Odredbe i uvjeti

Odredbe i uvjeti o GoOptija

I. OPĆE ODREDBE

ČLANAK 1. – STRUKTURA ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA

GOOPTI ODREDBE I UVJETI sastoje se od:

I. OPĆE ODREDBE
II. ODREDBE I UVJETI POSREDOVANJA
III. ODREDBE I UVJETI PRIJEVOZA
IV. ODREDBE I UVJETI B2B
V. ODREDBE I UVJETI PROGRAMA PRIDRUŽENIH PARTNERA
VI. ODREDBE I UVJETI PROGRAMA PREPORUKE

ODREDBE I UVJETI GOOPTIJA objavljene su na INTERNETSKOJ STRANICI i podnesene Gospodarskoj komori u Amsterdamu, Nizozemska, pod matičnim brojem tvrtke 64035727. INTERNETSKU STRANICU i GoOpti zaštitni znak posjeduje i upravlja GOOPTI.

Sve odredbe Općih Odredaba primjenjuju se na sve dijelove ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA, osim ako u posebnim Odredbama i uvjetima nije drugačije određeno.

ČLANAK 2. – DEFINICIJE

Izrazi definirani u ovom članku primjenjuju se na sve dijelove ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA.

„ČLAN PLATFORME“ označava PRIJEVOZNIKA koji je postao članom GOOPTI PLATFORME sklapanjem ugovora o poslovnom posredovanju, organizaciji usluga prijevoza, djelomične licence i članstva u GoOpti platformi ili franšiznog ugovora s POSREDNIKOM.

„DIJELJENI PRIJEVOZ“ je vrsta prijevoza u kojoj POSREDNIK spaja pojedinačne narudžbe prijevoza s jednakim rutama i odredištima, te sličnim ili jednakim zatraženim vremenom odlaska i dolaska. VRIJEME NAJRANIJEG UKRCAJA i VRIJEME NAJKASNIJEG ISKRCAJA na odabranom odredištu (mjesto iskrcaja) navedeni su u svakoj ponudi prijevoza odvojeno u postupku rezervacije. POSREDNIK može dodati druge PUTNIKE u istom vozilu pri posredovanju u DIJELJENOM PRIJEVOZU i postaviti stvarno vrijeme polaska do petnaest (15) minuta nakon ili prije odabranog PROZORA FLEKSIBILNOSTI (npr. ako NARUČITELJ odabere VRIJEME NAJRANIJEG UKRCAJA u 13:00 sati, a zatim odabere dvosatni PROZOR FLEKSIBILNOSTI, prijevoz može započeti između 15 minuta prije 13:00 i 15 minuta nakon 15:00 sati), a NARUČITELJ se izričito slaže s tim.

„DRUGI PRIJEVOZNIK“ se odnosi na PRIJEVOZNIKA koji nije član GOOPTI PLATFORME i čije usluge ili proizvode POSREDNIK ne posreduje i ne prodaje i POSREDNIK nema nikakvog utjecaja na izvršenje usluga DRUGOG PRIJEVOZNIKA (npr. zračnog prijevoznika).

„GOOPTI“ označava sljedeće pridružene tvrtke: GoOpti B.V., Kingsfordweg 99, 1043 GP Amsterdam, Nizozemska i regionalni centar u Sloveniji: GoOpti Intelligent Transportation Solutions Ltd., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, Slovenija i regionalni centar u Italiji: GoOpti Italy S.r.l, Ulica Malta br. 2, 34170 Gorizia, Italija.

„GOOPTI PLATFORMA“ označava tržište koje nudi INTERNETSKA STRANICA, koja omogućuje potražnju i ponudu usluga povremenog prijevoza osoba i prtljage i čiji su članovi svi PRIJEVOZNICI.

„INTERNETSKA STRANICA“ označava www.goopti.com web stranicu i podstranice na kojima NARUČITELJ izvrši svoju narudžbu za posredovanje u prijevozu i kupnju prijevoza fizičkih osoba i prtljage.

„KOD ZA POPUST“ označava kod koji pruža popust u različitim iznosima, a odobrava ga POSREDNIK NARUČITELJU u raznim slučajevima opisanim u ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA. Valjanost KODA ZA POPUST traje do jedne (1) godine od datuma izdavanja i može se koristiti samo za buduće kupnje, a ne za već završene prošle kupnje. KOD ZA POPUST može se koristiti samo u jednoj kupnji, a bilo koji preostali iznos ne može se koristiti kasnije niti prenijeti, niti se može zamijeniti za gotovinu. Kada se KOD ZA POPUST koristi, NARUČITELJ mora platiti naknadu od barem jednog (1) eura da bi se KOD ZA POPUST valjano iskoristio. Zabranjeno je objavljivanje KODA ZA POPUST na bilo kojoj web stranici, društvenim medijima ili bilo kojem drugom javno dostupnom mjestu osim ako nije objavljen putem alata unutar GoOpti internetskog portala (ako ti alati omogućuju takvu distribuciju). U slučaju gore navedenog neovlaštenog djelovanja (zlouporabe), NARUČITELJ se izričito slaže da se KOD ZA POPUST deaktivira i da ga NARUČITELJ više neće moći koristiti i da više neće imati pravo na bilo kakvu naknadu. NARUČITELJ se u potpunosti slaže s tim. Nezakonita aktivnost je i objavljivanje ili prodaja KODOVA ZA POPUST, primljenih u okviru PROGRAMA PREPORUKE, na javnim web portalima s masovnim ponudama popusta ili drugih pogodnosti. POSREDNIK također zadržava pravo poništiti ili ukloniti sve linkove preporuke koji se koriste u tu svrhu.

„KVALIFIKACIJSKA KUPNJA“ znači prodaju USLUGA GOOPTIJA koja se finalizira i plaća u cijelosti, a ne naknadno otkazuje.

„mojOpti RAČUN“ označava korisnički račun koji se može postaviti na INTERNETSKOJ STRANICI i omogućuje funkcije koje su dalje navedene u ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA i/ili na INTERNETSKOJ STRANICI. MojOpti RAČUN mora biti postavljen za dovršavanje rezervacije USLUGA GOOPTIJA. Kada postavljate mojOpti RAČUN za PARTNER RAČUN, stvaraju se dva odjeljka računa: osobni i/ili partnerski.

„mojiPopusti“ označava odjeljak (kartica) na momOpti RAČUNU gdje je naveden zbroj popusta i može ga otkupiti vlasnik računa.

„NARUČITELJ“ je fizička ili pravna osoba, koja traži i naručuje usluge posredovanja prijevoza od strane POSREDNIKA i pristaje da POSREDNIK prema vlastitom nahođenju vodi i organizira PRIJEVOZ. NARUČITELJ može biti i PUTNIK.

„ODREDBE I UVJETI B2B“ znače uvjete i odredbe kojima se regulira suradnja između GOOPTIJA i PARTNERA dogovorena između GOOPTIJA i PARTNERA. ODREDBE I UVJETI B2B sastavni su dio ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA.

„ODREDBE I UVJETI GOOPTIJA“ označavaju kolektivno ODREDBE I UVJETE POSREDOVANJA, ODREDBE I UVJETE PRIJEVOZA, ODREDBE I UVJETE B2B, ODREDBE I UVJETE UDRUŽENOG PROGRAMA i ODREDBE I UVJETE PROGRAMA PREPORUKA.

„ODREDBE I UVJETI PROGRAMA PREPORUKE“ označavaju odredbe i uvjete koji reguliraju suradnju između POSREDNIKA, PREPORUČITELJA i PREPORUČENOG PRIJATELJA kako je POSREDNIK, PREPORUČITELJ i PREPORUČENI PRIJATELJ dogovorio. ODREDBE I UVJETI PREPORUKA sastavni su dio ODREDBA I UVJETA GOOPTIJA.

„ODREDBE I UVJETI POSREDOVANJA“ su odredbe i uvjeti koji reguliraju suradnju između POSREDNIKA i NARUČITELJA/PUTNIKA prema dogovoru NARUČITELJA I POSREDNIKA. ODREDBE I UVJETI POSREDOVANJA sastavni su dio ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA.

„ODREDBE I UVJETI PRIJEVOZA“ su odredbe i uvjeti koji reguliraju suradnju između PRIJEVOZNIKA i NARUČITELJA/PUTNIKA prema dogovoru NARUČITELJA I PRIJEVOZNIKA. ODREDBE I UVJETI PRIJEVOZA sastavni su dio ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA.

„ODREDBE I UVJETI PROGRAMA PRIDRUŽENIH PARTNERA“ označavaju odredbe i uvjete koji reguliraju suradnju između POSREDNIKA i PRIDRUŽENOG PARTNERA prema sporazumu PRIDRUŽENOG PARTNERA i POSREDNIKA. ODREDBE I UVJETI PARTNERA sastavni su dio ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA.

„PAKET BEZ BRIGE“ znači uslugu s dodatnom naplatom koju pruža POSREDNIK, a koja u specifičnim situacijama nudi NARUČITELJU/PUTNIKU zamjenski prijevoz u obliku cestovnog ili zrakoplovnog prijevoza, i/ili smještaj, kako je definirano u ODREDBAMA I UVJETIMA POSREDOVANJA.

„PARTNER“ je pravna osoba koja prosljeđuje podatke o upitima o prijevozu na INTERNETSKOJ STRANICI i zaključuje ugovor o poslovnoj suradnji s POSREDNIKOM ili surađuje s POSREDNIKOM na temelju ovih ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA, koji reguliraju način slanja narudžbe i plaćanja i/ili je napravio PARTNERSKI RAČUN, a ujedno služi i kao NARUČITELJ u postupku rezervacije u skladu s ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA. PARTNER također ima i mojOpti RAČUN.

„PARTNERSKI RAČUN“ označava uslugu za pravne osobe koje kupuju usluge prijevoza za vlastite potrebe ili kao posrednik. Oni mogu registrirati svoju tvrtku na INTERNETSKOJ STRANICI i dobiti pogodnosti navedene na INTERNESKOJ STRANICI (tzv. račun preprodavatelja i/ili poslovni račun).

„PARTNERSKI UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI“ označava ugovor sklopljen između POSREDNIKA i PARTNERA kada PARTNER prihvati ODREDBE I UVJETE GOOPTIJA i nakon registracije mojOpti RAČUNA započne naručivati usluge u skladu s ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA.

„POLITIKA PRIVATNOSTI GOOPTIJA“ označava pravila o zaštiti privatnosti koja reguliraju prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka priopćenih GOOPTIJU od strane NARUČITELJA/PUTNIKA/PARTNERA. POLITIKA PRIVATNOSTI GOOPTIJA dostupna je na Internetu.

„POPUST PREPORUKE“ označava odbitak cijene u iznosu/postotku koji je odobrio GOOPTI, a primljenog od strane PREPORUČENOG PRIJATELJA.

„POSREDNIK“ znači GOOPTI.

„PREPORUČENI PRIJATELJ“ označava osobu koja je primila preporuku od PREPORUČITELJA i može u skladu s ODREDBAMA I UVJETIMA PROGRAMA PREPORUKA dobiti POPUST PREPORUKA.

„PREPORUČITELJ“ je fizička osoba koja USLUGE GOOPTIJA preusmjerava na drugu osobu (PREPORUČENOG PRIJATELJA) i može prema ODREDBAMA I UVJETIMA PROGRAMA PREPORUKA dobiti popust.

„PRIDRUŽENI PARTNER“ označava pravnu ili fizičku osobu koja ulazi u PROGRAM PRIDRUŽENIH PARTNERA.

„PRIJEVOZNIK“ označava pružatelja usluge prijevoza, koji u skladu s UGOVOROM O PRIJEVOZU sklopljenim između NARUČITELJA/PUTNIKA i PRIJEVOZNIKA, te u skladu s ODREDBAMA I UVJETIMA PRIJEVOZA, obavlja uslugu prijevoza. Svi PRIJEVOZNICI članovi su PLATFORME GOOPTIJA.

„PRIVATNI PRIJEVOZ“ – je vrsta prilagođenog prijevoza u određeno vrijeme od navedenog mjesta ukrcaja do određenog krajnjeg odredišta (mjesto iskrcaja), ugovorenog od strane NARUČITELJA. PRIVATNI PRIJEVOZ organizira se i provodi samo za PUTNIKE koje je naveo NARUČITELJ kod postupka rezervacija. Dodavanje PUTNIKA iz drugih rezervacija na isti prijevoz nije moguće. Pri odabiru PRIVATNOG PRIJEVOZA pri postupku rezervacija na INTERNETSKOJ STRANICI, moguće je odrediti da PRIVATNI PRIJEVOZ omogućuje povratak plaćene naknade u slučaju otkazivanja narudžbe.

„PROGRAM PRIDRUŽENIH PARTNERA“ označava odnos između GOOPTIJA i PRIDRUŽENOG PARTNERA u kojem GOOPTI dozvoljava PRIDRUŽENOM PARTNERU da plasira USLUGE GOOPTIJA na WEB STRANICAMA PRIDRUŽENOG PARTNERA. Svrha PROGRAMA PRIDRUŽENIH PARTNERA je promocija USLUGA GOOPTIJA i INTERNETSKE STRANICE i promicanje prodaje USLUGA GOOPTIJA, posebno za generiranje novih prodaja.

„PROVIZIJA“ – je uplata PARTNERU ili UDRUŽENOM PARTNERU u skladu s ovim ODREDBAMA i UVJETIMA GOOPTIJA.

„PROZOR FLEKSIBILNOSTI“ znači vremenski raspon koji odražava maksimalno odstupanje (u satima) stvarnog ukrcaja/iskrcaja od odabranog (i prihvaćenog) vremena ukrcaja/iskrcaja, koje je odabrao NARUČITELJ.

„PRUŽATELJ USLUGA TREĆE STRANE“ nudi prijevoz i/ili druge usluge na INTERNETSKOJ STRANICI. GOOPTI samo pruža NARUČITELJU mogućnost sklapanja odgovarajućeg ugovora s PRUŽATELJEM USLUGA TREĆE STRANE. GOOPTI ne preuzima nikakvu odgovornost za izvršenje ugovora sklopljenog između NARUČITELJA I PRUŽATELJA USLUGA TREĆE STRANE, mogu se primijeniti zasebni uvjeti, što je jasno naznačeno u postupku rezervacije. GOOPTI u ovom aspektu djeluje samo kao procesor plaćanja za PRUŽATELJA USLUGA TREĆE STRANE, NARUČItelj plaća rezervirane usluge GOOPTIJU, a PRUŽATELJ USLUGA TREĆE STRANE izdaje račun za naručene usluge.

„PUTNIK“ je fizička osoba koja zapravo koristi usluge posredovanja u prijevozu u skladu s ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA.

„SKUPINA DJECE“ je skupina od najmanje petero predškolske djece ili učenika osnovne škole koji predstavljaju većinu putnika u vozilu. Skupina od petero ili više djece koja su članovi iste obitelji ne čine SKUPINU DJECE.

„UGOVOR O POSREDOVANJU“ označava ugovor sklopljen između POSREDNIKA i NARUČITELJA kada potonji prihvati ove ODREDBE I UVJETE GOOPTIJA i POLITIKU PRIVATNOSTI GOOPTIJA i potvrdi svoju narudžbu posredovanja.

