKA. Odredbe i uvjeti prijevoza uređuju odnose između NARUČITELJA/PUTNIKA i PRIJEVOZNIKA i čine integralni dio GOOPTI ODREDBI I UVJETA.

„PAKET BEZ BRIGE“ jest dodatno naplativa usluga koju pruža POSREDNIK, a koja, u određenim situacijama, pokriva za NARUČITELJA/PUTNIKA nadomjestne cestovne ili zrakoplovne prijevoze te u nekim primjerima smještaj, kako je definirano u ovim Odredbama i uvjetima posredovanja.

„POSLOVNI RAČUN“ je usluga za pravne osobe koje mogu registrirati svoje društvo na stranici www.GoOpti.com unosom ispravnih podataka o društvu i primiti pogodnosti koje su navedene na stranici www.GoOpti.com.

„POSREDNIK“ je GOOPTI GRUPA.

„PRIJEVOZNIK” je davatelj usluga prijevoza osoba i prtljage u skladu s UGOVOROM O PRIJEVOZU sklopljenim između NARUČITELJA/PUTNIKA i PRIJEVOZNIKA te u skladu s ODREDBAMA I UVJETIMA PRIJEVOZA. Svi PRIJEVOZNICI članovi su GOOPTI PLATFORME.

„PRIVATNI PRIJEVOZ“ jest vrsta prilagođenog prijevoza u određeno vrijeme s određenog mjesta polaska prema određenoj konačnoj destinaciji što je sve ugovorio NARUČITELJ. PRIVATNI PRIJEVOZ organizira se i provodi samo za PUTNIKE koje je naveo NARUČITELJ pri postupku naručivanja posredovanja prijevoza. Dodavanje PUTNIKA iz drugih rezervacija na isti PRIVATNI PRIJEVOZ nije moguće. Pri odabiru PRIVATNOG PRIJEVOZA na stranici www.GoOpti.com moguće je odrediti da PRIVATNI prijevoz omogućuje povratak plaćene naknade u slučaju otkazivanja narudžbe.

„PUTNIK” je fizička osoba koja se stvarno koristi uslugama posredovanja prijevoza, u skladu s ovim Odredbama i uvjetima posredovanja.

„SKUPINA DJECE“ je skupina od najmanje petero predškolske djece ili učenika osnovne škole koji predstavljaju većinu putnika u vozilu. Skupina od petero ili više djece koja su članovi iste obitelji ne čine SKUPINU DJECE.

„UGOVOR O POSREDOVANJU” je ugovor sklopljen između POSREDNIKA i NARUČITELJA kada potonji prihvati ove Odredbe i uvjete posredovanja i GoOpti Politiku privatnosti i potvrdi svoju narudžbu posredovanja.

„UGOVOR O PRIJEVOZU” jest ugovor sklopljen između NARUČITELJA/PUTNIKA i PRIJEVOZNIKA u skladu s ODREDBAMA I UVJETIMA PRIJEVOZA.

„VAUČER” je izjava koju izdaje GOOPTI PLATFORMA kojom se potvrđuje da je NARUČITELJ ispravno zadao narudžbu posredovanja prijevoza koju je POSREDNIK obvezan provesti u skladu s ovim Odredbama i uvjetima posredovanja. VAUČER se ne može prenositi.

„VRIJEME NAJKASNIJEG ISKRCAJA“ označava najkasniji dio vremena do kojeg je PRIJEVOZNIK obvezan iskrcati PUTNIKA do željene destinacije. Označeno kao: „najkasniji iskrcaj (i vrijeme)“ ili slično na internetskoj stranici www.GoOpti.com.

„VRIJEME NAJRANIJEG UKRCAJA“ označava najraniji trenutak u kojem je PUTNIK spreman za prijevoz na određenu lokaciju. Označeno kao: „ukrcaj u (i vrijeme)“ ili slično na internetskoj stranici www.GoOpti.com.

„www.GoOpti.com” je internetska stranica na kojoj NARUČITELJ traži uslugu posredovanja prijevoza te usluge kupnje prijevoza fizičkih i pravnih osoba.

ČLANAK 3. – PRETRAŽIVANJE I CIJENA PRIJEVOZA

NARUČITELJ tijekom postupka rezerviranja mora odrediti mjesto polaska i dolaska te je li riječ o povratnom putovanju ili putovanju u jednom smjeru, kao i odabrati datum polaska te VRIJEME NAJKASNIJEG ISKRCAJA ili VRIJEME NAJRANIJEG UKRCAJA te odabrati broj PUTNIKA odabirom točnog broja odraslih osoba, djece i dojenčadi.

Dijete je osoba koja je niža od 150 cm i koja teži više od 9 kg, a dojenče (beba) je osoba koja teži manje od 9 kg. Ako PUTNIKE čine djeca ili bebe, PRIJEVOZNIK mora omogućiti odgovarajući broj dječjih sjedalica / sjedalica u skladu s brojem djece i/ili beba koji je odabran pri postupku rezerviranja. Ako NARUČITELJ ne navede točan broj djece i/ili beba pri rezerviranju, POSREDNIK ne treba započeti i dovršiti posredovanje prijevoza ni beba ni djece niti za njihove skrbnike te POSREDNIK ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može zadesiti NARUČITLJA/PUTNIKA zbog toga.

Ako NARUČITELJ želi rezervirati prijevoz za SKUPINU DJECE, NARUČITELJ mora prvo nazvati kontaktni centar GoOpti (na broj +46 720 81 69 96 za govornike njemačkog jezika, +39 90 201 84 00 za govornike španjolskog, +385 1 3000 500 za govornike hrvatskog, +39 045 786 1515 za govornike talijanskog te +386 1 320 4530 za govornike slovenskog, engleskog i ostalih jezika) kako bi obavijestio POSREDNIKA o namjeri rezerviranja. Ako NARUČITELJ to ne napravi, POSREDNIK više nije obavezan dovršiti posredovanje usluge prijevoza i NARUČITELJ se izričito slaže s ovim.

Pri rezerviranju NARUČITELJ mora unijeti sljedeće informacije o PUTNIKU: ime, prezime, broj mobilnog telefona, e-adresu, mjesto polaska i mjesto dolaska (ako je potrebno i različite od prvobitno odabranih) za svakog PUTNIKA.

Pri rezerviranju za više od osam osoba, NARUČITELJ smije unijeti samo informacije prvog PUTNIKA ili informacije svih PUTNIKA u postupku rezerviranja. Ako NARUČITELJ unese samo informacije prvog PUTNIKA, prvi PUTNIK mora kod sebe imati popis PUTNIKA i predati ga vozaču na dan prijevoza. Prvi PUTNIK naveden u narudžbi je vlasnik rezervacije i smatra se da su ga NARUČITELJ i ostali PUTNICI ovlastili za mijenjanje prijevoza za sve PUTNIKE ili pojedine PUTNIKE.

Naručitelj pristaje obavještavati sve PUTNIKE za koje je NARUČITELJ naručio posredovanje prijevoza u vezi s ovim Odredbama i uvjetima posredovanja i ODREDBAMA I UVJETIMA PRIJEVOZA te GoOpti Politikom privatnosti kako bi provjerio jesu li ih u potpunosti prihvatili. U suprotnome NARUČITELJ odgovara za svu štetu POSREDNIKU koja može nastati iz toga.

Ako pri rezerviranju posredovanja prijevoza do zračne luke ili druge lokacije s koje PUTNIK nastavlja svoje putovanje drugim oblikom prijevoza, izračun VREMENA NAJKASNIJEG ISKRCAJA ili, u slučaju povratka, VREMENA NAJRANIJEG UKRCAJA izuzetno je važan.

NARUČITELJ je odgovoran za navedene izračune i rasporede u skladu s planom puta, vremenima, uputama i uvjetima DRUGIH PRIJEVOZNIKA. Time što u obzir uzima raspored DRUGOG PRIJEVOZNIKA, NARUČITELJ mora odrediti najkasniji termin dolaska na lokaciju s koje PUTNIK nastavlja putovanje DRUGIM PRIJEVOZNIKOM i/ili odrediti najraniji termin dolaska na lokaciju ukrcaja s koje PUTNIK nastavlja putovanje s PRIJEVOZNIKOM.

Pretraživač rasporeda letova na www.GoOpti.com, koji vremena polaska i dolaska letova uspoređuje s odabranim VREMENOM NAJKASNIJEG ISKRCAJA ili VREMENOM NAJRANIJEG UKRCAJA, samo je informativne naravi.

POSREDNIK ne prihvaća nikakvu odgovornost u slučaju kašnjenja DRUGOG PRIJEVOZNIKA i za štetu koju je NARUČITELJ i/ili PUTNIK pretrpio zbog uporabe pretraživača letova na internetskoj stranici www.GoOpti.com ili zbog pogrešne procjene NARUČITELJA kada je riječ o VREMENU NAJKASNIJEG ISKRCAJA ili VREMENU NAJRANIJEG UKRCAJA.

POSREDNIK, DRUGI POSREDNIK i PRIJEVOZNIK ne preuzimaju odgovornost u vezi točnosti odabranog vremena dolaska i polaska obzirom na dolazak ili odlazak zrakoplova ili drugog prijevoznog sredstva, jer se sati odlazaka i dolazaka DRUGIH PRIJEVOZNIKA mijenjaju i DRUGI PRIJEVOZNICI obavještavaju svoje putnike o tome.

Cijena posredovanja i prijevoza nije fiksna, nego se nego se s vremenom mijenja te je ovisna o upitima NARUČITELJA na određenoj relaciji na određeni dan i sat kao i o vrsti prijevoza. POSREDNIK si pridružuje pravo zaračunati različitu cijenu posredovanja i prijevoza od cijene navedene na www.GoOpti.com u slučaju da NARUČITELJ kupnju obavi preko kontaknog centra GoOpti.

ČLANAK 4. – REZERVACIJE, PLAĆANJE i POTVRĐIVANJE

Nakon unosa svih potrebnih podataka na www.GoOpti.com NARUČITELJU će se ponuditi opcije dostupne u tom trenutku za prijevoz u odabranim terminima i na navedeni datum.

POSREDNIK posreduje dvije različite vrste prijevoza koje se razlikuju po ograničenjima i karakteristikama usluge: PRIVATNI PRIJEVOZ i DIJELJENI PRIJEVOZ.

NARUČITELJ mora odabrati jednu vrstu prijevoza po smjeru i registrirati se i/ili prijaviti na internetsku stranicu www.GoOpti.com unosom potrebnih podataka i potvrđivanjem da NARUČITELJ potpuno pristaje na GoOpti Odredbe i uvjete. Posrednik nije obvezan posredovati za prijevoz bilo kojem NARUČITELJU koji ne prihvaća GoOpti Odredbe i uvjete i GoOpti Politiku privatnosti.

NARUČITELJ nakon toga može poduzeti sljedeći korak – plaćanje. Plaćanje se može obaviti kreditnim ili debitnim karticama koje su navedene na internetskoj stranici www.GoOpti.com. Ako NARUČITELJ sačuva podatke o kreditnoj/debitnoj kartici tijekom rezerviranja, sve daljnje narudžbe posredovanja može platiti istom karticom bez ponovnog unosa podataka s kartice.

ČLANAK 5. – SKLAPANJE UGOVORA O POSREDOVANJU

Nakon što je plaćanje potvrđeno, sklopljen je UGOVOR O POSREDOVANJU i POSREDNIK započinje postupak posredovanja za prijevoz. NARUČITELJ dobiva VAUČER kojim se potvrđuje da je narudžba posredovanja za prijevoz obavljena. POSREDNIK se obvezuje provesti postupak posredovanja, izabrati optimalnog PRIJEVOZNIKA i omogućiti da odabrani PRIJEVOZNIK obavi prijevoz po nalogu NARUČITELJA, osim u slučajevima definiranima u Odredbama i uvjetima posredovanja.

Posrednik ne provodi posredovanje za prijevoz SKUPINE DJECE ili pojedinih osoba mlađih od petnaest (15) godina bez pratnje odrasle osobe ili pismenog pristanka zakonskog skrbnika i ne provodi posredovanje za prijevoz životinja bez prethodnog odobrenja POSREDNIKA i bez pratnje skrbnika.

U slučaju odabira DIJELJENOG PRIJEVOZA, POSREDNIK može organizirati razne PRIJEVOZNIKE / više PRIJEVOZNIKA da obave prijevoz. NARUČITELJ izričito pristaje da POSREDNIK smije organizirati razne PRIJEVOZNIKE / više PRIJEVOZNIKA za prijevoz zbog čega se PUTNICI, kao i njihova prtljaga, trebaju prebaciti iz jednog vozila u drugo tijekom prijevoza.

ČLANAK 6. – OBAVJEŠTAVANJE PUTNIKA I RASPORED

Dan prije VREMENA NAJKASNIJEG ISKRCAJA, koje je odabrano pri izradi rezervacije, PUTNIK/NARUČITELJ s GOOPTI PLATFORME prima SMS porukom i e-porukom raspored. Raspored će sadržavati navedeno vrijeme i mjesto polaska. Do jedan (1) sat prije polaska PUTNIK/NARUČITELJ dobiva poruku o PRIJEVOZNIKU, vozačeve podatke za kontakt i ostale detalje o prijevozu. U slučaju greške u komunikaciji zbog kvara na računalnom sustavu, telefonu ili internetskoj mreži, to se smatra višom silom i POSREDNIK nije odgovoran ako PUTNICI ne prime obavijest o prijevozu.

U slučaju neočekivanih uvjeta koji uzrokuju promjenu inicijalne rezervacije, POSREDNIK može poslati PUTNIKU još jednu/novu obavijest koja sadrži nove podatke o vremenu polaska, lokaciji polaska, PRIJEVOZNIKU i vozilu. PUTNIK mora smatrati najnoviju poruku točnom porukom.

POSREDNIK koristi podatke o PUTNICIMA i podatke za kontakt koje je naveo NARUČITELJ te ne odgovara i ne snosi štetu za točnost podataka. POSREDNIK ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog korištenja netočnih podataka ili kontaktnih podataka koje je pružio NARUČITELJ.

ČLANAK 7. – PRTLJAGA

Svaki PUTNIK ima pravo bez naknade i bez najave POSREDNIKU ponijeti manje komade ručne prtljage (kovčege, ručne torbe, odjeću, torbe) koji ne prelaze težinu, maksimalne dimenzije i količine navedene u rezervaciji na stranici www.GoOpti.com. Sva ostala prtljaga mora se prethodno prijaviti i platiti najkasnije dva dana prije polaska. Cijene prtljage ovise o vrsti vozila koja se koriste za odabrani put i o odredištima. U koraku rezerviranja NARUČITELJ navodi dimenzije, broj komada prtljage i vrstu prtljage, a GOOPTI PLATFORMA automatski izračunava pristojbu za prtljagu.

POSREDNIK i DRUGI POSREDNIK nisu odgovorni niti snose ikakvu odgovornost za osobne stvari izgubljene ili zaboravljene u vozilu.

ČLANAK 8. – OTKAZIVANJE UGOVORA O POSREDOVANJU OD STRANE NARUČITELJA

Ako iz bilo kojeg razloga NARUČITELJ otkaže narudžbu posredovanja prijevoza prije sklapanja UGOVORA O PRIJEVOZU između NARUČITELJA i PRIJEVOZNIKA, naknada koju POSREDNIKU plaća NARUČITELJ predstavlja naknadu za već obavljeno djelo posredovanja te se ne vraća, na što NARUČITELJ izričito pristaje. GOOPTI PLATFORMA u primjeru otkazivanja rezervacije izdaje NARUČITELJU potvrdu o opozivu rezervacije i plaćenoj naknadi za već obavljeno djelo posredovanja.

Prilikom rezerviranja PRIVATNOG PRIJEVOZA, NARUČITELJ može imati mogućnost odabrati jeftiniju prijevoznu opciju koja ne uključuje povrat novca u slučaju otkazivanja rezervacije ili skuplju opciju koja omogućuje NARUČITELJU da otkaže rezervaciju na internetskoj stranici www.GoOpti.com do 48 sati prije planiranog prijevoza, nakon čega NARUČITELJ dobiva povrat cjelokupnog iznosa naknade.

U slučaju da DIJELJENI PRIJEVOZ otkaže NARUČITELJ, povrat uplaćene naknade nije moguć i primjenjuje se prvi stavak ovog članka.

Kada NARUČITELJ otkaže rezervaciju i nema pravo na naknadu, na GOOPTI PLATFORMI može se izdati KOD ZA POPUST u iznosu dijela uplaćene naknade. To je moguće samo ako NARUČITELJ otkaže preko www.GoOpti.com u dijelu myOpti.

Postotak plaćene naknade koji se može odrediti KODOM ZA POPUST ovisi o tome koliko je rano POSREDNIK obaviješten o otkazivanju. Postotak popusta može varirati između 5 % i 80 % uplaćene naknade. Ako NARUČITELJ otkaže prijevoz pojedinog PUTNIKA u skupini, NARUČITELJ će imati pravo na maksimalan KOD ZA POPUST od 10 % od uplaćene naknade koja se odnosi na tog pojedinog PUTNIKA.

Ako nije došlo do raskida UGOVORA O POSREDOVANJU ili UGOVORA O PRIJEVOZU i prijevoz se obavi, POSREDNIK neće NARUČITELJU naplatiti nikakvu proviziju. NARUČITELJ plaća samo prijevoz.