„UGOVOR O PRIJEVOZU“ označava ugovor sklopljen između NARUČITELJA/PUTNIKA i PRIJEVOZNIKA u skladu s OPĆIM ODREDBAMA I UVJETIMA PRIJEVOZA.

„UGOVOR PROGRAMA PRIDRUŽENIH PARTNERA“ označava ugovor sklopljen između POSREDNIKA i PRIDRUŽENOG PARTNERA kada PRIDRUŽENI PARTNER prihvati ODREDBE I UVJETE GOPTIJA, a nakon registracije započne koristiti usluge PRIDRUŽENIH PROGRAMA u skladu s ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA.

„USLUGE GOOPTIJA“ označavaju rješenja za dinamički prijevoz koje pruža GOOPTI posredstvom UGOVORA O PRIJEVOZU između NARUČITELJA/PUTNIKA i PRIJEVOZNIKA, kako je definirano u ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA oni mogu uključivati posredovanje usluga prijevoza putnika i prtljaga u domaćem i međunarodnom cestovnom prijevozu kao i dodatne usluge koje naručuje NARUČITELJ.

„VAUČER“ označava izjavu koju izdaje GOOPTI PLATFORMA koja potvrđuje da je NARUČITELJ pravilno poslao nalog za posredovanje koji je POSREDNIK dužan provesti u skladu s ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA. VAUČER nije prenosiv.

„WEB STRANICA PRIDRUŽENOG PARTNERA“ označava internetsku stranicu na kojoj će biti postavljena partnerska veza koja će korisnika preusmjeriti na INTERNETSKU STRANICU.

„VREMENSKI OKVIR“ označava vremenski interval, dostupan PUTNIKU (i) između planiranog dolaska u zračnu luku i planiranog polijetanja zrakoplova ili (ii) između planiranog slijetanja zrakoplova i planiranog polijetanja iz zračne luke, gdje cestovni transfer do/od zračne luke obavlja PRIJEVOZNIK, a zračni prijevoz DRUGI PRIJEVOZNIK. VREMENSKI OKVIR određuje NARUČITELJ.

„VRIJEME NAJKASNIJEG OSTAVLJANJA“ označava najkasniji trenutak, izabran od strane NARUČITELJA, do kojeg PRIJEVOZNIK planira dostaviti PUTNIKA na mjesto za ostavljanje odabrano prilikom rezervacije. Označeno kao: „NAJKASNIJE OSTAVLJANJE (i vrijeme)“ ili slično na INTERNETSKOJ STRANICI.

„VRIJEME NAJRANIJEG UKRCAJA“ označava najraniji trenutak, izabran od strane NARUČITELJA, na koji PUTNIK pristaje da bude spreman za prijevoz do određenog mjesta za ukrcaj. Označeno kao „UKRCAJ U (i vrijeme)“ ili prvi sat unutar intervala vremena ukrcaja označenog kao „UKRCAJ IZMEĐU (i vrijeme)“ ili slično na INTERNETSKOJ STRANICI.

ČLANAK 3. – AUTORSKO PRAVO I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

GOOPTI pažljivo štiti svoja prava intelektualnog vlasništva, uključujući ali ne ograničavajući se na materijalno autorsko pravo i/ili industrijsku imovinu.

Svi znakovi i bilo koji znak GoOpti®, skupa i zasebno zaštićeni su kao zaštitni znakovi i/ili autorska djela. Svi sadržaji, oblici i dizajn dostupni korisniku INTERNETSKE STRANICE u cijelosti ili djelomično zaštićeni su propisima o zaštiti intelektualnog vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na propise o autorskim pravima i/ili zaštiti industrijske imovine.

Svaka nezakonita upotreba bilo kojeg intelektualnog vlasništva GOOPTIJA, uključujući, ali ne ograničavajući se na kopiranje, distribuciju i pružanje/prenošenje intelektualnog vlasništva ili uključivanje intelektualnog vlasništva GOOPTIJA u druga autorska djela, omogućavanje trećim stranama pristup ili korištenje Intelektualnog vlasništva GOOPTIJA ili bilo koju drugu upotrebu koju GOOPTI nije unaprijed odobrio pismenim putem strogo je zabranjena.

Korisnik INTERNETSKE STRANICE odgovoran je GOOPTIJU za bilo kakvu štetu nastalu kršenjem obveza prema GOOPTIJU i ograničenja definiranih u ovom članku.

ČLANAK 4. – ZAKON, RJEŠAVANJE SPOROVA, JURISDIKCIJA

UGOVOR O POSREDOVANJU, UGOVOR O PRIJEVOZU, PARTNERSKI UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI, UGOVOR O PARTNERSKOM PROGRAMU i INFORMACIJSKI PROGRAM sklapaju se pod ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA i sastavljaju se i uređuju u skladu s nizozemskim zakonom. Odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG iz 1980.) ne primjenjuju se na ove ugovore.

Ovim putem ugovorne strane pristaju da će sve sporove rješavati sporazumno.

Ako to nije moguće, stranke se slažu da će nadležnost nad svim sporovima u vezi s ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA imati materijalno nadležni sud u Amsterdamu, Nizozemska, osim ako drugi sud ima teritorijalnu nadležnost u skladu s odredbama zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača ili zakonodavstvu države članice EU ili osim ako ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA nije drugačije određeno.

ČLANAK 5. – OSTALO

U slučaju razlika između ovih ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA na raznim jezicima, prednost se daje verziji na engleskom jeziku.

Kao valuta poslovanja prema ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA izabran je euro. Sve kupnje su u eurima bez obzira na valutu koju za transakciju odabere NARUČITELJ tijekom postupka rezerviranja. NARUČITELJ u potpunosti preuzima i nosi valutni rizik.

U slučaju nevaljanosti ili poništenja odredbe ovih ODREDBA I UVJETA GOOPTIJA, ostale odredbe ODREDBA I UVJETA GOOPTIJA ostaju na snazi sve dok se svrha strana u ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA još uvijek može postići. Sve nevažeće ili poništene odredbe i/ili klauzule zamjenjuju se novom klauzulom koja predstavlja ekonomske ciljeve strana ako je takav dodatak moguć materijalnim i/ili proceduralnim zakonom.
GOOPTI zadržava pravo na izmjenu ovih ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA i njihovu objavu na INTERNETSKOJ STRANICI.

Ove ODREDBE I UVJETI GOOPTIJA stupaju na snagu dan nakon objave na INTERNETSKOJ STRANICI, tj. 3. prosinca 2019., kada se prestaju primjenjivati bivše ODREDBE I UVJETI POSREDOVANJA, ODREDBE I UVJETI PRIJEVOZA i/ili bivše ODREDBE I UVJETI GOOPTIJA.

II. ODREDBE I UVJETI POSREDOVANJA

ČLANAK 1. – UVODNE IZJAVE

Ove ODREDBE I UVJETI POSREDOVANJA određuju: (1) uvjete prodaje i kupnje posredovanja usluga prijevoza fizičkih osoba i prtljage te (2) obveze i odgovornosti POSREDNIKA i fizičkih/pravnih osoba (NARUČITELJA) pri naručivanju usluga posredovanja i sklapanju UGOVORA O POSREDOVANJU. Na temelju ovih ODREDBI I UVJETA POSREDOVANJA, strane se dogovaraju o pravima i obvezama u ugovornom odnosu gdje NARUČITELJ naručuje posredovanje prijevoza, a POSREDNIK posreduje prijevoz osoba i prtljage PRIJEVOZNIKU. Ove ODREDBE I UVJETI POSREDOVANJA sastavni su dio UGOVORA O POSREDOVANJU.

ČLANAK 2. – REZERVACIJA USLUGA PRIJEVOZA I CIJENA

NARUČITELJ tijekom postupka rezerviranja mora odrediti mjesto polaska i dolaska, te je li riječ o povratnom putovanju ili putovanju u jednom smjeru, kao i odabrati datum usluge prijevoza i željeno VRIJEME NAJKASNIJEG OSTAVLJANJA ILI VRIJEME NAJRANIJEG UKRCAJA, i odabrati ukupan broj PUTNIKA odabirom točnog broja odraslih osoba, djece i dojenčadi.

Dijete je osoba čija je visina manja od 150 cm a težina veća od 9 kg, a beba je osoba čija je težina manja od 9 kg. Ako među PUTNICIMA ima djece ili beba, PRIJEVOZNIK će osigurati odgovarajući broj sjedalica za djecu i/ili bebe s obzirom na broj djece i/ili beba koji je NARUČITELJ odredio u postupku rezervacije (npr. broj i modeli dječjih sjedalica). Ako NARUČITELJ ne navede točan broj djece i/ili beba pri rezerviranju, POSREDNIK nije dužan započeti i dovršiti posredovanje prijevoza ni beba ni djece niti za njihove skrbnike, te POSREDNIK ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može zadesiti NARUČITELJA/PUTNIKA zbog toga, i NARUČITELJ se izričito slaže s ovim.

Ako NARUČITELJ želi rezervirati prijevoz za GRUPU DJECE, NARUČITELJ mora prvo nazvati kontakt centar GOOPTIJA (kontaktni brojevi dostupni su na INTERNETSKOJ STRANICI) i obavijestiti POSREDNIKA o namjeravanoj rezervaciji. Ako NARUČITELJ to ne napravi, POSREDNIK više nije obavezan dovršiti posredovanje usluge prijevoza i NARUČITELJ se izričito slaže s tim.

Pri rezerviranju NARUČITELJ mora unijeti sljedeće informacije o PUTNICIMA: ime, prezime, broj mobilnog telefona, e-adresu, mjesto polaska i mjesto dolaska (ako je potrebno i ako su različita od prvobitno odabranih) za svakog PUTNIKA. Ako nisu uneseni kontaktni podaci PUTNIKA, POSREDNIK neće moći obavijestiti PUTNIKA o vremenu/mjestu odlaska i/ili drugim važnim podacima. NARUČITELJ preuzima odgovornost za bilo koji gubitak, štetu ili prigovor bilo koje prirode i svaki rizik i druge posljedice, kao što su novčane kazne, koje proizilaze iz takvih propusta.

NARUČITELJ može unijeti samo podatke za prvog PUTNIKA ili podatke za sve PUTNIKE u postupku rezervacije. Ako NARUČITELJ unese samo informacije za prvog PUTNIKA, prvi PUTNIK mora imati popis svih PUTNIKA i predati ga vozaču na dan prijevoza. Prvi PUTNIK naveden u narudžbi vlasnik je rezervacije i smatra se da su ga NARUČITELJ i ostali PUTNICI ovlastili za mijenjanje prijevoza za sve PUTNIKE ili pojedinog PUTNIKA.

NARUČITELJ je suglasan obavijestiti sve PUTNIKE za koje NARUČITELJ rezervira posredovanje prijevoza ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA i POLITIKOM PRIVATNOSTI GOOPTIJA, i osigurati da ih u potpunosti prihvate. Ako to ne uspije, NARUČITELJ je odgovoran za bilo kakvu štetu prouzrokovanu POSREDNIKU koja iz toga proizlazi, i NARUČITELJ se izričito slaže s tim.

Pri rezerviranju posredovanja prijevoza do zračne luke ili druge lokacije s koje PUTNIK nastavlja svoje putovanje drugim oblikom prijevoza, izračun VREMENA NAJKASNIJEG ISKRCAJA ili, u slučaju povratka, VREMENA NAJRANIJEG UKRCAJA izuzetno je važan.

NARUČITELJ je odgovoran za navedene izračune i vremenske rokove u skladu s planom puta, vremenom, uputama i uvjetima DRUGOG PRIJEVOZNIKA. Uzimajući u obzir raspored DRUGOG PRIJEVOZNIKA, NARUČITELJ mora odrediti najkasniji termin dolaska na lokaciju s koje PUTNIK nastavlja putovanje DRUGIM PRIJEVOZNIKOM i/ili odrediti najraniji termin dolaska na mjesto ukrcaja s kojeg PUTNIK nastavlja putovanje s PRIJEVOZNIKOM.

Tražilica leta na INTERNETSKOJ STRANICI, koja uspoređuje vrijeme polaska i dolaska letova s definiranim VREMENOM NAJKASNIJEG ISKRCAJA ili definiranim VREMENOM NAJRANIJEG UKRCAJA, samo je informativna i indikativna. POSREDNIK nije odgovoran za točnost i rad tražilice leta i ne preuzima nikakvu odgovornost koja proizlazi iz nepravilne uporabe ili rukovanja alatom, a NARUČITELJ se izričito slaže s tim.

POSREDNIK ne prihvaća nikakvu odgovornost u slučaju kašnjenja DRUGIH PRIJEVOZNIKA i za štetu koju je NARUČITELJ i/ili PUTNIK pretrpio zbog uporabe tražilice leta na INTERNETSKOJ STRANICI ili zbog pogrešne procjene NARUČITELJA u vezi s VREMENOM NAJKASNIJEG ISKRCAJA ili VREMENOM NAJRANIJEG UKRCAJA, i NARUČITELJ se izričito slaže s tim.

VRIJEME NAJRANIJEG UKRCAJA I VRIJEME NAJKASNIJEG ISKRCAJA je vrijeme, procijenjeno s obzirom na udaljenost između mjesta polaska i dolaska, broja putnika i s obzirom na očekivane prometne uvjete, a može se razlikovati od stvarnog vremena odlaska i/ili dolaska, koje NARUČITELJ mora uzeti u obzir prilikom rezervacije usluge prijevoza i za koje POSREDNIK ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu, i NARUČITELJ se izričito slaže s tim.

POSREDNIK, PARTNER i PRIJEVOZNIK ne preuzimaju odgovornost u vezi (netočnog) odabira vremena odlaska i dolaska, ovisnog o planu leta ili DRUGIH PRIJEVOZNIKA, jer se vrijeme dolaska i odlaska DRUGIH PRIJEVOZNIKA može promijeniti, i DRUGI PRIJEVOZNICI obavještavaju samo svoje putnike o tome.

Cijena posredovanja/prijevoza nije fiksna, mijenja se s vremenom i ovisi o vrsti prijevoza koju NARUČITELJ odabere i o potražnji za uslugama na određenoj relaciji na određeni dan i vrijeme. Dakle, NARUČITELJ svojim upitom aktivno utječe na cijenu i izvršenje prijevoza, zbog čega otkazivanje UGOVORA O POSREDOVANJU nije moguće nakon što je sklopljen UGOVOR O POSREDOVANJU i/ili nijedna uplata ne može biti vraćena NARUČITELJU.

GOOPTI USLUGE također se mogu kupiti putem GOOPTI kontakt centra, kojeg možete dobiti na telefonskom broju navedenom na INTERNETSKOJ STRANICI. POSREDNIK si pridružuje pravo zaračunati različitu cijenu posredovanja/prijevoza od cijene navedene na INTERNETSKOJ STRANICI u slučaju da NARUČITELJ rezervaciju obavi preko kontaknog centra GOOPTIJA.

POSREDNIK može naplatiti dodatnu naknadu za rezervacije izvršene putem kontakt centra GOOPTIJA. NARUČITELJ je informiran o visini naknade od strane kontakt centra GOOPTIJA u postupku rezervacije.

ČLANAK 3. – REZERVACIJE, PLAĆANJE I POTVRDA

Nakon unosa svih potrebnih podataka na INTERNETSKOJ STRANICI, NARUČITELJU će se ponuditi opcije dostupne u tom trenutku za prijevoz u odabranim terminima i na navedeni datum.

POSREDNIK posreduje dvije različite vrste prijevoza koje se razlikuju po ograničenjima i karakteristikama usluge: PRIVATNI PRIJEVOZ i DIJELJENI PRIJEVOZ. Ove dvije vrste prijevoza izvode ČLANOVI PLATFORME. POSREDNIK nudi i druge vrste prijevoza koje su detaljno opisane u odredbama i uvjetima PRUŽATELJA USLUGA TREĆE STRANE koji izvršavaju usluge. Pri naručivanja ovih vrsta usluga, NARUČITELJ mora potvrditi i prihvatiti odredbe i uvjete odabranog PRUŽATELJA USLUGA TREĆIH STRANA za sklapanje UGOVORA O POSREDOVANJU.

NARUČITELJ mora odabrati jednu vrstu prijevoza po smjeru i registrirati se i/ili prijaviti na INTERNETSKU STRANICU unosom potrebnih podataka i potvrđivanjem da se NARUČITELJ potpuno slaže s ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA I POLITIKOM PRIVATNOSTI GOOPTIJA. POSREDNIK nije obvezan posredovati za prijevoz bilo kojem NARUČITELJU koji ne prihvaća potpuno ODREDBE I UVJETE GOOPTIJA I POLITIKU PRIVATNOSTI GOOPTIJA.

NARUČITELJ nakon toga može prijeći na sljedeći korak – plaćanje. Plaćanje se može izvršiti onim kreditnim karticama i debitnim karticama koje su navedene na INTERNETSKOJ STRANICI. Ako NARUČITELJ sačuva podatke o kreditnoj/debitnoj kartici tijekom rezerviranja, sve daljnje narudžbe posredovanja može platiti istom karticom bez ponovnog unosa podataka s kartice.

ČLANAK 4. – SKLAPANJE UGOVORA O POSREDOVANJU

Nakon što je NARUČITELJ potvrdio plaćanje, sklopljen je UGOVOR O POSREDOVANJU i POSREDNIK započinje postupak posredovanja za prijevoz. NARUČITELJ dobiva VAUČER kojim se potvrđuje da je narudžba posredovanja za prijevoz završena. POSREDNIK se obvezuje provesti postupak posredovanja, izabrati optimalnog PRIJEVOZNIKA i omogućiti da odabrani PRIJEVOZNIK obavi prijevoz po nalogu NARUČITELJA, osim u slučajevima definiranim u ODREDBAMA I UVJETIMA POSREDOVANJA.

POSREDNIK ne provodi posredovanje za prijevoz SKUPINE DJECE ili pojedinih osoba mlađih od petnaest (15) godina bez pratnje odrasle osobe ili pismenog pristanka zakonskog skrbnika i ne provodi posredovanje za prijevoz životinja bez prethodnog odobrenja POSREDNIKA i bez pratnje skrbnika.

U slučaju odabira DIJELJENOG PRIJEVOZA, POSREDNIK može organizirati različite PRIJEVOZNIKE/više PRIJEVOZNIKA da obave prijevoz. NARUČITELJ izričito pristaje da POSREDNIK smije organizirati različite PRIJEVOZNIKE/više PRIJEVOZNIKA za prijevoz zbog čega će se PUTNICI, kao i njihova prtljaga, možda trebati prebaciti iz jednog vozila u drugo tijekom prijevoza.

Ako nije došlo do raskida UGOVORA O POSREDOVANJU ili UGOVORA O PRIJEVOZU i prijevoz se obavi, POSREDNIK neće NARUČITELJU naplatiti nikakvu proviziju. Stoga NARUČITELJ plaća samo prijevoz.

Ako NARUČITELJ ima bilo kakvu pritužbu u vezi s izvršavanjem UGOVORA O POSREDOVANJU ili drugim uslugama, prigovor se može podnijeti na mojOpti RAČUNU u skladu s člankom 10. ODREDABA I UVJETA PRIJEVOZA.

Ako NARUČITELJ dobije povrat sredstava od platnog procesora, zaobilazeći žalbeni postupak utvrđen od strane POSREDNIKA, POSREDNIK može potražiti povrat novca putem sudskog postupka. NARUČITELJ je obvezan pokriti sve razumne naknade i troškove povezane s takvim sudskim i/ili pretprocesnim postupkom ili koracima poduzetim za izvršenje/povrat zahtjeva.

ČLANAK 5. – INFORMIRANJE PUTNIKA I PLAN PUTOVANJA

Najkasnije na dan prijevoza, PLATFORMA GOOPTIJA šalje NARUČITELJU/PUTNIKU poruku s planom putovanja putem SMS-a i e-maila. Plan putovanja sadrži određeno mjesto i vrijeme polaska, koje mogu odstupati za +/- petnaest (15) minuta od odabranog PROZORA FLEKSIBILNOSTI, a NARUČITELJ se izričito slaže s tim.

Do jednog (1) sata prije polaska, PLATFORMA GOOPTIJA šalje PUTNIKU/NARUČITELJU poruku sa informacijama o PRIJEVOZNIKU, vozačeve kontaktne podatke i ostale detalje o prijevozu. U slučaju greške u komunikaciji kao što je kvar na računalnom sustavu, telefonu ili internetskoj mreži, to se smatra višom silom i POSREDNIK nije odgovoran ako PUTNICI ne prime obavijest o prijevozu, i NARUČITELJ/PUTNIK se izričito slaže s tim.

U slučaju neočekivanih uvjeta koji uzrokuju promjene prve rezervacije, POSREDNIK će poslati PUTNIKU još jednu/novu obavijest koja sadrži nove podatke o vremenu polaska, lokaciji ukrcaja, PRIJEVOZNIKU i vozilu. PUTNIK mora najnoviju poruku smatrati točnom porukom.

POSREDNIK koristi podatke o PUTNICIMA i kontaktne podatke koje je naveo NARUČITELJ te ne odgovara i ne snosi štetu za točnost podataka. POSREDNIK ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati upotrebom netočnih podataka ili kontaktnih podataka koje je dostavio NARUČITELJ, a NARUČITELJ/PUTNIK se izričito slaže s tim.

ČLANAK 6. – PRTLJAGA

Svaki PUTNIK ima pravo bez naknade i bez najave POSREDNIKU ponijeti manje komade ručne prtljage (kofere, ručne torbe, odjeću, torbe) koji ne prelaze težinu, dimenzije i količine navedene u procesu rezervacije na INTERNETSKOJ STRANICI. Sva ostala prtljaga mora se prethodno prijaviti i platiti najkasnije dva (2) dana prije polaska. Cijene prtljage ovise o vrsti vozila koja se koriste za odabrani put. U procesu rezerviranja NARUČITELJ točno navodi dimenzije, broj komada prtljage i vrstu prtljage, a PLATFORMA GOOPTIJA automatski izračunava pristojbu za prtljagu.

POSREDNIK i PARTNER nisu odgovorni niti snose ikakvu odgovornost za osobne stvari izgubljene ili zaboravljene u vozilu.

ČLANAK 7. – OTKAZIVANJE UGOVORA O POSREDOVANJU OD STRANE NARUČITELJA

Ako iz bilo kojeg razloga NARUČITELJ otkaže narudžbu posredovanja prijevoza prije sklapanja UGOVORA O PRIJEVOZU između NARUČITELJA i PRIJEVOZNIKA, naknada koju POSREDNIKU plaća NARUČITELJ predstavlja naknadu za već obavljeno djelo POSREDOVANJA te se ne vraća NARUČITELJU. NARUČITELJ se izričito slaže da je ova naknada nepovratna. Nakon otkazivanja od strane NARUČITELJA, PLATFORMA GOOPTIJA izdaje NARUČITELJU potvrdu o otkazivanju rezervacije i račun o plaćenoj naknadi za već obavljeno djelo posredovanja.

Prilikom rezerviranja PRIVATNOG PRIJEVOZA, NARUČITELJ može imati mogućnost odabrati jeftiniju prijevoznu opciju koja ne uključuje povrat novca u slučaju otkazivanja rezervacije ili skuplju opciju koja omogućuje NARUČITELJU da otkaže rezervaciju na INTERNETSKOJ STRANICI do 48 sati prije planiranog prijevoza, nakon čega NARUČITELJ dobiva povrat cjelokupnog iznosa naknade.

U slučaju da NARUČITELJ otkaže DIJELJENI PRIJEVOZ, povrat uplaćene naknade nije moguć i primjenjuje se prvi stavak ovog članka.

Kada NARUČITELJ otkaže rezervaciju i nema pravo na naknadu, PLATFORMA GOOPTIJA može izdati KOD ZA POPUST u iznosu dijela uplaćene naknade. To je moguće samo ako NARUČITELJ otkaže putem INTERNETSKE STRANICE u mojOpti RAČUN.

Postotak plaćene naknade koja se može izdati u obliku KODA ZA POPUST ovisi o tome koliko je rano POSREDNIK obaviješten o otkazivanju. Postotak popusta može varirati između 80% i 5% uplaćene naknade. Ako NARUČITELJ otkaže prijevoz pojedinog PUTNIKA u skupini, NARUČITELJ će samo imati pravo na maksimalan KOD ZA POPUST od 10 % od uplaćene naknade koja se odnosi na tog pojedinog PUTNIKA.

Ako NARUČITELJ želi promijeniti bitne elemente UGOVORA O POSREDOVANJU (npr. vrijeme/datum odlaska), to je moguće samo ako je unaprijed dogovoreno s POSREDNIKOM. POSREDNIK ima pravo naplatiti NARUČITELJU svaku promjenu (za svakog pojedinačnog PUTNIKA).

ČLANAK 8. – OTKAZIVANJE UGOVORA O POSREDOVANJU OD STRANE POSREDNIKA

POSREDNIK ima pravo otkazati posredovanje, posljedično i sam prijevoz, te nadoknaditi NARUČITELJU cijeli uplaćeni iznos pod uvjetom da POSREDNIK obavijesti NARUČITELJA o otkazivanju SMS porukom i/ili e-mailom barem 30 dana prije datuma planiranog polaska PUTNIKA. U tom slučaju, POSREDNIK je dužan NARUČITELJU nadoknaditi cijelu uplatu, ali POSREDNIK nije odgovoran za bilo kakvu drugu štetu ili troškove NARUČITELJA i/ili PUTNIKA. NARUČITELJ i/ili PUTNICI se izričito slažu s tim.

POSREDNIK ima pravo otkazati posredovanje prijevoza i posljedično sam prijevoz u roku od 24 sata nakon kupnje i izdavanja VAUČERA ako se ustanovi pogreška u sustavu kupnje. U tom slučaju, POSREDNIK će odmah obavijestiti NARUČITELJA i nadoknaditi uplaćenu naknadu. U tom slučaju, POSREDNIK nije odgovoran za bilo koju drugu štetu ili troškove NARUČITELJA i/ili PUTNIKA. NARUČITELJ i/ili PUTNICI se izričito slažu s tim.

POSREDNIK uvijek ima pravo otkazati posredovanje prijevoza, posljedično i sam prijevoz, bez povrata uplaćene naknade ako otkrije da je NARUČITELJ i/ili DRUGI POSREDNIK i/ili PUTNIK zlorabio program i/ili sustav kupnje. U tom slučaju, POSREDNIK nije odgovoran za bilo koju drugu štetu ili troškove NARUČITELJA i/ili PUTNIKA. NARUČITELJ i/ili PUTNICI se izričito slažu s tim.

ČLANAK 9. – PAKET BEZ BRIGE

PAKET BEZ BRIGE je naplativa usluga dostupna samo onim NARUČITELJIMA/PUTNICIMA koji putuju u zračne luke ili iz njih. Ako NARUČITELJ/PUTNIK želi iskoristiti ovu dodatnu uslugu, NARUČITELJ mora odabrati prikladan VREMENSKI OKVIR koji će osigurati pravovremenu prijavu PUTNIKA u zračnoj luci i/ili pravovremenu odjavu i preuzimanje prtljage od strane PUTNIKA u zračnoj luci nakon slijetanja. NARUČITELJ mora ispuniti/potvrditi broj leta povezan s prijevozom GOOPTIJA na INTERNETSKOJ STRANICI.

Ako NARUČITELJ/PUTNIK želi koristiti PAKET BEZ BRIGE, ovu uslugu mora kupiti kada NARUČITELJ izvrši rezervaciju ili kasnije prije početka prijevoza GOOPTI, ali u roku određenom na INTERNETSKOJ STRANICI. Ugovor o kupnji PAKETA BEZ BRIGE sklapa se pri kupnji.

Ako je NARUČITELJ u postupku rezervacije i u skladu s ovim člankom valjano potvrdio VREMENSKI OKVIR, kupio i platio PAKET BEZ BRIGE ili kupio i platio PAKET BEZ BRIGE kasnije kao što je navedeno u prethodnom stavku, POSREDNIK će, u određenim slučajevima kako su definirani u ovim ODREDBAMA I UVJETIMA POSREDOVANJA, organizirati zamjenski cestovni prijevoz i/ili let i/ili smještaj za PUTNIKA pod sljedećim uvjetima:

9.1 Ako je PUTNIK propustio let zbog kašnjenja GOOPTI prijevoza uzrokovanog određenim događajem koji se može smatrati događajem „više sile“ definiranim u ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA, ali nije posredno ili izravno uzrokovan terorističkim aktima, građanskim nemirima, izbjegličkim ili humanitarnim krizama, oružanim sukobima ili slučajevima stanja izvanrednih stanja (bilo službenih ili neslužbenih, proglašenih ili neprijavljenih) i situacija prirodnih katastrofa koje uzrokuju šire poremećaje (uključujući: lokalne/regionalne/globalne) u zračnom ili cestovnom prometu, POSREDNIK će što prije pružiti PUTNIKU zamjenski let za isto odredište definirano neiskorištenom avionskom kartom PUTNIKA, u istoj klasi, iz iste zračne luke ako je moguće ili iz bilo koje druge zračne luke s kojom je PRIJEVOZNIK povezan. POSREDNIK će snositi troškove zamjenskog leta (avionske karte) i troškove prijevoza PUTNIKA do zračne luke.

Ako je zamjenski let više od osamnaest (18) sati kasnije od propuštenog, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti prenoćište, prijevoz do smještaja iz zračne luke i natrag u zračnu luku na dan zamjenskog leta.

Ako PRIJEVOZNIK dostavi PUTNIKA do zračne luke DO VREMENA NAJKASNIJEG ISKRCAJA, koje je odabrao NARUČITELJ/PUTNIK prilikom rezervacije, ali PUTNIK još uvijek propušta let (npr. zbog vlastite nepažnje PUTNIKA ili zbog prekratkog VREMENSKOG OKVIRA izabranog od strane NARUČITELJA prilikom rezervacije), PUTNIK ne može provesti PAKET BEZ BRIGE, a POSREDNIK je slobodan od svih obveza koje proizlaze iz PAKETA BEZ BRIGE.