ČLANAK 9. – OTKAZIVANJE UGOVORA O POSREDOVANJU OD STRANE POSREDNIKA

POSREDNIK ima pravo otkazati posredovanje, posljedično i sam prijevoz, te nadoknaditi NARUČITELJU cijeli uplaćeni iznos pod uvjetom da POSREDNIK obavijesti NARUČITELJA o otkazivanju SMS porukom / e-porukom minimalno 30 dana prije datuma vremena najranijeg ukrcaja PUTNIKA. U tom slučaju, POSREDNIK nije odgovoran za drugu štetu ili troškove NARUČITELJA i/ili PUTNIKA te se NARUČITELJ i/ili PUTNICI odriču potraživanja prema POSREDNIKU u vezi s bilo kakvom drugom štetom. NARUČITELJ i/ili PUTNIK na to izričito pristaju.

POSREDNIK ima pravo otkazati posredovanje prijevoza i posljedično sam prijevoz u roku od 24 sata nakon kupnje i izdavanja VAUČERA ako se ustanovi pogreška u sustavu kupnje. U tom slučaju, POSREDNIK će odmah obavijestiti NARUČITELJA i nadoknaditi uplaćenu naknadu. U tom slučaju, POSREDNIK nije odgovoran za drugu štetu ili troškove NARUČITELJA i/ili PUTNIKA te se NARUČITELJ i/ili PUTNICI odriču potraživanja prema POSREDNIKU u vezi s bilo kakvom drugom štetom. NARUČITELJ i/ili PUTNIK na to izričito pristaju.

POSREDNIK uvijek ima pravo otkazati posredovanje prijevoza, posljedično i samog prijevoza, bez povrata uplaćene naknade ako otkrije da je NARUČITELJ i/ili DRUGI POSREDNIK i/ili PUTNIK zlorabio program i/ili sustav kupnje. U tom slučaju, POSREDNIK nije odgovoran za drugu štetu ili troškove NARUČITELJA i/ili PUTNIKA te se NARUČITELJ i/ili PUTNICI odriču potraživanja prema POSREDNIKU u vezi s bilo kakvom drugom štetom. NARUČITELJ i/ili PUTNIK na to izričito pristaju.

ČLANAK 10. – PAKET BEZ BRIGE

PAKET BEZ BRIGE jest naplativa usluga dostupna samo onim NARUČITELJIMA/PUTNICIMA koji putuju u zračne luke ili iz njih. Ako NARUČITELJ/PUTNIK želi ovu dodatnu uslugu, NARUČITELJ mora odabrati odgovarajuća vremenska razdoblja radi odgovarajućeg vremena prijave i/ili odjave PUTNIKA u zračnoj luci. NARUČITELJ mora ispuniti/potvrditi broj leta povezan na GoOpti prijevoz na internetskoj stranici www.GoOpti.com uz pomoć alata koji pruža POSREDNIK tijekom postupka rezerviranja i primiti potvrdu od alata da je odabrano odgovarajuće vremensko razdoblje.

Ako NARUČITELJ/PUTNIK želi koristiti PAKET BEZ BRIGE, NARUČITELJ tu uslugu mora kupiti prilikom rezerviranja i kupnje usluga posredovanja ili najkasnije tri dana prije planiranog polaska PUTNIKA. Ugovor o kupnji PAKETA BEZ BRIGE sklapa se pri kupnji usluge.

Ako je NARUČITELJ tijekom postupka rezerviranja u skladu s ovim člankom potvrdio na odgovarajući način vremensko razdoblje, kupio i platio PAKET BEZ BRIGE ili kupio i platio PAKET BEZ BRIGE najkasnije tri dana prije planiranog polaska PUTNIKA, POSREDNIK će u nekim slučajevima definiranima u ovim Odredbama i uvjetima posredovanja osigurati alternativni prijevoz i/ili let i/ili smještaj za PUTNIKA u skladu sa sljedećim uvjetima:

a) ako je PUTNIK propustio let zbog kašnjenja GoOpti prijevoza uzrokovanog nekim događajima koji se ne mogu smatrati događajima „više sile“ opisanima u članku 15. ovih Odredbi i uvjeta posredovanja, POSREDNIK će PUTNIKU osigurati drugi let što prije bude moguće. Drugi let platit će POSREDNIK za isto odredište definirano neiskorištenom kartom PUTNIKA, u istoj klasi, iz iste zračne luke, ako je moguće ili iz bilo koje druge zračne luke s kojom se povezuje PRIJEVOZNIK. POSREDNIK će također pokriti troškove prijevoza PUTNIKA do zračne luke.

Ako je drugi let više od osamnaest (18) sati kasnije od propuštenog, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti prenoćište, prijevoz do smještaja iz zračne luke i natrag u zračnu luku na dan drugog leta.

b) ako DRUGI PRIJEVOZNIK unaprijed promijeni vrijeme polijetanja PUTNIKA, o čemu se PUTNIK obavještava najmanje 48 sati prije polijetanja i PUTNIK o takvim informacijama primljenima od DRUGOG PRIJEVOZNIKA obavijesti POSREDNIKA što je ranije moguće, ali najkasnije 12 sati nakon primitka informacije, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti alternativni prijevoz do mjesta polaska DRUGOG PRIJEVOZNIKA ili iz mjesta polaska DRUGOG PRIJEVOZNIKA (ovisno o smjeru putovanja izabranog pri naručivanju posredovanja prijevoza). Zamjenski prijevoz može se osigurati s takvim PROZOROM FLEKSIBILNOSTI kakvog je NARUČITELJ izabrao pri narudžbi posredovanja prijevoza. Ako se izvješće o promjeni podnese kasnije od 36 sati nakon rezerviranog prijevoza, NARUČITELJ se izričito slaže da PAKET BEZ BRIGE istječe, a izvješće se smatra promjenom rezervacije u sklopu ovih Odredbi i uvjeta posredovanja i POSREDNIK nema nikakvih obveza u sklopu PAKETA BEZ BRIGE.

c) ako je slijetanje zrakoplova PUTNIKA odgođeno (vrijeme između slijetanja zrakoplova i polaska GoOpti prijevoza je prekratko) i ako inicijalni GoOpti prijevoz iz zračne luke nije moguć, sukladno ovim Odredbama i uvjetima posredovanja, POSREDNIK će omogućiti alternativni prijevoz PUTNIKU na rezervirano odredište, ne kasnije od šest (6) sati nakon slijetanja. Odgodu leta mora PUTNIK prijaviti POSREDNIKU e-poštom, SMS-om ili telefonom u roku od trideset (30) minuta nakon što odgođeni zrakoplov sleti na svoje odredište.

d) ako se PUTNIKOV let preusmjeri u drugu zračnu luku, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti alternativni prijevoz do konačnog odredišta, ne kasnije od šest (6) sati nakon slijetanja. Preusmjeravanje leta mora PUTNIK prijaviti POSREDNIKU e-poštom, SMS-om ili telefonom u roku od trideset (30) minuta nakon što preusmjereni zrakoplov sleti na svoje odredište. Ako se PUTNIK (let PUTNIKA) preusmjeri u drugu zračnu luku, a udaljenost između druge i inicijalne zračne luke polijetanja veća je od 300 km, PRIJEVOZNIK će NARUČITELJU naplatiti naknadu od 1,5 EUR po svakom kilometru nakon 300 km udaljenosti.

Podatci za kontakt POSREDNIKA za potraživanje usluga u sklopu PAKETA BEZ BRIGE poslani su NARUČITELJU na VAUČERU.

Prilikom potraživanja usluge u sklopu PAKETA BEZ BRIGE PUTNIK mora navesti točan broj leta koji je propušten/odgođen/preusmjeren i broj rezervacije posredovanja GoOpti prijevoza i mora POSREDNIKU proslijediti obavijest (ako postoji) od avioprijevoznika / turističke agencije o odgodi / promjeni termina / preusmjeravanju leta.

Ako u skupini zajedno putuje više PUTNIKA (jedan NARUČITELJ rezervirao je GoOpti usluge za cijelu skupinu PUTNIKA), POSREDNIK će komunicirati samo s PUTNIKOM koji je vlasnik rezervacije. PUTNIK koji komunicira s POSREDNIKOM prenijet će informacije ostalim članovima skupine. Ostali PUTNICI iz skupine trebaju se suzdržati od komunikacije s POSREDNIKOM. POSREDNIK ne jamči da će svi PUTNICI koji putuju u skupini putovati u istom vozilu, dobiti isti alternativni let i/ili isti smještaj, s čime se NARUČITELJ/PUTNIK izričito slaže.

POSREDNIK ne pruža uslugu u sklopu PAKETA BEZ BRIGE u situacijama koje bi bile uzrokovane: terorističkim činom, građanskim neposluhom, izbjegličkim i humanitarnim krizama, bilo kakvim oružanim sukobima te (službenim ili neslužbenim, proglašenim ili neproglašenim) hitnim stanjima i situacijama prirodnih katastrofa koje uzrokuju sveobuhvatne zastoje zračnog i cestovnog prometa.