9.2

A) Ako DRUGI PRIJEVOZNIK unaprijed promijeni vrijeme polijetanja PUTNIKA (let leti iz iste zračne luke, ali je planirano vrijeme polijetanja promijenjeno), o čemu je PUTNIK obaviješten najmanje 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prijevoza, a PUTNIK POSREDNIKU pruži takve informacije primljene od DRUGOG PRIJEVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon primitka informacije, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prijevoz do mjesta polaska DRUGOG PRIJEVOZNIKA. Zamjenski prijevoz može se osigurati s takvim PROZOROM FLEKSIBILNOSTI kakvog je NARUČITELJ izabrao pri narudžbi posredovanja prijevoza. Ako NARUČITELJ ne dostavi POSREDNIKU informacije o promjeni leta u roku od dvanaest (12) sati kako je gore navedeno, a izvještaj o promjeni je sastavljen manje od trideset šest (36) sati prije planiranog prijevoza, NARUČITELJ se izričito slaže da je POSREDNIK, u skladu s ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA, bez svih obveza koje proizlaze iz PAKETA BEZ BRIGE, a izvještaj će se smatrati promjenom rezervacije pod ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA, o čemu će POSREDNIK obavijestiti NARUČITELJA/PUTNIKA prilikom primanja izvještaja. POSREDNIK je dužan osigurati zamjenski prijevoz u slučajevima kada je let odgođen na ranije vrijeme polaska. U slučajevima kada se vrijeme leta odgodi na kasnije vrijeme, POSREDNIK će pružiti zamjenski prijevoz samo kada je let odgođen više od tri (3) sata.

B) Ako DRUGI PRIJEVOZNIK unaprijed promijeni vrijeme slijetanje PUTNIKA (let slijeće u istu zračnu luku, ali je planirano vrijeme slijetanja promijenjeno), o čemu je PUTNIK obaviješten najmanje 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prijevoza iz zračne luke, a PUTNIK POSREDNIKU pruži takve informacije primljene od DRUGOG PRIJEVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon primitka informacije, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prijevoz od mjesta slijetanja DRUGOG PRIJEVOZNIKA do mjesta iskrcaja koje je NARUČITELJ izabrao prilikom rezervacije. Zamjenski prijevoz može se osigurati s takvim PROZOROM FLEKSIBILNOSTI kakvog je NARUČITELJ izabrao pri narudžbi posredovanja prijevoza. Ako se izvještaj o promjeni sastavi u manje od trideset šest (36) sati prije planiranog prijevoza , NARUČITELJ se izričito slaže da je POSREDNIK, u skladu s ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA, bez svih obveza koje proizlaze iz PAKETA BEZ BRIGE, a izvještaj će se smatrati promjenom rezervacije pod ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA, o čemu će POSREDNIK obavijestiti NARUČITELJA/PUTNIKA prilikom primanja izvještaja.

9.3 Ako je slijetanje leta PUTNIKA odgođeno (vrijeme između dolaska leta i polaska prijevoza GOOPTIJA je prekratko), o čemu zrakoplovna tvrtka nije obavijestila PUTNIKA najmanje 48 sati prije planiranog prijevoza GOOPTIJA i ako početni prijevoz GOOPTIJA iz zračne luke nije moguć u skladu s ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prijevoz do odabranog mjesta za iskrcaj (navedenog na rezervaciji) najkasnije u roku od šest (6) sati od primitka obavijesti PUTNIKA o procijenjenom vremenu slijetanja odgođenog leta ili od primitka obavijesti od PUTNIKA poslane nakon slijetanja odgođenog zrakoplova. PUTNIK mora obavijestiti POSREDNIKA o kašnjenju leta najkasnije trideset (30) minuta nakon slijetanja odgođenog leta putem e-maila, SMS-a ili telefona.

9.4. Ako je PUTNIKOV let preusmjeren u drugu zračnu luku, o čemu je PUTNIK obaviješten manje od 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prijevoza, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prijevoz do mjesta iskrcaja iz ove druge zračne luke, najkasnije u roku od šest (6) sati nakon slijetanja zrakoplova. PUTNIK mora obavijestiti POSREDNIKA o preusmjeravanju leta putem e-maila ili SMS-a ili telefona najkasnije trideset (30) minuta nakon slijetanja preusmjerenog leta. Ako se PUTNIK (let PUTNIKA) preusmjeri u drugu zračnu luku, a udaljenost između druge i početne zračne luke (navedeno u rezervaciji) veća je od 200 km, PRIJEVOZNIK će NARUČITELJU naplatiti naknadu od 1,5 EUR po svakom kilometru koji prelazi 200 km udaljenosti.

9.5

A) Ako se PUTNIKOV let preusmjeri na slijetanje u drugu zračnu luku, o čemu je DRUGI PRIJEVOZNIK obavijestio PUTNIKA najmanje 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prijevoza iz zračne luke, a PUTNIK POSREDNIKU pruži takve informacije primljene od DRUGOG PRIJEVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon primitka informacije, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prijevoz od mjesta slijetanja DRUGOG PRIJEVOZNIKA do mjesta iskrcaja koje je NARUČITELJ izabrao prilikom rezervacije. Zamjenski prijevoz može se osigurati s takvim PROZOROM FLEKSIBILNOSTI kakvog je NARUČITELJ izabrao pri narudžbi posredovanja prijevoza. Ako se PUTNIK (let PUTNIKA) preusmjeri na slijetanje u drugu zračnu luku, a udaljenost između druge i početne zračne luke (navedeno u rezervaciji) veća je od 200 km, PRIJEVOZNIK će NARUČITELJU naplatiti naknadu od 1,5 EUR po svakom kilometru koji prelazi 200 km udaljenosti. Ako se izvještaj o promjeni sastavi u manje od trideset šest (36) sati prije planiranog prijevoza, NARUČITELJ se izričito slaže da je POSREDNIK, u skladu s ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA, bez svih obveza koje proizlaze iz PAKETA BEZ BRIGE, a izvještaj će se smatrati promjenom rezervacije pod ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA, o čemu će POSREDNIK obavijestiti NARUČITELJA/PUTNIKA prilikom primanja izvještaja.

B) Ako se PUTNIKOV let preusmjeri na polijetanje iz druge zračne luke, o čemu je DRUGI PRIJEVOZNIK obavijestio PUTNIKA najmanje 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prijevoza iz zračne luke, a PUTNIK POSREDNIKU pruži takve informacije primljene od DRUGOG PRIJEVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon primitka informacije, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prijevoz od mjesta ukrcaja koje je NARUČITELJ izabrao prilikom rezervacije do ove alternativne zračne luke. Zamjenski prijevoz može se osigurati s takvim PROZOROM FLEKSIBILNOSTI kakvog je NARUČITELJ izabrao pri narudžbi posredovanja prijevoza. Ako se PUTNIK (let PUTNIKA) preusmjeri na polijetanje iz druge zračne luke, a udaljenost između druge i početne zračne luke (navedeno u rezervaciji) veća je od 200 km, PRIJEVOZNIK će NARUČITELJU naplatiti naknadu od 1,5 EUR po svakom kilometru koji prelazi 200 km udaljenosti. Ako se izvještaj o promjeni sastavi u manje od trideset šest (36) sati prije planiranog prijevoza , NARUČITELJ se izričito slaže da je POSREDNIK, u skladu s ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA, bez svih obveza koje proizlaze iz PAKETA BEZ BRIGE, a izvještaj će se smatrati promjenom rezervacije pod ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA, o čemu će POSREDNIK obavijestiti NARUČITELJA/PUTNIKA prilikom primanja izvještaja.

9.6 Ako je PUTNIKOV let otkazao DRUGI PRIJEVOZNIK, o čemu je DRUGI PRIJEVOZNIK obavijestio PUTNIKA manje od 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prijevoza, PUTNIK mora POSREDNIKU pružiti takve informacije primljene od DRUGOG PRIJEVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon primitka informacije, SMS-om/e-mailom/telefonom i/ili najmanje šest (6) sati prije nego što PUTNIK zatraži zamjenski prijevoz.

Ako PUTNIK kupi ili dobije novu kartu za let do/iz zračne luke navedene u početnoj rezervaciji, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prijevoz iz te zračne luke do mjesta iskrcaja navedenog u početnoj rezervaciji ili od mjesta ukrcaja navedenog u početnoj rezervaciji do te zračne luke, s obzirom na podatke o novom letu, koje je PUTNIK dužan odmah poslati POSREDNIKU.

Ako PUTNIK kupi avionsku kartu za neku drugu zračnu luku koja se nalazi dalje ili bliže od mjesta ukrcaja/iskrcaja kao početna zračna luka, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prijevoz iz te zračne luke do mjesta za iskrcaj navedenog u početnoj rezervaciji ili s mjesta ukrcaja navedenog u početnoj rezervaciji do te zračne luke. Međutim, ako se nova zračna luka nalazi dalje od početne zračne luke, PRIJEVOZNIK može naplatiti 1,5 eura po kilometru koji prelazi prvobitno planiranu udaljenost puta.

9.7 Ako je PUTNIKOV let otkazao DRUGI PRIJEVOZNIK, o čemu je DRUGI PRIJEVOZNIK obavijestio PUTNIKA najmanje 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prijevoza iz zračne luke, a PUTNIK POSREDNIKU pruži takve informacije primljene od DRUGOG PRIJEVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon primitka informacije, POSREDNIK će PUTNIKU osigurati zamjenski prijevoz do/iz nove zračne luke, ako PUTNIK kupi novu avionsku kartu. Zamjenski prijevoz može se osigurati s takvim PROZOROM FLEKSIBILNOSTI kakvog je NARUČITELJ izabrao pri narudžbi posredovanja prijevoza. Ako se izvještaj o promjeni sastavi u manje od trideset šest (36) sati prije planiranog prijevoza , NARUČITELJ se izričito slaže da je POSREDNIK, u skladu s ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA, bez svih obveza koje proizlaze iz PAKETA BEZ BRIGE, a izvještaj će se smatrati promjenom rezervacije pod ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA.

Ako PUTNIK kupi avionsku kartu za neku drugu zračnu luku koja se nalazi dalje ili bliže od mjesta ukrcaja/iskrcaja kao početna zračna luka, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prijevoz iz te zračne luke do mjesta za iskrcaj navedenog u početnoj rezervaciji ili s mjesta ukrcaja navedenog u početnoj rezervaciji do te zračne luke. Međutim, ako se nova zračna luka nalazi dalje od početne zračne luke, PRIJEVOZNIK može naplatiti 1,5 eura po kilometru koji prelazi prvobitno planiranu udaljenost puta.

9.8 U slučaju kašnjenja kod preuzimanja prtljage u zračnoj luci nakon slijetanja zrakoplova, i ako kašnjenje nije zbog nepažnje PUTNIKA, PRIJEVOZNIK će čekati PUTNIKA ili će organizirati zamjenski prijevoz kasnije u roku od šest (6) sati nakon obavijesti koju je primio od PUTNIKA. PUTNIK mora pružiti daljnje dokaze o kašnjenju kod preuzimanja prtljage kako bi se utvrdilo da PUTNIK nije odgovoran za kašnjenje.

9.9

Ako je let otkazan (članci 9.6. i 9.7.), POSREDNIK neće PUTNIKU osigurati novu avionsku kartu, već samo zamjenski prijevoz. POSREDNIK će osigurati novu avionsku kartu samo u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim u članku 9.1.

Podaci za kontakt POSREDNIKA za potraživanje usluga u sklopu PAKETA BEZ BRIGE poslani su NARUČITELJU na VAUČERU.

Kada zahtijeva uslugu PAKETA BEZ BRIGE, PUTNIK mora pružiti točan broj leta koji je propušten/reprogramiran/preusmjeren/otkazan i broj rezervacije GOOPTI prijevoza i mora, ako postoji, proslijediti POSREDNIKU obavijest od zrakoplovne/turističke agencije o kašnjenju/reprogramu/preusmjeravanju/otkazivanju leta. U slučaju otkazivanja leta nakon kojeg slijedi kupnja nove avionske karte, PUTNIK mora također pružiti novu avionsku kartu i/ili sve podatke koje sadrži.

Ako u skupini zajedno putuje više PUTNIKA (jedan NARUČITELJ rezervirao je usluge GOOPTIJA za cijelu skupinu PUTNIKA), POSREDNIK će komunicirati samo s PUTNIKOM koji je vlasnik rezervacije. PUTNIK koji komunicira s POSREDNIKOM prenijet će informacije ostalim članovima skupine. Ostali PUTNICI iz skupine trebaju se suzdržati od komunikacije s POSREDNIKOM. POSREDNIK ne jamči da će svi PUTNICI koji putuju u skupini putovati u istom vozilu, dobiti isti zamjenski let i/ili isti smještaj, s čime se NARUČITELJ/PUTNIK izričito slaže.

POSREDNIK ne pruža uslugu u sklopu PAKETA BEZ BRIGE u situacijama koje bi bile direktno ili indirektno uzrokovane: terorističkim činom, građanskim nemirima, izbjegličkim i humanitarnim krizama, bilo kakvim oružanim sukobima te (službenim ili neslužbenim, proglašenim ili neproglašenim) hitnim stanjima i situacijama prirodnih nepogoda koje uzrokuju šire smetnje (uključujući: lokalne/regionalne/globalne) zračnog i cestovnog prometa.

POSREDNIK ne pruža uslugu u sklopu PAKETA BEZ BRIGE u situacijama kada kašnjenje PUTNIKA prouzrokuju službe zračnih luka ili pogranični organi (npr. kontrola putovnice), osim u slučajevima zakašnjele prtljage kako je određeno u Članku 9.8.

Kupovina PAKETA BEZ BRIGE za već rezervirani prijevoz GOOPTIJA nakon primanja podataka o reprogramiranju/preusmjeravanju/otkazivanju leta zabranjena je i smatra se prijevarom. U takvim slučajevima ugovor za PAKET BEZ BRIGE se ne zaključuje, a plaćanje izvršeno od strane NARUČITELJA smatra se ugovornom kaznom koju snosi NARUČITELJ i, prema tome, ne može se vratiti.

POSREDNIK ne pruža uslugu u sklopu PAKETA BEZ BRIGE u situacijama u kojima je kašnjenje (i/ili drugu okolnost) uzrokovao NARUČITELJ/PUTNIK namjerno ili zanemarivanjem (uključujući manje ozbiljno zanemarivanje).

U sklopu PAKETA BEZ BRIGE nije moguće primiti nikakve gotovinske isplate; POSREDNIK pruža isključivo zamjenske usluge u obliku prijevoza i/ili smještaja, kao što je definirano u ovim ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA . Zamjenski prijevoz je prijevoz iste vrste kao i vrsta koju je NARUČITELJ odabrao prilikom rezervacije (tj. PRIVATNI PRIJEVOZ ili DIJELJENI PRIJEVOZ), a vozilo može biti odabrano od strane POSREDNIKA.

NARUČITELJ/PUTNIK se izričito slaže ako NARUČITELJ/PUTNIK odbije bilo koju ponuđenu zamjensku uslugu (GOOPTI ili drugi prijevoz, zračni prijevoz ili smještaj), ugovor povezan s PAKETOM BEZ BRIGE zakonski se prekida, naknada koju je NARUČITELJ platio POSREDNIKU predstavlja naknadu za obavljeno djelo POSREDOVANJA koja se ne vraća, a POSREDNIK se oslobađa svih obveza povezanih s PAKETOM BEZ BRIGE i odgovornosti za bilo kakve štete proizašle iz navedenog.

NARUČITELJ/PUTNIK se izričito slaže ako u trenutku rezerviranja usluga GOOPTIJA NARUČITELJ navede pogrešne/nepotpuno vrijeme odlaska/dolaska ili druge podatke za prijavu/odjavu u zračnoj luci, ugovor povezan s PAKETOM BEZ BRIGE se prekida, naknada koju je NARUČITELJ platio POSREDNIKU postaje naknada za već obavljeno djelo POSREDOVANJA koja se ne vraća, a POSREDNIK se oslobađa svih obveza povezanih s PAKETOM BEZ BRIGE i odgovornosti za bilo kakve štete proizašle iz navedenog.

ČLANAK 10. – KVAR VOZILA

U slučaju kvara vozila POSREDNIK omogućuje zamjenski prijevoz što je prije moguće. Ako ne može omogućiti zamjensko vozilo u roku od četiri (4) sata od prekida prijevoza zbog kvara, NARUČITELJU se vraća cijeli iznos plaćene naknade, a POSREDNIK NARUČITELJU dodatno izdaje KOD ZA POPUST u vrijednosti plaćene naknade.

U slučaju kvara vozila kada POSREDNIK omogući zamjenski prijevoz, NARUČITELJ/PUTNIK se izričito slaže da nema prava na bilo kakav povrat ili odštetu osim ako nije dokazano da je uzrok mehaničkog kvara krajnja nepažnja ili namjera PRIJEVOZNIKA. POSREDNIK i PRIJEVOZNIK ne odgovaraju za bilo koju drugu štetu i troškove NARUČITELJA/PUTNIKA.

ČLANAK 11. – ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVA UPOTREBA

POSREDNIK će zaštititi sve osobne podatke NARUČITELJA/PUTNIKA u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka.

Osobni i drugi podaci/informacije NARUČITELJA/PUTNIKA koje je POSREDNIK zaprimio putem rezerviranja POSREDNIKOVIH usluga su podaci potrebni za ispunjenje obveza i/ili ostvarivanje prava prema UGOVORU O POSREDOVANJU ili UGOVORU O PRIJEVOZU.

Prihvaćanjem POLITIKE PRIVATNOSTI GOOPTIJA, NARUČITELJ/PUTNIK potvrđuje da je upoznat sa načinom na koji se njegovi/njeni osobni podaci prikupljaju, obrađuju, arhiviraju, koriste i dijele, te s pravima koja ima u skladu s važećim zakonodavstvom o osobnim podacima, kao što je navedeno u POLITICI PRIVATNOSTI GOOPTIJA.

Kada NARUČITELJ rezervira usluge i za druge PUTNIKE, NARUČITELJ je odgovoran za dobivanje njihova pismenog pristanka za takvo otkrivanje/uporabu osobnih podataka ili da ih saopšti POLITIKOM PRIVATNOSTI GOOPTIJA. Ako NARUČITELJ dovrši postupak rezervacije i kupnje, smatra se da je NARUČITELJ dobio pismeni pristanak svih PUTNIKA, i preuzima sve obveze, uključujući građansku odgovornost i odgovornost za bilo koje potencijalno kazneno djelo, prekršaj i/ili administrativnu kaznu, koja bi mogla proizaći iz kršenja ove odredbe.

NARUČITELJ/PUTNIK izjavljuje da je upoznat(a) s činjenicom i po potrebi izričito dopušta da POSREDNIK koristi sve pružene osobne podatke NARUČITELJA/PUTNIKA, uključujući telefonski broj i/ili e-mail adresu NARUČITELJA/PUTNIKA u hitnim i drugim slučajevima u skladu s važećim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, kako je navedeno u POLITICI PRIVATNOSTI GOOPTIJA.

Dodatne informacije u vezi s korištenjem, obradom i prijenosom osobnih podataka navedene su u POLITICI PRIVATNOSTI GOOPTIJA.

ČLANAK 12. – VIŠA SILA

POSREDNIK nije odgovoran u slučaju ne izvršenja ili kašnjenja u obavljanju posredovanja u prijevozu zbog više sile (vanjski razlozi koji su nepredvidivi i ne mogu se spriječiti i/ili ukloniti). POSREDNIK nije odgovoran za štete ili troškove i nema obvezu vratiti novac NARUČITELJU i/ili PUTNIKU u slučaju više sile.

Prekid ili usporavanje interneta, terorističke radnje i cyber napadi također se smatraju višom silom.

Teroristički čin je bilo koji nasilni čin koji ugrožava ljudski život, pokretnu ili nepokretnu imovinu ili infrastrukturu, bilo silom, nasiljem ili prijetnjom, te je stvoren u političke, vjerske, ideološke ili slične svrhe i namijenjen je utjecanju na vladu jedne zemlje ili zastrašivanju javnosti ili njenog dijela ili ima takav učinak.

Cyber napad je zlonamjerni napad koji se koristi ili prenosi putem rada na računalu, računalnom sustavu, računalnom softveru ili hardveru, prikupljanjem podataka, bazama podataka, mikročipom, integriranim krugom ili sličnim uređajem u računalu ili drugoj opremi, zlonamjernim kodom ili procesom u nekom drugom elektroničkom sustavu.

III. ODREDBE I UVJETI PRIJEVOZA

ČLANAK 1. – UVODNE IZJAVE

Ovim ODREDBAMA I UVJETIMA PRIJEVOZA PRIJEVOZNIKA uključenih u GOOPTI PLATFORMU definirani su uvjeti prodaje i kupnje prijevoza fizičkih osoba i prtljage te obaveze i odgovornosti PRIJEVOZNIKA i NARUČITELJA i/ili PUTNIKA pri naručivanju usluga prijevoza i zaključivanju UGOVORA O PRIJEVOZU. Na temelju ovih ODREDBI I UVJETA PRIJEVOZA, ugovorne strane dogovaraju se o pravima i obvezama u ugovornom odnosu u kojem prijevoz naručuje NARUČITELJ preko POSREDNIKA, a obavlja ga PRIJEVOZNIK.

ČLANAK 2. – SKLAPANJE UGOVORA O PRIJEVOZU

NARUČITELJ izričito pristaje na činjenicu da u trenu prihvaćanja ovih ODREDBI I UVJETA PRIJEVOZA, PRIJEVOZNIK još nije odabran među PRIJEVOZNICIMA koji su ČLANOVI PLATFORME. NARUČITELJ je prihvaćanjem ODREDABA I UVJETA POSREDOVANJA ovlastio POSREDNIKA da u svoje ime odabere PRIJEVOZNIKA koji će izvršiti PRIJEVOZ prema narudžbi NARUČITELJA na INTERNETSKOJ STRANICI ili preko drugih alata/kanala.

NARUČITELJ pristaje da će GOOPTI PLATFORMA povezati PRIJEVOZNIKA i NARUČITELJA barem jedan (1) sat prije početka planiranog prijevoza.

Kad PRIJEVOZNIK prihvati ponudu, GOOPTI PLATFORMA šalje SMS poruku i e-mail na dostavljeni broj mobilnog telefona i e-mail adresu NARUČITELJA/PUTNIKA koji sadrži podatke o PRIJEVOZU, kontaktu vozača i ostalim podacima o prijevozu. NARUČITELJ izričito pristaje da se tog trena sklapa UGOVOR O PRIJEVOZU između NARUČITELJA i PRIJEVOZNIKA. POSREDNIK nije ugovorna strana ovog UGOVORA O PRIJEVOZU.

Ako NARUČITELJ nije i PUTNIK, UGOVOR O PRIJEVOZU sklapa se između PUTNIKA i PRIJEVOZNIKA u trenutku kada PUTNIK uđe u vozilo. POSREDNIK nije ugovorna strana ovog UGOVORA O PRIJEVOZU.

Ako prijevoz obavlja više od jednog PRIJEVOZNIKA, o čemu se NARUČITELJA obavještava zajedno s informacijama o PRIJEVOZNICIMA na gore navedeni način, UGOVOR O PRIJEVOZU sklapa se sa svakim PRIJEVOZNIKOM pojedinačno za odgovarajuće segmente prijevoza.

NARUČITELJU će GOOPTI ili PRIJEVOZNIK ili DRUGI POSREDNIK izdati račun, ovisno o slučaju. NARUČITELJ izričito pristaje na mogućnost dobivanja računa elektroničkim putem.

Ako je NARUČITELJ i/ili PUTNIK otkazao rezervaciju nakon što je UGOVOR O PRIJEVOZU već sklopljen, što znači da je UGOVOR O PRIJEVOZU otkazan manje od sat vremena prije početka prijevoza, NARUČITELJ i/ili PUTNIK nemaju pravo na bilo kakav povrat novca. NARUČITELJ se izričito slaže da se plaćena naknada za naručeni prijevoz smatra odštetom za otkazivanje UGOVORA O PRIJEVOZU i zauzetost mjesta u vozilu do jednog (1) sata prije polaska.

U tim će slučajevima GOOPTI PLATFORMA NARUČITELJU izdati potvrdu o otkazivanju rezervacije i potvrdu za uplaćenu naknadu za otkazivanje UGOVORA O PRIJEVOZU.

ČLANAK 3. – TIJEKOM PRIJEVOZA

Početak prijevoza određuje se kao trenutak kada PUTNIK sjedne na svoje mjesto u vozilu. Prije ulaska u vozilo, vozač može zatražiti od PUTNIKA da predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu (ovisno o slučaju) za usporedbu podataka s podacima PUTNIKA navedenim u rezervaciji, a NARUČITELJ/PUTNIK se izričito slaže s tim.

Pauza u prijevozu između mjesta za ukrcaj i krajnjeg odredišta (mjesto iskrcaja) je zaustavljanje na kojem PUTNICI napuštaju vozilo. Na putovanjima koja traju manje od četiri i pol (4,5) sata, predviđeno je zaustavljanje u trajanju od petnaest (15) minuta nakon dva i pol (2,5) sata vožnje u vremenu putovanja. Na putovanjima koja traju četiri i pol (4,5) sata ili više predviđene su dvije (2) pauze koje ukupno traju četrdeset pet (45) minuta u sklopu vremena putovanja. Ako je riječ o kraćim putovanjima, vozač u dogovoru s PUTNICIMA određuje broj i trajanje pauza. Prva pauza, koja može trajati do petnaest (15) minuta, može se dogovoriti na zahtjev jednog PUTNIKA, dok sve dodatne pauze moraju jednoglasno odobriti svi PUTNICI. Ako broj i trajanje pauza na izričitu želju PUTNIKA prouzrokuju bilo kakva kašnjenja, vozač, POSREDNIK i PRIJEVOZNIK ne odgovaraju NARUČITELJU i/ili PUTNIKU za bilo kakvu štetu ili troškove koji bi mogli nastati kao posljedica kašnjenja, i NARUČITELJ/PUTNIK se izričito slaže s tim.

Kraj prijevoza je trenutak kada PUTNIK napusti vozilo na svom mjestu iskrcaja.

Samo u slučaju PRIVATNIH PRIJEVOZA, uvijek će se proći najkraća i/ili najbrža ruta, osim ako PUTNICI u zamjenu za naknadu ne zatraže drugačije. U slučaju DIJELJENIH PRIJEVOZA, vozilo se može zaustaviti na određenim (kućnim) adresama ili drugim lokacijama za ukrcaj/iskrcaj, što može značiti da odabrana ruta do mjesta iskrcaja nije najkraća ili najbrža, što može značiti duže trajanje putovanja. U slučajevima kada postoji utemeljena pretpostavka da će putovanje trajati duže nego što je to uobičajeno, na primjer zbog loše vremenske prognoze, radova na cesti, predvidljivih prometnih zastoja itd., vozilo može krenuti onoliko ranije koliko je potrebno radi omogućavanja dolaska PUTNIKA na odabrano mjesto iskrcaja na vrijeme, o čemu POSREDNIK obavještava svakog PUTNIKA SMS porukom ili e-porukom. Vozač uvijek ima pravo zaustaviti se ako je to neophodno za sigurnost putovanja.

ČLANAK 4. – PRTLJAGA

PRIJEVOZNIK je obavezan uzeti u vozilo samo manje komade ručne prtljage (kovčege, ručne torbe, odjeću, torbe) koji ne prelaze ograničenu težinu, dimenzije i količine navedene u procesu rezervaciji na INTERNETSKOJ STRANICI. Sva ostala prtljaga koja je u skladu s ograničenom težinom, veličinom i količinom navedenima na INTERNETSKOJ STRANICI uzima se samo ako je ispravno prijavljena i plaćena najkasnije dva (2) dana prije prijevoza. Ako dimenzije, težina i količina prtljage premašuju navedena ograničenja koja je NARUČITELJ odabrao tijekom rezervacije na INTERNETSKOJ STRANICI, te ako nije prijavljena i plaćena najkasnije dva (2) dana prije prijevoza, vozač može odbiti prevesti takvu prtljagu. Sva prtljaga, uključujući i sportsku opremu, mora biti odgovarajuće zapakirana za prijevoz radi sigurnosti i tako da ni na koji način ne oštećuje ili prlja drugu prtljagu i/ili vozilo. Ako prtljaga nije zapakirana na odgovarajući način, PRIJEVOZNIK može odbiti prevesti takvu prtljagu po vlastitom nahođenju. Ako je prtljaga, koja nije unaprijed prijavljena, zapakirana na odgovarajući način i u vozilu ima mjesta i može se sigurno smjestiti u vozilo, PRIJEVOZNIK može prevesti dodatnu prtljagu, ali PUTNIKU naplaćuje prijevoz takve prtljage prema važećoj cijeni objavljenoj na INTERNETSKOJ STRANICI.

U vozilo nije dopušteno unositi bilo kakve nezakonite i/ili opasne materijale kao što su radioaktivne tvari, eksplozivi, zapaljive tvari, plinske boce s butanom ili propanom, noževi, otrovi, korozivne tvari, kiseline, magneti, tvari koje sadrže viruse ili bakterije, ilegalne droge i drugi predmeti ili tvari koji mogu ometati kretanje PUTNIKA ili mogu naštetiti PUTNICIMA, njihovoj imovini, vozilu, vozaču ili okolišu.

ČLANAK 5. – SIGURNOST, OBVEZE I ODGOVORNOST PUTNIKA TE OGRANIČENJA KOJA SE ODNOSE NA PONAŠANJE PUTNIKA U VOZILU TE UDALJAVANJE PUTNIKA

Sva vozila koja koriste PRIJEVOZNICI imaju dozvolu za putnički prijevoz te su propisno osigurana i pregledana u skladu s primjenjivim lokalnim propisima. Osiguranje PUTNIKA u slučaju nesreće uključeno je u cijenu prijevoza.

PUTNIK je dužan pridržavati se svih razumnih sigurnosnih zahtjeva vozača vozila. Nepridržavanje tih zahtjeva može dovesti do isključivanja iz prijevoza bez prava na naknadu i/ili povrat novca. U vezi s tim, PRIJEVOZNIK i vozač ne preuzimaju nikakvu odgovornost, s čime se NARUČITELJ i/ili PUTNIK izričito slažu.