POSREDNIK ne pruža uslugu u sklopu PAKETA BEZ BRIGE u situacijama u kojima je kašnjenje (i/ili drugu okolnost) uzrokovao NARUČITELJ/PUTNIK namjernim ili grubim nemarom.

U sklopu PAKETA BEZ BRIGE nije moguće primiti nikakve gotovinske isplate. POSREDNIK pruža isključivo alternativne usluge u obliku prijevoza i/ili smještaja, kao što je definirano u ovim Odredbama i uvjetima posredovanja.

NARUČITELJ se izričito slaže ako PUTNIK odbije bilo koju ponuđenu alternativnu uslugu (GoOpti ili drugi prijevoz, zračni prijevoz ili smještaj), ugovor povezan s PAKETOM BEZ BRIGE zakonski se prekida, naknada koju je NARUČITELJ platio POSREDNIKU predstavlja naknadu za obavljeno djelo posredovanja koja se ne vraća, a POSREDNIK se oslobađa svih obveza povezanih uz PAKET BEZ BRIGE i odgovornosti za bilo kakve štete proizašle iz navedenog.

NARUČITELJ se izričito slaže ako u trenutku rezerviranja GoOpti usluga NARUČITELJ navede pogrešno/nepotpuno vrijeme odlaska/dolaska ili druge podatke za prijavu/odjavu u zračnoj luci, ugovor povezan s PAKETOM BEZ BRIGE se prekida, naknada koju je NARUČITELJ platio POSREDNIKU postaje naknada za obavljeno djelo posredovanja koja se ne vraća, a POSREDNIK se oslobađa svih obveza u sklopu PAKETA BEZ BRIGE i odgovornosti za bilo kakve štete proizašle iz navedenog.

ČLANAK 11. – KVAR VOZILA

U slučaju kvara vozila NARUČITELJ omogućuje zamjenski prijevoz. Ako ne može omogućiti zamjensko vozilo u roku od četiri (4) sata od prekida prijevoza zbog kvara, NARUČITELJU se vraća cijeli iznos plaćene naknade, a POSREDNIK izdaje i KOD ZA POPUST u vrijednosti naknade koju je platio NARUČITELJ.

U slučaju kvara vozila kada POSREDNIK omogući zamjenski prijevoz, NARUČITELJ/PUTNIK izričito pristaje da nema prava na bilo kakav povrat ili odštetu osim ako nije dokazano da je uzrok mehaničkog kvara krajnja nepažnja ili namjera PRIJEVOZNIKA. Za drugu štetu i troškove NARUČITELJA/PUTNIKA POSREDNIK i PRIJEVOZNIK ne odgovaraju.

ČLANAK 12. – POVJERLJIVOST

POSREDNIK će tretirati sve informacije o sklopljenim ugovorima ili u vezi s navedenim ugovorima kao poslovnu tajnu, osim u mjeri koju zahtijevaju važeći zakoni ili bilo koje nadležno tijelo.

ČLANAK 13. – ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVA UPOTREBA

NARUČITELJEVI/PUTNIKOVI osobni i ostali podatci/informacije koje dobije POSREDNIK preko stranice www.GoOpti.com i pod ovim Odredbama i uvjetima posredovanja su informacije potrebne za ispunjavanje obveza i/ili provođenje prava prema UGOVORU O POSREDOVANJU.

Prihvaćanjem GoOpti Politike privatnosti, koja je sastavni dio ovih Odredbi i uvjeta posredovanja, NARUČITELJ/PUTNIK ovlašćuje POSREDNIKA i dopušta mu prikupljanje, obradu, arhiviranje, korištenje i dijeljenje osobnih podataka NARUČITELJA/PUTNIKA kako je određeno u ovim Odredbama i uvjetima posredovanja i u GoOpti Politici privatnosti.

Kada NARUČITELJ rezervira usluge i za druge PUTNIKE, NARUČITELJ je odgovoran za dobivanje njihova pisanog pristanka za takvo otkrivanje/uporabu osobnih podataka. Ako NARUČITELJ dovrši postupak rezerviranja i kupnje, smatra se da je NARUČITELJ dobio pisani pristanak od PUTNIKA.

NARUČITELJ/PUTNIK izričito dopušta POSREDNIKU da koristi sve pružene osobne podatke NARUČITELJA/PUTNIKA, uključujući telefonski broj i/ili e-adresu NARUČITELJA/PUTNIKA u hitnim slučajevima ili drugim slučajevima.

NARUČITELJ/PUTNIK izričito dopušta POSREDNIKU da prati vozila PRIJEVOZNIKA za prijevoz koji je naručio NARUČITELJ.

POSREDNIK će zaštititi i upravljati svim osobnim podatcima NARUČITELJA/PUTNIKA u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

POSREDNIK može samostalno spremati i analizirati podatke te njima upravljati ili podatke može spremati, njima upravljati te ih analizirati treća ugovorna strana kojoj je odobren pristup tim podatcima prema ugovoru kojim su osobni podatci zaštićeni na isti način.

NARUČITELJ/PUTNIK izričito pristaje na to da se osobni podatci mogu koristiti za izvršenje bilo kojeg ugovora i za analize kojima se podržava GoOptijevo poslovanje i za izravan marketing. Dodatne informacije vezane uz upotrebu osobnih podataka, analize i prosljeđivanje navedene su i opisane u GoOpti Politici privatnosti koja je sastavni dio ovih Odredbi i uvjeta posredovanja.

ČLANAK 14. – AUTORSKO PRAVO I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

GOOPTI GRUPA pažljivo štiti svoja prava intelektualnog vlasništva uključujući, ali ne ograničavajući se na materijalno autorsko pravo i/ili industrijsku imovinu.

Svi znakovi i bilo koji znak GoOpti®, skupa i zasebno zaštićeni su kao zaštitni znakovi i / ili autorska djela. Svi sadržaji, oblici i dizajn dostupni korisniku stranice www.GoOpti.com u cijelosti ili djelomično zaštićeni su propisima o zaštiti intelektualnog vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na propise o autorskim pravima i/ili zaštiti industrijske imovine.

Svaka nezakonita upotreba bilo kojeg intelektualnog vlasništva GOOPTI GRUPE, uključujući, ali ne ograničavajući se na kopiranje, distribuciju i pružanje/prenošenje intelektualnog vlasništva ili uključivanje intelektualnog vlasništva GOOPTI GRUPE u drugu autorska djela, omogućavanje trećim stranama pristup ili korištenje Intelektualnog vlasništva GOOPTI GRUPE ili bilo koju drugu upotrebu koju GOOPTI GRUPA nije unaprijed odobrila pismenim putem strogo je zabranjena.

Korisnik internetske stranice www.GoOpti.com odgovara GOOPTI GRUPI za bilo kakvu štetu GOOPTI GRUPE koja nastane zbog kršenja obveza i ograničenja navedenih u ovom članku.

ČLANAK 15. – VIŠA SILA

POSREDNIK nije odgovoran u slučaju neobavljanja ili kašnjenja pri obavljanju posredovanja za prijevoz koja nastanu zbog utjecaja više sile (vanjski razlozi koji nisu predvidivi i koje se nije moglo izbjeći i/ili ukloniti). POSREDNIK nije odgovoran za troškove ili štetu i nema obvezu vratiti novac NARUČITELJU i/ili PUTNIKU u slučaju više sile.

Teroristički činovi i kibernetički napadi također se smatraju višom silom.

Teroristički čin jest bilo koji nasilni čin koji ugrožava ljudski život, pokretnu ili nepokretnu imovinu ili infrastrukturu, bilo silom, nasiljem ili prijetnjom, te je stvoren u političke, vjerske, ideološke ili slične svrhe i namijenjen je za utjecanje na vladu jedne zemlje ili zastrašivanje javnost ili njenog dijela ili ima takav učinak.

Kibernetički napad jest zlonamjerni napad koji se koristi ili prenosi putem rada na računalu, računalnom sustavu, računalnom softveru ili hardveru, prikupljanjem podataka, bazama podataka, mikročipom, integriranim krugom ili sličnim uređajem u računalu ili drugoj opremi, zlonamjernim kodom ili procesom u nekom drugom elektroničkom sustavu.

ČLANAK 16. – ZAVRŠNE ODREDBE

Za UGOVOR O POSREDOVANJU, koji je sklopljen u skladu s ovim Odredbama i uvjetima posredovanja, mjerodavni su nizozemski zakoni i po njima se tumači. Odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG iz 1980.) ne primjenjuju se na UGOVOR O POSREDOVANJU.

Ovim putem ugovorne strane pristaju da će sve sporove rješavati sporazumno.

Ako to nije moguće, ugovorne se strane slažu da će nadležnost nad svim sporovima u vezi s UGOVOROM O POSREDOVANJU imati stvarno nadležan sud koji ima teritorijalnu nadležnost prema prebivalištu NARUČITELJA kada je NARUČITELJ fizička osoba, a u svim ostalim slučajevima sporove će rješavati stvarno nadležan sud u Amsterdamu, u Nizozemskoj.

U slučaju razlika između ovih Odredbi i uvjeta posredovanja na različitim jezicima, prednost se daje verziji na engleskom jeziku.

Euro je izabran kao valuta poslovanja prema ovim Odredbama i uvjetima posredovanja. Sve kupnje su u eurima bez obzira na valutu koju za transakciju odabere NARUČITELJ tijekom postupka rezerviranja.

POSREDNIK zadržava pravo na izmjene ovih Odredbi i uvjeta posredovanja u bilo kojem trenutku i objavu na internetskoj stranici.

Ove Odredbe i uvjeti posredovanja stupaju na snagu dan nakon njihove objave na internetskoj stranici www.GoOpti.com, odnosno 29. lipnja 2018., kada prijašnje Odredbe i uvjeti posredovanja prestaju važiti.

 

 

 

PRIJEVOZNIK/ČLAN PLATFORME donosi

OPĆE ODREDBE I UVJETE PRIJEVOZA PRIJEVOZNIKA UKLJUČENIH U GOOPTI PLATFORMU

OPĆA PRAVILA

ČLANAK 1. – UVODNE IZJAVE

Ove Opće odredbe i uvjeti prijevoza (Odredbe i uvjeti prijevoza) PRIJEVOZNIKA uključenih u GOOPTI PLATFORMU određuju odredbe i uvjete prodaje i kupnje prijevoza fizičkih osoba i prtljage te obveze i odgovornosti PRIJEVOZNIKA i NARUČITELJA pri naručivanju usluga prijevoza i sklapanja UGOVORA O PRIJEVOZU. Na temelju ovih Odredbi i uvjeta prijevoza, ugovorne strane dogovaraju se o pravima i obvezama u ugovornom odnosu u kojem prijevoz naručuje NARUČITELJ preko POSREDNIKA, a obavlja ga PRIJEVOZNIK.

Ove Odredbe i uvjeti prijevoza objavljeni su na internetskoj stranici www.GoOpti.com i podneseni u Gospodarsku komoru u Amsterdamu, u Nizozemskoj pod brojem prijave pri Gospodarskoj komori 64035727. Internetska stranica www.GoOpti.com i GoOpti registrirani su zaštitni znaci GOOPTI GRUPE.

ČLANAK 2. – DEFINICIJE

„ČLAN PLATFORME” je PRIJEVOZNIK koji je postao član GOOPTI PLATFORME sklapanjem Ugovora o poslovnom posredovanju, organizaciji usluga prijevoza, djelomičnoj licenci i članstvu na GoOpti Platformi ili ugovora o franšizi s POSREDNIKOM.

„DIJELJENI PRIJEVOZ“ jest vrsta prijevoza u kojoj POSREDNIK spaja pojedinačne narudžbe prijevoza s jednakim rutama i odredbama te sličnim ili jednakim zatraženim vremenom odlaska i dolaska. Raspon mogućih vremena polaska (označenih kao „ukrcaj između“ na stranici www.GoOpti.com) ili planirano VRIJEME NAJRANIJEG UKRCAJA i VRIJEME NAJKASNIJEG ISKRCAJA na odabranoj destinaciji navedeni su posebno na svakoj ponudi prijevoza u postupku rezervacije. POSREDNIK može dodati druge PUTNIKE u isto vozilo pri posredovanju DIJELJENOG PRIJEVOZA i postaviti stvarno vrijeme polaska do 15 (petnaest) minuta nakon ili prije planiranog VREMENA NAJRANIJEG UKRCAJA, kako je navedeno u ponudi cijene pri postupku rezerviranja, a NARUČITELJ se izričito slaže s tim.

„DRUGI POSREDNIK” je pravna osoba koja prenosi informacije o potražnji za uslugu prijevoza na internetskoj stranici www.GoOpti.com i koja je sklopila ugovor o poslovnoj suradnji s POSREDNIKOM sa kojim je dogovoren način naručivanja i plaćanja ili otvorila AGENTSKI račun u skladu s ODREDBAMA I UVJETIMA POSREDOVANJA i koja može djelovati i kao NARUČITELJ.

„DRUGI PRIJEVOZNIK“ se odnosi na PRIJEVOZNIKA koji nije član GOOPTI PLATFORME i čije usluge ili proizvode POSREDNIK ne posreduje i ne prodaje i POSREDNIK nema nikakvog utjecaja na izvršenje usluga DRUGOG PRIJEVOZNIKA.

„GOOPTI GRUPA” su sljedeća društva: GoOpti B.V., Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM u Amsterdamu, u Nizozemskoj, Regionalni centar u Sloveniji: GoOpti Intelligent Transportation Solutions Ltd., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana i Regionalni centar u Italiji: GoOpti Italy S. r. l., Via Malta br. 2, 34170 Gorizia.

„GOOPTI ODREDBE I UVJETI“ su ODREDBE I UVJETI POSREDOVANJA i Odredbe i uvjeti prijevoza.

„GOOPTI PLATFORMA” je internetsko tržište na internetskoj stranici www.GoOpti.com koje omogućuje ponudu i potražnju usluga povremenog prijevoza osoba i prtljage i to je mjesto gdje su svi PRIJEVOZNICI članovi.

„KOD ZA POPUST” je kod koji omogućuje popust na raznim razinama, a odobrava ga POSREDNIK NARUČITELJU u raznim slučajevima opisanima u ovim Odredbama i uvjetima posredovanja te ODREDBAMA I UVJETIMA PRIJEVOZA. Valjanost KODA ZA POPUST je do jedne (1) godine od dana izdavanja. KOD ZA POPUST može se koristiti samo u jednoj kupnji, a bilo koji preostali iznos ne može se koristiti kasnije niti prenijeti, niti se može zamijeniti za gotovinu. Kada se KOD ZA POPUST koristi, NARUČITELJ mora platiti naknadu od barem jednog (1) eura da bi se KOD ZA POPUST valjano iskoristio. Zabranjeno je objavljivati KOD ZA POPUST na bilo kojem web-mjestu, obavijesnoj ploči ili bilo kojem drugom javno dostupnom mjestu osim ako nije objavljen alatima u sklopu GoOpti internetskog portala (ako ti alati omogućuju takvu distribuciju). U slučaju navedenog neovlaštenog djelovanja, NARUČITELJ se izričito slaže da se KOD ZA POPUST deaktivira i da ga NARUČITELJ više neće moći koristiti i da više neće imati pravo na bilo kakvu naknadu. NARUČITELJ se slaže s tim.

„NARUČITELJ” je fizička ili pravna osoba koja traži i naručuje usluge posredovanja prijevoza te prihvaća da POSREDNIK po vlastitom nahođenju i uz najbolje napore obavještava i organizira PRIJEVOZNIKA. NARUČITELJ može biti i PUTNIK.

„ODREDBE I UVJETI POSREDOVANJA” su odredbe i uvjeti između POSREDNIKA i NARUČITELJA koje su dogovorili NARUČITELJ i POSREDNIK. ODREDBE I UVJETI POSREDOVANJA čine sastavni dio GOOPTI ODREDBI I UVJETA.

„POSREDNIK” je GOOPTI GRUPA.

„PRIJEVOZNIK” je davatelj usluga prijevoza osoba i prtljage u skladu s UGOVOROM O PRIJEVOZU sklopljenim između NARUČITELJA/PUTNIKA i PRIJEVOZNIKA te u skladu s ovim Odredbama i uvjetima prijevoza. Svi PRIJEVOZNICI su članovi GOOPTI PLATFORME.

„PRIVATNI PRIJEVOZ“ jest vrsta prilagođenog prijevoza u određeno vrijeme s određenog mjesta polaska prema određenoj konačnoj destinaciji što je sve ugovorio NARUČITELJ. PRIVATNI PRIJEVOZ organizira se i provodi samo za putnike koje je naveo NARUČITELJ pri postupku naručivanja posredovanja prijevoza. Dodavanje PUTNIKA iz drugih rezervacija na isti PRIVATNI PRIJEVOZ nije moguće. Pri odabiru PRIVATNOG PRIJEVOZA na stranici www.GoOpti.com moguće je odrediti da PRIVATNI PRIJEVOZ omogućuje povratak plaćene naknade u slučaju otkazivanja narudžbe.

„PUTNIK” je fizička osoba koja se stvarno koristi uslugama posredovanja prijevoza, u skladu s ovim Odredbama i uvjetima prijevoza.