U slučajevima neprimjerenog ponašanja PUTNIKA koji mogu sebi ili drugim putnicima nanijeti fizičku štetu ili veliku neugodnost, prouzrokovati veliku nelagodu ili odbojnost prema drugim PUTNICIMA ili oštetiti vozilo ili prtljagu drugih PUTNIKA ili na bilo koji drugi način umanjiti mogućnost PRIJEVOZNIKA pri obavljanju prijevoza, vozač će prekinuti prijevoz i riješiti problem kako bi osigurao sigurnost ostalih PUTNIKA i vozila prije nastavka putovanja. U takvim situacijama vozač može u bilo kojem trenu odbiti ili iz vozila udaljiti osobu(e) koje su odgovorne za neprilično ponašanje, u tom slučaju udaljeni PUTNIK nema pravo ni na kakav povrat novca. U vezi s tim, PRIJEVOZNIK i vozač ne preuzimaju nikakvu odgovornost, s čime se NARUČITELJ i/ili PUTNIK izričito slažu.

PUTNICIMA je prilikom prijevoza zabranjeno: otvarati vrata za vrijeme vožnje, bacati predmete iz vozila ili oko njega, blokirati izlaze iz vozila, uništavati ili otuđivati aparate iz vozila te uprljati vozilo iznutra ili izvana i ponašati se na bilo koji drugi način koji bi umanjio mogućnost pružanja prijevoza ili uzrokovao štetu drugim PUTNICIMA, njihovoj imovini, PRIJEVOZNIKU i njegovoj imovini, ostaloj imovini ili okolišu.

PUTNICIMA je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkoholnih pića i/ili konzumiranje hrane (posebno masne ili tekuće) u vozilu te su odgovorni za troškove čišćenja ili popravka ako su isti potrebni zbog njihovih postupaka (povraćanje, uriniranje, bacanje smeća). Također, PUTNIK u vozilo ne smije unositi sirovu, svježu, kuhanu, pečenu ili suhu hranu te prehrambene proizvode ukoliko nisu spremljeni u prikladnoj ambalaži koja sprječava da se miris hrane širi po vozilu.

NARUČITELJ/PUTNIK je odgovoran za svu štetu koju uzrokuje nepridržavanjem ovih uvjeta ili propisa u skladu s primjenjivim zakonima.

PRIJEVOZNIK nije obvezan prevesti PUTNIKA za kojeg postoji utemeljena pretpostavka da će uzrokovati neugodnosti ili spriječiti PRIJEVOZNIKA u ispunjavanju obveza prema ostalim PUTNICIMA. U takvim slučajevima PUTNIK nema pravo ni na kakav povrat novca, a PRIJEVOZNIK ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja je nastala zbog incidenta. Vozač može odbiti prijevoz PUTNIKA ili ga može udaljiti iz vozila ako PUTNIK pokazuje znakove neprimjerenog ili nasilničkog ponašanja prema vozaču i/ili drugim PUTNICIMA i/ili ako PUTNIK ne poštuje primjenjive sigurnosne propise i na taj način ugrožava vožnju ili druge PUTNIKE i/ili ako PUTNIK želi u vozilo unijeti bilo kakvu neprimjerenu prtljagu ili opasne tvari.

Vozač može odbiti ulazak u vozilo PUTNIKU koji na zahtjev ne pokaže valjani identifikacijski dokument ili putovnicu (ovisno o slučaju).

Isključivanje PUTNIKA prema ovom članku neće dovesti do prava na povrat novca i/ili prava na naknadu štete NARUČITELJU i/ili PUTNIKU te se NARUČITELJ i/ili PUTNIK s tim izričito slaže.

ČLANAK 6. – KAŠNJENJA

Kašnjenje PUTNIKA:

PRIJEVOZNIK pruža svoje usluge uz najbolje napore i ulaže napor kako bi krenuo točno na vrijeme polaska navedeno u obavijesti koju je dobio PUTNIK i nije dužan čekati PUTNIKA.

U slučaju PRIVATNOG PRIJEVOZA, PUTNIKOVO kašnjenje uzrokovano kašnjenjem DRUGOG PRIJEVOZNIKA može biti najviše jedan (1) sat.

Ako NARUČITELJ nije ispravno provjerio i potvrdio vrijeme polaska s obzirom na plan DRUGOG PRIJEVOZNIKA i u skladu s člankom 2. ODREDABA I UVJETA POSREDOVANJA, POSREDNIK i PRIJEVOZNIK ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvo kašnjenje do mjesta iskrcaja.

U svim ostalim slučajevima kašnjenja PUTNIKA, UGOVOR O PRIJEVOZU sklopljen između PRIJEVOZNIKA i NARUČITELJA smatra se raskinutim (osim ako je NARUČITELJ kupio PAKET BEZ BRIGE, kako je definirano u ODREDBAMA I UVJETIMA POSREDOVANJA) i NARUČITELJ se izričito slaže da u ovom slučaju nema pravo na bilo kakav povrat uplaćene naknade koja se smatra odštetom za raskid UGOVORA O PRIJEVOZU.

Bez obzira na razlog kašnjenja, čim PUTNIK postane svjestan kašnjenja, dužan je uvijek obavijestiti POSREDNIKA o kašnjenju SMS-om ili pozivom na broj za hitne slučajeve, koji je NARUČITELJU poslan u potvrdi rezervacije.

Kašnjenje PRIJEVOZNIKA:

PRIJEVOZNIK zadržava pravo na kraća kašnjenja do dva (2) sata do kojih može doći zbog čekanja na druge PUTNIKE zbog kašnjenja letova, prometnih uvjeta i drugih nepredvidivih okolnosti, s čime se NARUČITELJ izričito slaže i koje NARUČITELJ treba uzeti u obzir pri naručivanju posredovanja prijevoza i biranjem PROZORA FLEKSIBILNOSTI i VREMENSKOG PROZORA.

Općenito, PRIJEVOZNIK će krenuti tačno na vrijeme polaska koje je navedeno u obavijesti koja je poslana PUTNIKU.

Ako zbog kašnjenja PRIJEVOZNIKA PUTNIK propusti vezu s DRUGIM PRIJEVOZNIKOM, PRIJEVOZNIK ne snosi odgovornost ako vrijedi jedna ili više sljedećih okolnosti:

 1. Podaci/informacije koje je naveo NARUČITELJ prilikom rezervacije nisu točne ili nisu ispravne.
 2. Pogrešno je odabrano VRIJEME NAJKASNIJEG ISKRCAJA.
 3. Kašnjenje su uzrokovali nepredvidivi događaji na koje nisu mogli utjecati POSREDNIK i PRIJEVOZNIK (viša sila).
 4. Kašnjenje su uzrokovale pauze tijekom prijevoza koje je zahtijevao ili na koje je pristao PUTNIK.
 5. Do kašnjenja je došlo zbog nepredviđenih i/ili nepredvidivih okolnosti i koje se ne mogu spriječiti bez obzira na dužnu pažnju PRIJEVOZNIKA ili POSREDNIKA.
 6. NARUČITELJ nije provjerio i potvrdio sate polaska obzirom na podatke DRUGOG PRIJEVOZNIKA u skladu sa 2. člankom OPĆIH ODREDBI I UVJETA POSREDOVANJA.

U svim drugim slučajevima NARUČITELJ/PUTNIK ima pravo na naknadu ograničenu iznosom plaćene naknade i dodatni KOD ZA POPUST u vrijednosti plaćene naknade. NARUČITELJ/PUTNIK se izričito slaže da POSREDNIK i PRIJEVOZNIK nisu odgovorni za bilo kakvu drugu štetu ili troškove NARUČITELJA i/ili PUTNIKA.

ČLANAK 7. – IZVANREDNI PREKIDI PRIJEVOZA ZA KOJE SE PUTNIK NE MOŽE SMATRATI ODGOVORNIM

Ako se prijevoz prekine zbog drugih neočekivanih događaja (osim događaja više sile) za koje PUTNIK nije odgovoran, PUTNIK ima pravo zatražiti od PRIJEVOZNIKA prijevoz natrag na mjesto ukrcaja zajedno sa svojom prtljagom u razumnom vremenskom roku i povrat plaćene naknade NARUČITELJU ili odustati od ugovora i tražiti povrat uplaćene naknade NARUČITELJU. U oba slučaja NARUČITELJU će se vratiti puni iznos plaćene naknade, a POSREDNIK će mu dodatno izdati KOD ZA POPUST u vrijednosti plaćene naknade.

U slučaju drugih neočekivanih prekida prijevoza, NARUČITELJ/PUTNIK se izričito slaže da nema pravo na bilo koje druge nadoknade ili naknadu štete, osim ako se dokaže da je prekid uzrokovan namjernim ili teškim nemarom PRIJEVOZNIKA.

ČLANAK 8. – VIŠA SILA

U slučaju neobavljanja prijevoza ili njegova prekida zbog utjecaja više sile (vanjski razlozi koji nisu predvidljivi i koje se nije moglo izbjeći i/ili ukloniti) koji onemogućuje točno vrijeme vožnje, ni PRIJEVOZNIK ni POSREDNIK nisu odgovorni za bilo koju štetu niti imaju obvezu vratiti novac NARUČITELJU i/ili PUTNIKU.

Prekid ili usporavanje interneta, terorističke radnje i cyber napadi također se smatraju višom silom.

Teroristički čin je bilo koji nasilni čin koji ugrožava ljudski život, pokretnu ili nepokretnu imovinu ili infrastrukturu, bilo silom, nasiljem ili prijetnjom, te je stvoren u političke, vjerske, ideološke ili slične svrhe i namijenjen je utjecanju na vladu jedne zemlje ili zastrašivanju javnosti ili njenog dijela ili ima takav učinak.

Cyber napad je zlonamjerni napad koji se koristi ili prenosi putem rada na računalu, računalnom sustavu, računalnom softveru ili hardveru, prikupljanjem podataka, bazama podataka, mikročipom, integriranim krugom ili sličnim uređajem u računalu ili drugoj opremi, zlonamjernim kodom ili procesom u nekom drugom elektroničkom sustavu.

ČLANAK 9. – ODGOVORNOSTI PRIJEVOZNIKA

PRIJEVOZNIK je odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati pri nesreći tijekom prijevoza kao posljedica smrti, ozljeda ili narušenog zdravstvenog stanja PUTNIKA u skladu s važećim zakonima.

PRIJEVOZNIK ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu uslijed smrti, ozljede ili štete po zdravlje PUTNIKA ako šteta nije nastala po krivici PRIJEVOZNIKA ili ako je prouzročena postupcima ili ponašanjem PUTNIKA, ili ako je nastala zbog uzroka koji je bio izvan utjecaja PRIJEVOZNIKA (vanjski razlozi koji su nepredvidivi i koji se ne mogu spriječiti i/ili odbiti) – okolnosti više sile.

PRIJEVOZNIK je odgovoran za štetu koja nastane zbog gubitka ili oštećenja prtljage koju PUTNIK nije izvadio iz vozila u skladu s odredbama važećih zakona.

NARUČITELJ i/ili PUTNIK ili drugi podnositelj moraju podnijeti zahtjev za naknadu štete u roku od 15 dana od datuma kada je nastala šteta. Zahtjev za naknadu štete moraju nasloviti izravno na PRIJEVOZNIKA čiji su kontaktni podaci poslani SMS porukom/e-porukom NARUČITELJU/PUTNIKU nakon sklapanja UGOVORA O PRIJEVOZU. Istovremeno NARUČITELJ/PUTNIK mora obavijestiti posrednika o zahtjevu na INTERNETSKOJ STRANICI.

ČLANAK 10. – PRITUŽBE

NARUČITELJ/PUTNIK može podnijeti pritužbu o kvaliteti i usklađenosti obavljene usluge prijevoza. Pritužbu mora podnijeti u roku od petnaest (15) dana od pružene usluge. Pritužbe se podnose na INTERNETSKOJ STRANICI u myOpti RAČUNU. PRIJEVOZNIK neće prihvaćati ni obrađivati pritužbe zaprimljene bilo kojim drugim putem. POSREDNIK pokušava odgovoriti na svaku pritužbu u roku od četrnaest (14) radnih dana od primitka pritužbe. Pritužbe na usluge PRUŽATELJA USLUGA TREĆIH STRANA moraju se podnijeti odgovarajućem PRUŽATELJU USLUGA TREĆIH STRANA u skladu s njegovim općim uvjetima.

ČLANAK 11. – ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVA UPOTREBA

Osobni i drugi podaci/informacije NARUČITELJA/PUTNIKA koje je PRIJEVOZNIK primio putem ili u vezi s korištenjem INTERNETSKE STRANICE, a pod ovim ODREDBAMA I UVJETIMA PRIJEVOZA su podaci potrebni za ispunjenje obveza i/ili izvršenje prava prema UGOVORU O PRIJEVOZU.

Prihvaćanjem POLITIKE PRIVATNOSTI GOOPTIIJA, NARUČITELJ/PUTNIK izričito ovlašćuje i dozvoljava NARUČITELJU da prikuplja, obrađuje, arhivira, koristi i dijeli osobne podatke NAROČITELJA/PUTNIKA u vezi sa svim uslugama, utvrđenim u ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA i u POLITICI PRIVATNOSTI GOOPTIJA.

Kada NARUČITELJ rezervira usluge i za druge PUTNIKE, onda je NARUČITELJ odgovoran za dobivanje njihova pisanog pristanka za takvo otkrivanje/uporabu osobnih podataka. Tijekom sklapanja UGOVORA O PRIJEVOZU smatra se da je NARUČITELJ dobio pisani pristanak od svih PUTNIKA.

PRIJEVOZNIK će zaštititi i upravljati svim osobnim podacima NARUČITELJA/PUTNIKA u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i u skladu s ugovorom sklopljenim između POSREDNIKA i ČLANA PLATFORME.

Dodatne informacije o korištenju podataka, analizama, prenošenju podataka navedene su i opisane u POLITICI PRIVATNOSTI GOOPTIJA.

PRIJEVOZNIK će sve podatke iz sklopljenih ugovora ili u vezi s izvršenjem zaključenih ugovora tretirati kao poslovnu tajnu. Ova se odredba ne odnosi na informacije, koje se prema važećem zakonu trebaju pružiti osobama i tijelima koja imaju pravo na njih.

ČLAN 12. – ZAVRŠNE ODREDBE

UGOVOR O PRIJEVOZU, zaključen sukladno ovim ODREDBAMA I UVJETIMA PRIJEVOZA, tumači se i provodi sukladno nadležnom zakonodavstvu PRIJEVOZNIKA. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG 1980.) ne primjenjuje se na UGOVOR O PRIJEVOZU.

Ovim putem ugovorne strane pristaju da će sve sporove rješavati sporazumno.

Ako to nije moguće, ugovorne strane se slažu da će nadležnost za sve sporove u vezi s UGOVOROM O PRIJEVOZU imati materijalno nadležni sud koji ima teritorijalnu nadležnost prema prebivalištu PRIJEVOZNIKA, osim ako drugi sud ima teritorijalnu nadležnost u skladu s odredbama zakonodavstva EU ili zakonodavstva zemlje članice EU o zaštiti potrošača.