„UGOVOR O PRIJEVOZU” je ugovor kojim PRIJEVOZNIK pristaje prevesti NARUČITELJA ili PUTNIKA na određenu lokaciju i NARUČITELJ pristaje platiti PRIJEVOZNIKU naknadu za tu uslugu. UGOVOR O PRIJEVOZU sklapa se minimalno jedan (1) sat prije početka prijevoza kada www.GoOpti.com odluči koji će PRIJEVOZNIK obaviti prijevoz i PRIJEVOZNIK prihvati narudžbu.

„VRIJEME NAJKASNIJEG ISKRCAJA“ označava najkasniji dio vremena do kojeg je PRIJEVOZNIK obvezan iskrcati PUTNIKA do željene destinacije. Označeno kao: „najkasniji iskrcaj (i vrijeme)“ ili slično na internetskoj stranici www.GoOpti.com.

„VRIJEME NAJRANIJEG UKRCAJA” najranije je vrijeme kada je PUTNIK spreman za prijevoz na odabranu lokaciju. Označeno kao: „ukrcaj u (i vrijeme)“ ili slično na internetskoj stranici www.GoOpti.com.

„www.GoOpti.com” je internetska stranica na kojoj NARUČITELJ traži uslugu posredovanja prijevoza i kupnju prijevoza za fizičke osobe i prtljagu.

ČLANAK 3. – SKLAPANJE UGOVORA O PRIJEVOZU

NARUČITELJ izričito pristaje na činjenicu da u trenu prihvaćanja ovih Odredbi i uvjeta prijevoza PRIJEVOZNIK još nije odabran među prijevoznicima koji su ČLANOVI PLATFORME. NARUČITELJ prihvaćanjem ODREDBI I UVJETA POSREDOVANJA ovlašćuje POSREDNIKA da u njegovo ime odabere PRIJEVOZNIKA koji će obaviti prijevoz kako je naručio NARUČITELJ preko internetske stranice www.GoOpti.com.

NARUČITELJ pristaje da će GOOPTI PLATFORMA povezati PRIJEVOZNIKA i NARUČITELJA barem jedan (1) sat prije početka planiranog prijevoza.

Kada PRIJEVOZNIK prihvati narudžbu, GOOPTI PLATFORMA šaljw SMS poruku i e-poštu na navedeni broj mobitela i e-adresu NARUČITELJA/PUTNIKA s informacijama o PRIJEVOZNIKU, vozačevim podacima za kontakt i ostalim detaljima o prijevozu, te se iste informacije pohranjuju na GOOPTI PLATFORMI. NARUČITELJ izričito pristaje da se tog trena sklapa UGOVOR O PRIJEVOZU između NARUČITELJA i PRIJEVOZNIKA. POSREDNIK nije ugovorna strana ovog UGOVORA O PRIJEVOZU.

Ako NARUČITELJ nije PUTNIK, UGOVOR O PRIJEVOZU sklapa se između PUTNIKA i PRIJEVOZNIKA u trenutku kada PUTNIK uđe u vozilo. POSREDNIK nije ugovorna strana ovog UGOVORA O PRIJEVOZU.

Ako prijevoz obavlja više PRIJEVOZNIKA, o čemu se NARUČITELJA obavještava na gore naveden način, UGOVOR O PRIJEVOZU sklapa se sa svakim PRIJEVOZNIKOM pojedinačno za odgovarajuće segmente prijevoza.

NARUČITELJU će izdati račun GOOPTI GRUPA ili PRIJEVOZNIK ili DRUGI POSREDNIK, ovisno o slučaju. NARUČITELJ izričito pristaje na mogućnost dobivanja računa elektroničkim putem.

Ako narudžbu otkaže NARUČITELJ i/ili PUTNIK nakon sklapanja UGOVORA O PRIJEVOZU, odnosno UGOVOR O PRIJEVOZU otkaže se manje od sat vremena prije polaska, NARUČITELJ i/ili PUTNIK nemaju pravo na povrat novca. NARUČITELJ se izričito slaže da se uplaćena naknada za naručeni prijevoz smatra naknadom za raskid UGOVORA O PRIJEVOZU.

U tim će se slučajevima na GOOPTI PLATFORMI izdati potvrda o otkazivanju rezervacije i potvrda NARUČITELJU za uplaćenu naknadu.

ČLANAK 4. - ZA VRIJEME PRIJEVOZA

Početak prijevoza određuje se kao trenutak kada PUTNIK sjedne na svoje mjesto u vozilu. Prije ulaska u vozilo vozač može od PUTNIKA tražiti da pokaže identifikacijski dokument ili putovnicu (ovisno o slučaju) i NARUČITELJ/PUTNIK na to izričito pristaje.

Stanka u prijevozu stajanje je između početne lokacije i krajnjeg odredišta tijekom kojeg PUTNICI napuštaju vozilo. Na putovanjima koja traju manje od četiri i pol (4,5) sata predviđena je stanka od petnaest (15) minuta nakon dva i pol (2,5) sata putovanja u sklopu vremena putovanja. Na putovanjima koja traju četiri i pol (4,5) sata ili više predviđene su dvije (2) stanke koje ukupno traju četrdeset pet (45) minuta u sklopu vremena putovanja. Ako je riječ o kraćim putovanjima, vozač u dogovoru s PUTNICIMA određuje broj i trajanje stanki. Prva stanka, koja može trajati do petnaest (15) minuta, može se dogovoriti na zahtjev jednog PUTNIKA, dok sve dodatne stanke moraju jednoglasno odobriti svi PUTNICI. U slučaju prečestih i predugih stanki na izričitu želju PUTNIKA, POSREDNIK i PRIJEVOZNIK ne odgovaraju za potencijalna zakašnjenja na konačnu destinaciju odnosno za štetu koja bi nastala kao posljedica navedenih zakašnjenja. S time se NARUČITELJ/PUTNIK izričito slaže.

Kraj prijevoza je trenutak kada PUTNIK napusti vozilo na krajnjem odredištu.

Najkraćim ili najbržim putom putovat će se samo u slučaju PRIVATNOG PRIJEVOZA, osim ako PUTNICI za pristojbu ne zatraže drukčije. U slučaju DIJELJENOG PRIJEVOZA postoji mogućnost da vozilo stane na nekim (kućnim) adresama ili drugim lokacijama, što znači da ruta do krajnjeg odredišta nije najkraća ili najbrža moguća. U slučajevima kada postoji utemeljena pretpostavka da će putovanje trajati duže nego što je to uobičajeno, na primjer zbog loše vremenske prognoze, radova na cesti, predvidljivih prometnih zastoja itd., vozilo može krenuti onoliko ranije koliko je potrebno radi omogućavanja dolaska PUTNIKA na odabrano odredište na vrijeme, o čemu POSREDNIK obavještava svakog PUTNIKA SMS porukom ili e-porukom.

U slučaju odabira DIJELJENOG PRIJEVOZA, prijevoz se može obaviti u suradnji s različitim PRIJEVOZNICIMA, što znači da se putnici sa svojom prtljagom mogu premjestiti iz jednog vozila u drugo na putu prema svojem konačnom odredištu, a s tim se izričito slažu NARUČITELJ i/ili PUTNIK.

Vozač uvijek ima pravo zaustaviti se ako je to neophodno za sigurnost putovanja.

ČLANAK 5. – PRTLJAGA

PRIJEVOZNIK je obavezan preuzeti na vozilo samo manje komade ručne prtljage (kovčege, ručne torbe, odjeću, torbe) koji ne prelaze ograničenu težinu, dimenzije i količine navedene u rezervaciji na stranici www.GoOpti.com. Sva ostala prtljaga koja je u skladu s ograničenom težinom, veličinom i količinom navedenima na stranici www.GoOpti.com preuzima se ako je ispravno prijavljena i plaćena najkasnije dva (2) dana prije prijevoza. Ako dimenzije, težina i količina prtljage premašuju navedena ograničenja koja je NARUČITELJ odabrao tijekom rezervacije na internetskoj stranici www.GoOpti.com te ako nije prijavljena i plaćena najkasnije dva (2) dana prije prijevoza, vozač može odbiti prevesti takvu prtljagu. Sva prtljaga mora biti odgovarajuće zapakirana za prijevoz radi sigurnosti i ni na koji način ne oštećivati ili prljati drugu prtljagu i/ili vozilo. Ako prtljaga nije zapakirana na odgovarajući način, PRIJEVOZNIK može odbiti prevoziti takvu prtljagu po vlastitom nahođenju. Ako je dodatna prtljaga, koja nije unaprijed prijavljena, zapakirana na odgovarajući način i u vozilu ima mjesta, PRIJEVOZNIK može prevesti dodatnu prtljagu, ali PUTNIKU naplaćuje važeću cijenu objavljenu na internetskoj stranici www.GoOpti.com.

U vozilo nije dopušteno unositi bilo kakve nezakonite i/ili opasne materijale kao što su radioaktivne tvari, eksplozivi, zapaljive tvari, plinske boce s butanom ili propanom, oružja, noževi, otrovi, korozivne tvari, kiseline, magneti, materijali koji sadrže viruse ili bakterije, ilegalne droge i drugi predmeti ili tvari koji mogu ometati kretanje PUTNIKA ili mogu naštetiti PUTNICIMA, njihovoj imovini, vozilu, vozaču ili okolišu.