Ako je u prijevoz bilo uključeno više od jednog PRIJEVOZNIKA, NARUČITELJ/PUTNIK ili bilo koja druga osoba koja ima pravo na odštetu može jedino podnijeti tužbu i/ili zahtjev za odštetom protiv PRIJEVOZNIKA odgovornog za prijevoz kada je došlo do nezgode, osim u slučajevima kada prvi PRIJEVOZNIK izričito preuzme odgovornost za cijeli prijevoz.

U slučaju razlika između ovih ODREDABA I UVJETA PRIJEVOZA na raznim jezicima, prevladava verzija na engleskom jeziku.

Za tumačenje ovih ODREDABA I UVJETA PRIJEVOZA i svih elemenata (uključujući zaključivanje i raskid) UGOVORA O PREVOZU, primjenjuje se zakon zemlje PRIJEVOZNIKOVOG prebivališta.

IV. ODREDBE I UVJETI ZA POSLOVNU SURADNJU S PARTNERIMA

ČLANAK 1. – NAPOMENE

Ove ODREDBE I UVJETI ZA POSLOVNU SURADNJU S PARTNERIMA (u daljnjem tekstu: „ODREDBE I UVJETI B2B“) primjenjuju se na svu poslovnu suradnju koja se provodi između PARTNERA i GOOPTIJA (zajedno: „Ugovorne strane“) u situacijama opisanim u ovim ODREDBAMA I UVJETIMA B2B. Završetkom postupka registracije na INTERNETSKOJ STRANICI, PARTNER se u potpunosti slaže s ovim ODREDBAMA I UVJETIMA B2B.

ČLANAK 2. – PARTNER

2.1. PARTNERI se mogu registrirati kao:

 • Poslovni PARTNER – za subjekte koji žele kupiti USLUGE GOOPTIJA za vlastite interne potrebe.
 • PARTNER preprodavatelj – za subjekte koji žele preprodavati USLUGE GOOPTIJA, bilo isključivo ili u vezi s drugim proizvodima/uslugama.

2.2. Registracijom, PARTNER se u potpunosti slaže i prihvaća ODREDBE I UVJETE GOOPTIJA i POLITIKU PRIVATNOSTI GOOPTIJA i izjavljuje da je upoznat s temom predmeta i dodatno se obvezuje da će u skladu s tim provoditi poslovanje i radnu uspješnost. Ovim se zaključuje PARTNERSKI UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI između PARTNERA i GOOPTIJA.

2.3. PARTNER se izričito obvezuje i jamči da će unaprijed obavijestiti svoje PUTNIKE o ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA i POLITICI PRIVATNOSTI GOOPTIJA i pribaviti suglasnost PUTNIKA ako je potrebno prema primjenjivom zakonodavstvu za primjenu gore navedenog. Neispunjavanje ovih obveza ozbiljno je kršenje PARTNERSKOG UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI. PARTNER je u potpunosti odgovoran GOOPTIJU za bilo kakvu štetu nastalu takvim kršenjem ovih ODREDABA I UVJETA B2B.

2.4. PARTNER se izričito slaže da se USLUGE GOOPTIJA ne mogu otkazati nakon rezervacije, osim u posebnim slučajevima navedenima u ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA. PARTNER se slaže i obvezuje pokriti sve naknade i troškove rezerviranih USLUGA GOOPTIJA.

2.5. PARTNER jamči prikazivanje imena GOOPTI u PARTNERSKIM marketinškim materijalima/vaučerima/drugim podacima svojim PUTNICIMA na način da njegovi PUTNICI to uvijek mogu primijetiti i izričito su obaviješteni da su USLUGE GOOPTIJA dio ponuđene usluge PARTNERA. PUTNICI moraju biti jasno obaviješteni o gore navedenom prije sklapanja bilo kojeg ugovora s PARTNEROM.

2.6. Prilikom naručivanja USLUGA GOOPTIJA, PARTNER djeluje kao NARUČITELJ s implikacijama koje proizlaze iz njegove uloge definirane u ovim ODREDBAMA I UVJETIMA B2B.

2.7. PARTNER jamči da će pokriti sve račune, neizmirene isplate i/ili naknade proizašle iz narudžbi USLUGA GOOPTIJA za svoje PUTNIKE u skladu s ovim ODREDBAMA I UVJETIM B2B.

2.8. GOOPTI vrši plaćanja PARTNERIMA preko svojih lokalnih podružnica ili u nekim slučajevima svojih franšiza. PARTNER se izričito slaže s ovim postupkom plaćanja i priznaje bilo kakva njegova opterećenja, bilo privatna ili javna, uključujući ali ne ograničavajući se na poreze, plaćanje naknada itd.

2.9. Sve rezervacije USLUGA GOOPTIJA moraju se podmiriti prije upotrebe USLUGA GOOPTIJA prema važećem sustavu u trenutku rezervacije.

2.10. GOOPTI će za svaku potvrđenu KVALIFIKACIJSKU KUPNJU nagrađivati PARTNERA s PROVIZIJOM po stopi koja je navedena u PARTNERSKOM myOpti RAČUNU. PROVIZIJSKU stopu određuje isključivo GOOPTI i može se mijenjati u bilo koje vrijeme, bez prethodnog dogovora i/ili obavijesti PARTNERA, s čime se PARTNER izričito slaže. PARTNER se informira o promjeni stope PROVIZIJE putem svog myOpti RAČUNA.

2.11. Sve PUTNIKOVE pritužbe na PARTNERA mora prije svega riješiti PARTNER. Uz to, na INTERNETSKOJ STRANICI postoji sveobuhvatan žalbeni postupak koji je lako dostupan PARTNERU. PARTNER će obavijestiti PUTNIKA da se bilo koja pritužba u vezi s USLUGAMA GOOPTIJA treba izravno uputiti PARTNERU.

ČLANAK 3. – POSLOVNI PARTNER

3.1. Poslovni PARTNER je PARTNER GOOPTIJA koji USLGE GOOPTIJA kupuje za vlastite zaposlenike ili druge osobe, za njihove vlastite potrebe.

3.2. Poslovni PARTNER dobiva PROVIZIJU za kupljene USLUGE gooptija koje će se nadoknaditi u obliku KODA ZA POPUST koji se može napraviti u myOpti RAČUNU.

ČLANAK 4. – PARTNER PREPRODAVATELJ

4.1. PARTNER preprodavatelj je PARTNER GOOPTIJA koji kupi USLUGE GOOPTIJA za svoje klijente.

4.2. PARTNER preprodavatelj dobiva PROVIZIJU za kupljene USLUGE GOOPTIJA koje će se nadoknaditi u obliku plaćanja nakon što PARTNER preprodavatelj izda račun za PROVIZIJU.

4.3. Plaćanje računa za PROVIZIJU vršit će se bankovnim prijenosom na bankovni račun PARTNERA preprodavatelja kojeg je PARTNER preprodavatelj dostavio GOOPTIJU u postupku registracije. Ako iznos računa bude manji od 100,00 EUR, PARTNER preprodavatelj neće izdati račun, već mora odgoditi izdavanje računa sve dok ukupni iznos dospjele PROVIZIJE PARTNERU ne bude veći od gore navedenog minimalnog iznosa.

4.4. PARTNER preprodavatelj dužan je obavijestiti GOOPTI o bilo kojim i svim materijalnim pritužbama u vezi s USLUGAMA GOOPTIJA koje je podnio PUTNIK i bilo kojim i svim sudskim i/ili administrativnim postupcima i/ili sporovima u vezi s USLUGAMA GOOPTIJA podnesenim ili aktivnim između PARTNERA preprodavatelja i njegovih PUTNIKA.

ČLANAK 5. – PLAĆANJA

5.1. S obzirom na usluge koje pruža PARTNER u skladu s ovim ODREDBAMA I UVJETIMA B2B, GOOPTI će PARTNERU platiti postotak PROVIZIJE (uključujući PDV) od neto cijene KVALIFIKACIJSKE KUPNJE. PROVIZIJA se plaća mjesečno na temelju računa koje izdaje PARTNER prema izvještaju dostupnom uz račun koji je GOOPTI izdao PARTNERU, najkasnije petnaest (15) kalendarskih dana nakon završetka odgovarajućeg kalendarskog mjeseca. Svi računi izdani na temelju ovog odjeljka dospijevaju u roku od osam (8) dana od predaje odgovarajućeg računa GOOPTIJU.

5.2. Plaćanje PROVIZIJE

Plaćanje će se izvršiti bankovnim prijenosom na bankovni račun PARTNERA koji je GOOPTIJU dostavljen u postupku registracije. Ako iznos dospjele naknade bude niži od 100,00 eura, PARTNER ne može izdati račun, već mora odgoditi njegovo izdavanje sve dok ukupni iznos plaćene naknade PARTNERU ne dostigne gore navedeni minimalni iznos. U određenim situacijama, PARTNER može napraviti KOD ZA POPUST u skladu s uputama koje se nalaze na INTERNETSKOJ STRANICI.

5.3. Obje Ugovorne strane ovim prihvaćaju i suglasne su da se svi računi izdani na temelju ovog Ugovora mogu izdati i slati elektroničkim putem.

ČLANAK 6. – PRAVA INTELEKTUALNOGA VLASNIŠTVA

6.1. Intelektualno vlasništvo uključuje intelektualno i industrijsko vlasništvo GOOPTIJA bilo koje vrste registrirane ili neregistrirane u bilo kojoj zemlji, uključujući subjekte intelektualnog/industrijskog vlasništva stvorene nakon dana sklapanja ugovora. Spomenuti izraz uključuje sadašnje i buduće patente, zaštitne znakove, neregistrirane zaštitne znakove, modele, autorska prava, softver, domene, vještinu i baze podataka bez ograničenja.

6.2. PARTNER priznaje da je GOOPTI ekskluzivni vlasnik prava intelektualnog vlasništva i svih ostalih prava, naslova i interesa povezanih s poslovnim modelom GOOPTIJA, ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA i samim poslovanjem te da isključivo GOOPTI ima pravo na dobronamjernost i koristi koje proizlaze iz prava intelektualnog vlasništva poslovnog modela GOOPTIJA i samog poslovanja. PARTNER nikada neće zahtijevati nikakvo pravo i nikada neće iznositi zahtjeve utemeljene na gore navedenoj osnovi i odriče se svih takvih prava. GOOPTI zadržava pravo dodavanja, izmjene i zamjene sadržaja prava intelektualnog vlasništva, koji se koristi u izvršavanju poslovnog modela GOOPTIJA.

6.3. PARTNER će se koristiti pravima intelektualnog vlasništva, uključujući zaštitni znak GoOpti® podlicenciran PARTNERU strogo pod uvjetima koje zahtijeva, definira i potvrđuje GOOPTI, i ne smije djelovati na bilo koji način koji može negativno utjecati na prava intelektualnog vlasništva ili na transakciju, niti za vrijeme važenja ugovora niti nakon njegovog isteka.

6.4. PARTNER neće registrirati niti pokušati registrirati u svoje ime ili u ime bilo koje druge fizičke ili pravne osobe, entitet ili korporaciju, bilo koja prava intelektualnog vlasništva (niti bilo koje ime, etiketa, domenu ili dizajn), korištena u vezi s ovom transakcijom ili poslovnim modelom GOOPTIJA i neće steći niti pokušati steći bilo koja druga prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na vještinu u bilo kojoj zemlji u svijetu. U poslu, PARTNER se obvezuje izričito i isključivo identificirati kao PARTNER GOOPTIJA, a ne kao vlasnik GOOPTIJEVIH prava intelektualnog vlasništva.

6.5. PARTNER ne smije registrirati nikakvu firmu, tvrtku, zaštitni znak ili domenu niti koristiti u svojim aktivnostima bilo koje poslovno ime pokriveno bilo kojim pravom intelektualnog vlasništva ili bilo kojim drugim sličnim imenima ili oznakama i neće koristiti bilo koje drugo ime koje podsjeća ili bi se moglo zamijeniti s bilo kojim imenom obuhvaćenim bilo kojim pravom intelektualnog vlasništva ili koji predstavlja neprihvatljivu praksu GOOPTIJEVIH prava intelektualnog vlasništva.

6.6. Ako PARTNER postane svjestan bilo kakvog kršenja intelektualnih prava ili bilo kakvih prijetnji kršenja intelektualnog prava u vezi s poslovnim modelom GOOPTIJA, dobrom voljom i/ili bilo kojim drugim pravom intelektualnog vlasništva GOOPTIJA ili bilo kojim drugim registriranim pravima GOOPTIJA, ili ako PARTNER otkrije ili sazna za bilo koje djelo koje predstavlja neovlašćenu ili nezakonitu poslovnu praksu ili bilo koje djelo ili činjenicu koji mogu negativno utjecati na dobru volju ili ugled povezan s bilo kojim od prava intelektualnog vlasništva ili bilo koji zahtjev treće strane za upotrebu gore navedenih prava, PARTNER odmah obavještava GOOPTI pismenim putem, slanjem potpunog izvještaja o okolnostima.

6.7. PARTNER izričito izjavljuje i prihvaća da je svaka dobra volja koja proiziđe iz PARTNEROVE upotrebe prava intelektualnog vlasništva isključivo vlasništvo GOOPTIJA. Nakon okončanja poslovne suradnje, PARTNER neće tražiti nikakav povrat troškova niti bilo koju drugu svotu novca u vezi s korištenjem poslovnog modela GOOPTIJA, zaštitnog znaka ili bilo kojeg od prava intelektualnog vlasništva ili kao nadoknadu troškova nastalih uslijed implementacije zaštitnog znaka na određenom tržištu ili povrata investicije koju je učinio PARTNER.

6.8. GOOPTI izričito zadržava sva prava i potraživanja koja se odnose na njegova prava intelektualnog vlasništva, uključujući web domene koje sadrže riječ ili fleksiju riječi GoOpti® (ili bilo kojeg zaštitnog znaka registriranog od strane GOOPTIJA) registriranog od strane PARTNERA ili njegovih povezanih osoba. Pristajući na ODREDBE I UVJETE GOOPTIJA (koji se također smatraju ugovorom o prijenosu), PARTNER daje neopozivu i apsolutnu suglasnost da se ove domene besplatno prenesu na GOOPTI ako i kad god PARTNER ili njegova povezana osoba registriraju takvu domenu u ime PARTNERA. PARTNER se obvezuje da će pokriti troškove prijenosa domene i troškove smještaja ovih domena prije prijenosa.

ČLANAK 7. – UČINCI RASKIDA

PARTNER i/ili GOOPTI mogu prekinuti poslovnu suradnju bez ikakvog razloga u bilo koje vrijeme bez ikakvog otkaznog roka, pismenom obavijesti putem e-maila, ako drugačije nije dogovoreno.

Odmah nakon prekida poslovne suradnje PARTNER mora prestati koristiti sve simbole, oznake, zaštitne znakove, reklamne materijale GOOPTIJA i zaštitni znak GoOpti®.

U roku od osam (8) dana od prestanka poslovne suradnje, Ugovorne strane će riješiti sve međusobne obveze.