PRIJEVOZNIK i vozač, POSREDNIK i DRUGI POSREDNIK nisu odgovorni i ne snose odgovornost za osobnu imovinu koja je zaboravljena ili izgubljena u vozilu.

ČLANAK 6. – SIGURNOST, OBVEZE I ODGOVORNOST PUTNIKA TE OGRANIČENJA KOJA SE ODNOSE NA PONAŠANJE PUTNIKA U VOZILU TE UDALJAVANJE PUTNIKA

Sva vozila koja koriste PRIJEVOZNICI imaju dozvolu za putnički prijevoz te su propisno osigurana i pregledana u skladu s primjenjivim lokalnim propisima. Osiguranje PUTNIKA u slučaju nesreće uključeno je u cijenu prijevoza.

PUTNIK je dužan pridržavati se svih razumnih sigurnosnih zahtjeva vozača vozila. Nepridržavanje tih zahtjeva može dovesti do isključivanja iz prijevoza bez prava na naknadu i/ili povrat novca. U vezi s tim PRIJEVOZNIK i vozač ne preuzimaju nikakvu odgovornost, s čime se NARUČITELJ/ PUTNIK izričito slaže.

U slučajevima neprimjerenog ponašanja PUTNIKA koje ugrožava njega samog i/ili druge PUTNIKE ili može uzrokovati tjelesne ozljede ili nelagodu drugih PUTNIKA ili štetu na vozilu ili prtljazi drugih PUTNIKA ili na bilo koji način umanjuje mogućnost PRIJEVOZNIKA da pruži prijevoz, vozač će prekinuti prijevoz i riješiti problem kako bi osigurao sigurnost ostalih PUTNIKA i vozila prije nego što nastavi. U takvim situacijama vozač može u bilo kojem trenu odbiti ili iz vozila udaljiti osobu ili osobe koje su odgovorne za neprilično ponašanje, u kojem slučaju udaljeni PUTNIK nema pravo ni na kakav povrat novca. U vezi s tim, PRIJEVOZNIK i vozač ne preuzimaju nikakvu odgovornost. s čime se NARUČITELJ i/ili PUTNIK izričito slaže.

PUTNICIMA je prilikom prijevoza zabranjeno: otvarati vrata za vrijeme vožnje, bacati predmete iz vozila ili oko njega, priječiti izlaze iz vozila, uništavati ili otuđivati aparate iz vozila te uprljati vozilo iznutra ili izvana i ponašati se na bilo koji drugi način koji bi umanjio mogućnost pružanja prijevoza ili uzrokovao štetu drugim PUTNICIMA, njihovoj imovini, PRIJEVOZNIKU i njegovoj imovini, drugoj imovini ili okolišu.

PUTNICIMA je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkoholnih pića i/ili konzumiranje hrane (posebno masne ili tekuće) u vozilu te su odgovorni za troškove čišćenja ili popravka ako su isti potrebni zbog njihovih postupaka (povraćanje, uriniranje, bacanje smeća). Također, PUTNIK u vozilo ne smije unositi sirovu, svježu, kuhanu, pečenu ili suhu hranu te prehrambene proizvode ukoliko nisu spremljeni u prikladnoj ambalaži koja sprječava da se miris hrane širi po vozilu.

NARUČITELJ/PUTNIK je odgovoran za svu štetu koju uzrokuje nepridržavanjem ovih uvjeta ili propisa u skladu s primjenjivim zakonima.

PRIJEVOZNIK nije obvezan prevesti PUTNIKA za kojega postoji utemeljena pretpostavka da će uzrokovati neugodnosti ili spriječiti PRIJEVOZNIKA u ispunjavanju obveza prema ostalim PUTNICIMA. Vozač može odbiti prijevoz PUTNIKA ili ga može udaljiti iz vozila ako PUTNIK pokazuje znakove neprimjerenog ili nasilničkog ponašanja prema vozaču i/ili drugim PUTNICIMA i/ili ako PUTNIK ne poštuje primjenjive zakone i sigurnosne propise i na taj način ugrožava vožnju ili druge PUTNIKE i/ili ako PUTNIK želi u vozilo unijeti bilo kakvu neprimjerenu prtljagu ili opasne tvari. U takvim slučajevima PUTNIK nema pravo ni na kakav povrat novca, a PRIJEVOZNIK ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja je nastala zbog incidenta.

Vozač može odbiti ulazak u vozilo PUTNIKA koji na zahtjev ne pokaže valjani identifikacijski dokument ili putovnicu (ovisno o slučaju).

Isključivanje PUTNIKA prema ovom članku neće dovesti do prava na povrat novca i/ili prava na naknadu štete NARUČITELJU i/ili PUTNIKU te se NARUČITELJ i/ili PUTNIK s time izričito slaže.

ČLANAK 7. – KAŠNJENJA

Kašnjenja PUTNIKA:

PRIJEVOZNIK pruža svoje usluge uz najbolje napore i ulaže napor kako bi krenuo točno na vrijeme navedeno u obavijesti koju je dobio PUTNIK i neće čekati PUTNIKA.

Za PRIVATNI PRIJEVOZ PUTNIKOVO kašnjenje uzrokovano kašnjenjem DRUGOG PRIJEVOZNIKA može biti najviše dva (2) sata.

Ako NARUČITELJ nije pravilno provjerio i potvrdio vrijeme polaska, s obzirom na raspored DRUGOG PRIJEVOZNIKA u skladu s člankom 3. ODREDBI I UVJETA POSREDOVANJA, POSREDNIK i PRIJEVOZNIK ne snose odgovornost za kašnjenja ili štetu nastalu s tim u vezi.

UGOVOR O PRIJEVOZU koji su sklopili PRIJEVOZNIK i NARUČITELJ, u svim ostalim slučajevima PUTNIKOVA kašnjenja (osim ako je NARUČITELJ kupio PAKET BEZ BRIGE koji je naveden u ODREDBAMA I UVJETIMA POSREDOVANJA), smatra se raskinutim i NARUČITELJ se izričito slaže da u tom slučaju NARUČITELJ nema pravo na bilo kakav povrat plaćene naknade koja se smatra naknadom za raskid UGOVORA O PRIJEVOZU.

Kašnjenja PRIJEVOZNIKA:

PRIJEVOZNIK zadržava pravo na kraća kašnjenja do dva (2) sata do kojih može doći zbog čekanja na druge PUTNIKE, kašnjenja letova, prometnih uvjeta i drugih nepredvidivih okolnosti, s čime se NARUČITELJ izričito slaže i koje NARUČITELJ treba uzeti u obzir pri naručivanju posredovanja prijevoza.

Općenito, PRIJEVOZNIK će krenuti u vrijeme koje je navedeno u obavijesti koja je poslana PUTNIKU.

Ako zbog kašnjenja PRIJEVOZNIKA PUTNIK propusti vezu s DRUGIM PRIJEVOZNIKOM, PRIJEVOZNIK ne snosi odgovornost ako vrijedi jedna ili više sljedećih okolnosti:

  1. podatci/informacije koje je naveo NARUČITELJ prilikom rezervacije nisu točne ili nisu ispravne
  2. pogrešno je odabrano VRIJEME NAJKASNIJEG ISKRCAJA
  3. kašnjenje su uzrokovali nepredvidivi događaji na koje nisu mogli utjecati POSREDNIK i PRIJEVOZNIK (viša sila)
  4. kašnjenje je uzrokovao zahtjev za zaustavljanjem tijekom prijevoza koji je PUTNIK zatražio ili je na njega pristao
  5. kašnjenje su uzrokovale nepredvidive ili neočekivane okolnosti bez obzira na pažnju PRIJEVOZNIKA ili POSREDNIKA.
  6. NARUČITELJ nije provjerio i potvrdio polazne sate obzirom na podatke DRUGOG PRIJEVOZNIKA u skladu sa 3. Člankom OPĆIH ODREDBI I UVJETA POSREDOVANJA.

U svim drugim slučajevima NARUČITELJ/PUTNIK ima pravo na naknadu ograničenu iznosom uplaćene naknade i dodatni KOD ZA POPUST u vrijednosti plaćene naknade. Za drugu štetu i troškove NARUČITELJA/PUTNIKA POSREDNIK i PRIJEVOZNIK ne odgovaraju.