ČLANAK 8. – OSOBNI PODACI

Ulazeći u ovu poslovnu suradnju, PARTNER ovlašćuje GOOPTI da upravlja bazama podataka o osobnim podacima koji potječu od PARTNEROVIH PUTNIKA, a pruža ih PARTNER. GOOPTI se obvezuje obrađivati i pohranjivati osobne podatke u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom i EU zakonodavstvom te POLITIKOM PRIVATNOSTI GOOPTIJA.

GOOPTI ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu PARTNERU ili trećoj strani pogreškom u sustavu zaštite osobnih podataka koja proizlazi iz sfere PARTNERA.

PARTNER se obvezuje dobiti suglasnost za obradu osobnih podataka od PUTNIKA ako je suglasnost potrebna prema važećem zakonodavstvu i POLITICI PRIVATNOSTI GOOPTIJA, pod uvjetom da se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

ČLANAK 9. – POVJERLJIVOST PODATAKA

9.1. „Povjerljive informacije“ su sve/bilo koje informacije povjerljive prirode koje se odnose na Ugovorne strane i/ili predmet ugovora koji Ugovorne strane razmjenjuju ili kojima Ugovorne strane imaju pristup u okviru provedbe ugovora. Spomenuti izraz uključuje sve informacije o osoblju, njihovim osobnim podacima, operacijama, poslovnim metodama i pristupima, budućim planovima, načelima, dobavljačima, kupcima, bilo kakve informacije o GoOpti® poslovanju ili franšiznom modelu i GOOPTIJEVOJ tvrtki i/ili njenim povezanim tvrtkama, poslovnim planovima, agentima, distributerima, savjetnicima i njegovim klijentima, neovisno o tome jesu li klasificirane kao „povjerljive“.

9.2. Ugovorne strane dužne su zaštititi kao poslovnu tajnu sve povjerljive informacije koje razmjenjuju Ugovorne strane na temelju ili u vezi s USLUGAMA GOOPTIJA, bilo u usmenom ili pismenom obliku, u elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku.

9.3. PARTNER se obvezuje obrađivati i zaštititi sve povjerljive informacije stečene na temelju ili u vezi s ovom poslovnom suradnjom, svu dokumentaciju dobivenu od GOOPTIJA, radne postupke, podatke o GOOPTIJU i ostale podatke o poslovnim, tehničkim i tehnološkim rješenjima koje GOOPTI koristi kao povjerljive informacije i kao poslovnu tajnu, te ih ne objavljivati neovlaštenim trećim stranama i/ili bilo kojoj povezanoj osobi bez izričitog pismenog pristanka GOOPTIJA i onemogućiti trećoj strani ili bilo kojim njihovim povezanim osobama upoznavanje s tim podacima, osim ako to dopuštaju pozitivni propisi, i koristiti ih isključivo u svrhu ove poslovne suradnje.

9.4. PARTNER se obvezuje da će njegovi zaposlenici i savjetnici i sve osobe koje su na bilo koji način povezane s PARTNEROM (njegove povezane osobe i njihovi rukovoditelji, zaposlenici i savjetnici), koje će ili bi mogle saznati za povjerljive informacije zaštititi i spriječiti svako otkrivanje povjerljivih informacija neovlaštenim trećim stranama u skladu s pravilima zaštite poslovne tajne s marljivošću dobrog stručnjaka, ne prosljeđivati nikakve povjerljive informacije u bilo kojem obliku bilo kojoj trećoj strani i koristiti povjerljive informacije isključivo u svrhu osmišljavanja i ostvarivanja ove poslovne suradnje.

9.5. Obje Ugovorne strane trajno će zaštititi sve povjerljive informacije, čak i nakon prekida poslovne suradnje.

9.6. PARTNER ovlašćuje GOOPTI da neograničeno koristi sve svoje podatke pohranjene na INTERNETSKOJ STRANICI u vezi s kupnjom, potražnjom, prijevozom, prihodima, troškovima, zadovoljstvom kupaca i ostalim podacima PARTNERA.

9.7. Na pismeni zahtjev GOOPTIJA, PARTNER će u roku od 24 sata i bez nepotrebnog odgađanja vratiti ili uništiti ili trajno izbrisati sve pisane, digitalne ili bilo koje druge vrste zapisa koji sadrže povjerljive informacije ili druge poslovne tajne i osigurati da ovaj postupak izvedu sve treće strane koje su upoznate ili koje se mogu upoznati s povjerljivim informacijama prema ili protiv odredaba ovih ODREDABA I UVJETA B2B, osim ako bi takvo uništavanje ili brisanje bilo u suprotnosti sa zakonom.

ČLANAK 10. – ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih ODREDABA I UVJETA B2B, PARTNER se obvezuje zamijeniti i nadoknaditi sve ostale prethodne sporazume i ugovore, izgovorene ili pisane, zaključene između PARTNERA i GOOPTIJA ili njihovih pravnih prethodnika u relevantnom predmetu.

Ako Ugovorne strane zaključe dodatni ugovor uz ove ODREDBE I UVJETE B2B, oni će se i dalje primjenjivati osim ako ih gore navedeni ugovor izričito ne derogira.

Neuspjeh bilo koje Ugovorne strane da zahtijeva izvršavanje bilo koje odredbe ovih ODREDABA I UVJETA B2B ne utječe na pravo bilo koje Ugovorne strane da zahtijeva potpuno ispunjavanje iste u bilo koje vrijeme nakon toga, a odricanje bilo koje Ugovorne strane od kršenja bilo koje odredbe ovog dokumenta ne predstavlja odricanje od sličnog kršenja u budućnosti ili bilo kojeg drugog kršenja ili poništava učinkovitost takve odredbe.

V. ODREDBE I UVJETI PROGRAMA PRIDRUŽENIH PARTNERA

1. Prihvaćanjem ovih ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA i zaključivanjem ugovora s GOOPTIJEM i ulaskom u PROGRAM PRIDRUŽENIH PARTNERA, POVEZANI PARTNER se obvezuje uspostaviti vezu na WEB stranici POVEZANOG PARTNERA koja će preusmjeriti korisnika na INTERNETSKU STRANICU. GOOPTI dozvoljava takvu akciju u okviru i u skladu s odredbama ovog odjeljka ODREDABA I UVJETA GOOPTIJA.

2. Za svaku KVALIFIKACIJSKU KUPNJU napravljenu na INTERNETSKOJ STRANICI, koja će biti u vezi s PARTNERSKIM PROGRAMOM, sa web stranice POVEZANOG PARTNERA, GOOPTI će platiti PROVIZIJU POVEZANOM PARTNERU u postotku bruto prodaje KVALIFIKACIJSKE KUPNJE kako je navedeno u myOpti RAČUNU POVEZANOG PARTNERA.

3. POVEZANI PARTNER jamči da neće preusmjeriti promet na INTERNETSKU STRANICU preko internetskih stranica, koje nisu WEB STRANICE POVEZANOG PARTNERA, i/ili da će prijenos/preusmjeravanje, što je osnova za PROVIZIJU, poticati samo s WEB stranice POVEZANOG PARTNERA.

4. Ako se pojavi bilo kakva sumnja u činjenicu da je PROVIZIJA POVEZANOG PARTNERA zarađena i/ili ako bilo koja KVALIFIKACIJSKA KUPNJA proizilazi iz bilo kakve nezakonite aktivnosti i/ili ponašanja, GOOPTI će samostalno odlučiti da li će obustaviti i odbiti sve uplate u skladu s PARTNERSKIM PROGRAMOM i gore spomenutu PROVIZIJU, GOOPTI ima pravo zadržati cijeli iznos neplaćene PROVIZIJE u myOpti RAČUNU POVEZANOG PARTNERA. POVEZANI PARTNER snosi teret dokaza za suprotno – što znači da nije bilo nezakonitih aktivnosti koje su rezultirale neprimjerenom/nepravednom PROVIZIJOM.

5. Nezakonita aktivnost ili ponašanje je svaka vrsta ilegalnih aktivnosti koja je osmišljena s namjerom varanja korisnika, kupaca USLUGA GOOPTIJA, na primjer: preusmjeravanje prometa s glavne odredišne stranice na WEB STRANICU POVEZANOG PARTNERA i korištenje botova ili drugih neistinitih klikova i stvaranje lažnih tragova.

VI. ODREDBE I UVJETI GOOPTIJEVOG PROGRAMA PREPORUKE

ČLANAK 1. – ŠTO JE GOOPTIJEV PROGRAM PREPORUKE

GOOPTIJEV PROGRAM PREPORUKE (Dovedi prijatelja!) omogućuje kupcima da (PREPORUČITELJ) USLUGE GOOPTIJA preporuče prijatelju (PREPORUČENI PRIJATELJ). PREPORUČITELJ će dobiti popust, a PREPORUČENI PRIJATELJ dobit će poseban POPUST PREPORUKE za kupnju USLUGA GOOPTIJA.

Kupci GOOPTIJA koji žele sudjelovati u PROGRAMU PREPORUKE moraju se složiti s ODREDBAMA I UVJETIMA GOOPTIJA.

Preporuka se može napraviti putem e-maila, Facebooka ili Twittera.

ČLANAK 2. – POPUST

PREPORUČITELJ može ostvariti popust ako:

 • PREPORUČENI PRIJATELJ još nije bio vlasnik rezervacije za bilo koju USLUGU GOOPTIJA.
 • PREPORUČENI PRIJATELJ još nije registriran na INTERNETSKOJ STRANICI i njegovi/njeni kontakt podaci nisu uneseni ni u jednu rezervaciju USLUGE GOOPTIJA.
 • PREPORUČENI PRIJATELJ kupuje prema uputama u poruci preporuke.
 • Nema otvorenih pitanja koja se tiču preporuke i/ili PREPORUČITELJA i/ili PREPORUČENOG PRIJATELJA, kao što je nezakonita aktivnost, PREPORUČITELJ i/ili PREPORUČENI PRIJATELJ je bot, PREPORUČITELJ ne zaključuje preporuku putem odredišne stranice GOOPTIJA itd.

PREPORUČENI PRIJATELJ mora dovršiti kupnju USLUGA GOOPTIJA prije nego što se PREPORUČITELJU odobri popust.

PREPORUČITELJU se pripisuje popust koji se može iskoristiti putem myOpti RAČUNA u odjeljku mojiPopusti.

Maksimalni popust koji može ostvariti bilo koja osoba u PROGRAMU PREPORUKE iznosi 100,00 EUR kumulativno. Bilo koji popust koji prelazi taj iznos pretvara se u KOD POPUSTA PARTNERSKOG PROGRAMA koji omogućava stranci da dobije PROVIZIJU u skladu s odredbama PARTNERSKOG PROGRAMA i u skladu s podacima navedenim na INTERNETSKOJ STRANICI.

ČLANAK 3. – OTKUPLJIVANJE POPUSTA

Popust će se pojaviti u odjeljku mojiPopusti u myOpti RAČUNU, gdje ga PREPORUČITELJ može otkupiti.

Popust se može iskoristiti samo za kupnju USLUGA GOOPTIJA kreiranjem KODA POPUSTA (otkupljenog popusta) i koristi se pri sljedećoj kupnji.

Otkupljeni popust mora se iskoristiti najkasnije u roku od jedne godine nakon što je PREPORUČENI PRIJATELJ izvršio kupnju. Popust se ne može koristiti u kombinaciji s drugim popustima i KODOVIMA POPUSTA s različitih računa zajedno u jednoj kupnji ili povezanom/kombiniranom na jednom računu.

Popust stečen putem upućivanja ne može se zamijeniti za gotovinu ili novac u bilo kojem obliku. Prodaja/trgovina ili druge slične aktivnosti s KODOM POPUSTA (otkupljenim popustom) generiranim u mojiPopusti zabranjene su i rezultirat će otkazivanjem KODA POPUSTA.

PREPORUČITELJU je zabranjeno dobiti popust stvaranjem više myOpti RAČUNA ili drugim sličnim postupcima. MyOpti RAČUN i/ili KOD POPUSTA i/ili veza PREPORUČITELJA i PREPORUČENOG PRIJATELJA otkazat će se i izbrisati ako se bilo koja praksa PREPORUČITELJA ili PREPORUČENOG PRIJATELJA smatra lažnom i/ili zlonamijernom, a svi popusti u odgovarajućem myOpti RAČUNU bit će poništeni.

ČLANAK 4. – POPUST PREPORUČENOG PRIJATELJA

PREPORUČENI PRIJATELJ također će dobiti POPUST PREPORUKE u iznosu koji je odobrio GOOPTI ako i kada PREPORUČENI PRIJATELJ izvrši kupnju. PREPORUČENI PRIJATELJ može koristiti POPUST PREPORUKE samo ako je fizička osoba i novi vlasnik rezervacije. Vlasnik rezervacije osoba je koja je navedena kao prvi PUTNIK u rezervaciji USLUGA GOOPTIJA. Svaka osoba koja je prije rezervacije upućivanja već bila vlasnik rezervacije, prema tome, ne zadovoljava uvjete za POPUST PREPORUKE kao PREPORUČENI PRIJATELJ. PREPORUČENI PRIJATELJ može koristiti samo jedan link za preporuku. Ako PREPORUČENI PRIJATELJ primi linkove za preporuku od više PREPORUČITELJA, samo odgovarajući PREPORUČITELJ linka za preporuku kojeg koristi PREPORUČENI PRIJATELJ dobit će popust.

ČLANAK 5. – PROMJENE, OBAVEZE I PRESTANAK

GOOPTI može bez prethodne najave prekinuti PROGRAM PREPORUKE; može suspendirati PROGRAM PREPORUKE na ograničeno razdoblje i u bilo kojem trenutku prekinuti PROGRAM PREPORUKE iz bilo kojeg razloga. Ove ODREDBE I UVJETI PROGRAMA PREPORUKE mogu se promijeniti bez prethodne najave i s učinkom na sve POPUSTE, POPUSTE PREPORUKE ili poticaje i/ili druge pojedinosti PROGRAMA PREPORUKE.

Popust u mojiPopusti ostvaren nezakonitim ponašanjem i/ili aktivnostima nevažeći je i ništavan. GOOPTI može izbrisati myOpti RAČUN i izbrisati popust u mojiPopusti i/ili otkupiti popust ako GOOPTI smatra da je aktivnost korisnika ili na računu zlonamjerna ili nezakonita ili GOOPTI ima razlog vjerovati da će se račun koristiti za aktivnosti takve prirode. Nezakonita aktivnost je i objavljivanje ili prodaja popusta i/ili POPUSTA PREPORUKE, primljenih u okviru PROGRAMA PREPORUKE, na javnim web portalima s masovnim ponudama popusta ili drugih pogodnosti. GOOPTI zadržava pravo otkazati ili ukloniti sve linkove preporuke koje su iste prirode, poput gore navedenih. GOOPTI ne preuzima nikakvu drugu odgovornost iz ovog PROGRAMA PREPORUKE osim obećanog popusta za PREPORUČITELJA i obećanog POPUSTA PREPORUKE za PREPORUČENOG PRIJATELJA.

GOOPTI ima isključivo diskrecijsko pravo da otkaže ili promijeni bilo koju i sve djelatnosti ili odobreni popust i/ili POPUST PREPORUKE kako to ocijeni fer i prikladnim.

 

3. prosinca 2019. godine                                                                                                          GOOPTI