ČLANAK 8. – IZVANREDNI PREKIDI PRIJEVOZA ZA KOJE SE PUTNIK NE MOŽE SMATRATI ODGOVORNIM

Ako se prijevoz prekine zbog drugih neočekivanih događaja (osim događaja više sile) za koje PUTNIK nije odgovoran, PUTNIK ima pravo zatražiti od PRIJEVOZNIKA prijevoz natrag na lokaciju polaska zajedno sa svojom prtljagom u razumnom vremenskom roku i povrat uplaćene naknade NARUČITELJU ili odustati od ugovora i tražiti povrat uplaćene naknade NARUČITELJU. U oba slučaja NARUČITELJU će se vratiti puni iznos uplaćene naknade, a POSREDNIK će mu dodatno izdati KOD ZA POPUST u vrijednosti plaćene naknade.

U slučaju drugih neočekivanih prekida prijevoza, NARUČITELJ/PUTNIK nema pravo na nadoknadu ili naknadu štete, osim ako se dokaže da je prekid uzrokovan namjernim ili grubim nemarom PRIJEVOZNIKA. S time se NARUČITELJ/PUTNIK izričito slaže.

ČLANAK 9. – VIŠA SILA

U slučaju neobavljanja prijevoza ili njegova prekida zbog utjecaja više sile (vanjski razlozi koji nisu predvidljivi i koje se nije moglo izbjeći i/ili ukloniti) koja onemogućuje točno vrijeme trajanja vožnje, ni PRIJEVOZNIK ni POSREDNIK nisu odgovorni za štetu i u tom slučaju nemaju obvezu vratiti novac NARUČITELJU i/ili PUTNIKU.

Teroristički činovi i kibernetički napadi također se smatraju višom silom.

Teroristički čin jest bilo koji nasilni čin koji ugrožava ljudski život, pokretnu ili nepokretnu imovinu ili infrastrukturu, bilo silom, nasiljem ili prijetnjom, te je stvoren u političke, vjerske, ideološke ili slične svrhe i namijenjen je za utjecanje na vladu jedne zemlje ili zastrašivanje javnosti ili njenog dijela ili ima takav učinak.

Kibernetički napad jest zlonamjerni napad koji se koristi ili prenosi putem rada na računalu, računalnom sustavu, računalnom softveru ili hardveru, prikupljanjem podataka, bazama podataka, mikročipom, integriranim krugom ili sličnim uređajem u računalu ili drugoj opremi, zlonamjernim kodom ili procesom u nekom drugom elektroničkom sustavu.

ČLANAK 10. – ODGOVORNOSTI PRIJEVOZNIKA

PRIJEVOZNIK je odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati pri nesreći tijekom prijevoza kao posljedica smrti, ozljeda ili narušenog zdravstvenog stanja PUTNIKA u skladu s važećim zakonima.

PRIJEVOZNIK nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane zbog smrti, ozljede ili narušenog zdravstvenog stanja PUTNIKA ako se šteta nije pojavila zbog PRIJEVOZNIKOVE greške ili ako je uzrokovana postupcima ili ponašanjem PUTNIKA ili ako na njezin uzrok PRIJEVOZNIK nije mogao utjecati (vanjski razlozi koji nisu predvidivi i koje se nije moglo izbjeći i/ili ukloniti) – utjecaj više sile.

PRIJEVOZNIK je odgovoran za štetu koja nastane zbog gubitka ili oštećenja prtljage koja je pravilno prijavljena i koju PUTNIK nije izvadio iz vozila u skladu s odredbama važećih zakona.

NARUČITELJ i/ili PUTNIK ili drugi podnositelj zahtjeva moraju podnijeti zahtjev za naknadu štete u roku od 15 dana od datuma kada je nastala šteta. Zahtjev za naknadu štete moraju nasloviti izravno na PRIJEVOZNIKA čiji su podatci za kontakt poslani SMS porukom / e-porukom NARUČITELJU/PUTNIKU nakon sklapanja UGOVORA O PRIJEVOZU. Istovremeno, NARUČITELJ/PUTNIK mora obavijestiti POSREDNIKA o zahtjevu za naknadu štete preko internetske stranice www.GoOpti.com.

ČLANAK 11. – PRITUŽBE

NARUČITELJ/PUTNIK može podnijeti pritužbu o kvaliteti i usklađenosti obavljene usluge prijevoza. Pritužbu mora podnijeti u roku od petnaest (15) dana od pružene usluge. Pritužbe je potrebno podnijeti na internetskoj stranici www.GoOpti.com u myOpti računu. PRIJEVOZNIK neće prihvaćati ni obrađivati pritužbe zaprimljene bilo kojim drugim putem. Na internetskoj stranici www.GoOpti.com pokušava se odgovoriti na svaku pritužbu u roku od četrnaest (14) radnih dana od primitka pritužbe.

ČLANAK 12. – POVJERLJIVOST

PRIJEVOZNIK će tretirati sve informacije o sklopljenim ugovorima ili u vezi s ovim ugovorima kao poslovnu tajnu, osim u mjeri koju zahtijevaju važeći zakoni ili bilo koje nadležno tijelo.

ČLANAK 13. – ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVA UPOTREBA

NARUČITELJEVI/PUTNIKOVI osobni i ostali podatci/informacije koje PRIJEVOZNIK dobije preko internetske stranice www.GoOpti.com i pod ovim Odredbama i uvjetima prijevoza informacije su potrebne za ispunjavanje obveza i/ili provođenje prava prema UGOVORA O PRIJEVOZU. Prihvaćanjem GoOpti Politike privatnosti, koja je sastavni dio ovih Odredbi i uvjeta prijevoza, NARUČITELJ/PUTNIK ovlašćuje PRIJEVOZNIKA i dopušta mu prikupljanje, obradu, arhiviranje, korištenje i dijeljenje osobnih podataka NARUČITELJA/PUTNIKA o uslugama kako je određeno u ovim Odredbama i uvjetima prijevoza i u GoOpti Politici privatnosti.

Kada NARUČITELJ rezervira usluge i za druge PUTNIKE, onda je NARUČITELJ odgovoran za dobivanje njihova pisanog pristanka za takvo otkrivanje/uporabu osobnih podataka PUTNIKA. Tijekom sklapanja UGOVORA O PRIJEVOZU smatra se da je NARUČITELJ dobio pisani pristanak od PUTNIKA.

PRIJEVOZNIK će zaštititi i upravljati svim osobnim podatcima NARUČITELJA/PUTNIKA u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i u skladu s ugovorom sklopljenim između POSREDNIKA i ČLANA PLATFORME.

Dodatne informacije vezane uz upotrebu podataka, analize, prosljeđivanje navedene su i opisane u GoOpti Politici privatnosti koja je sastavni dio ovih Odredbi i uvjeta prijevoza.

ČLANAK 14. – ZAVRŠNE ODREDBE

UGOVOR O PRIJEVOZU, zaključen sukladno ovim Odredbama i uvjetima prijevoza, tumači se i provodi sukladno nadležnom zakonodavstvu PRIJEVOZNIKA. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju (CISG 1980.) ne primjenjuje se na UGOVOR O PRIJEVOZU.

Ovim putem ugovorne strane pristaju da će sve sporove rješavati sporazumno.

Ako to nije moguće, ugovorne se strane slažu da će nadležnost nad svim sporovima u vezi s UGOVOROM O PRIJEVOZU imati materijalno nadležan sud koji ima teritorijalnu nadležnost prema prebivalištu NARUČITELJA kada je NARUČITELJ fizička osoba, a u svim ostalim slučajevima sporove će rješavati materijalno nadležan sud koji ima teritorijalnu nadležnost u sjedištu PRIJEVOZNIKA.

Ako je u prijevoz bilo uključeno više PRIJEVOZNIKA, NARUČITELJ/PUTNIK ili druge osobe koje imaju pravo na odštetu mogu podnijeti tužbu i/ili zahtjev za odštetom protiv PRIJEVOZNIKA odgovornog za prijevoz kada je došlo do incidenta, osim u slučajevima kada prvi PRIJEVOZNIK izričito preuzme odgovornost za cijeli prijevoz.

U slučaju razlika između ovih Odredbi i uvjeta prijevoza i onih na raznim jezicima, prevladava verzija na engleskom jeziku.

Za tumačenje ovih Odredbi i uvjeta prijevoza u vezi s UGOVOROM O PRIJEVOZU primjenjuju se zakoni države u kojoj je PRIJEVOZNIKOVO prebivalište.

Kao valuta poslovanja prema ovim Odredbama i uvjetima prijevoza izabran je euro. Sve kupnje su u eurima bez obzira na valutu koju za transakciju odabere NARUČITELJ tijekom postupka rezerviranja.

PRIJEVOZNIK zadržava pravo na izmjene ovih Odredbi i uvjeta prijevoza u bilo kojem trenu i objavi ih na internetskoj stranici www.GoOpti.com.

Ove Odredbe i uvjeti prijevoza stupaju na snagu dan nakon njihove objave na internetskoj stranici www.GoOpti.com, odnosno 29. lipnja 2018., kada prijašnje Odredbe i uvjeti prijevoza prestaju važiti.

PRIJEVOZNICI – ČLANOVI PLATFORME.