Projekt SmartMOVE

S projektom SmartMOVE do učinkovitih mobilnostnih načrtov in dinamičnih skupinskih prevozov.
GoOpti kombi v središču Ljubljane.

1GoOpti kombi v središču Ljubljane.

Na GoOpti smo pričeli z izvajanjem aktivnosti projekta SmartMOVE, ki bo Ljubljanski urbani regiji prinesel številne nove in inovativne rešitve trajnostne mobilnosti. Na uvodnem sestanku projektnih partnerjev, ki je potekal 1. junija 2022, smo pregledali zastavljene naloge in cilje, sledile so podrobne predstavitve posameznih aktivnosti.

V projektu poleg RRA LUR sodelujejo Institut Jožef Stefan, Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z, GoOpti d.o.o., IPoP – Inštitut za politike prostora, Center energetsko učinkovitih rešitev - CER ter norveški partner Raziskovalni inštitut Nordland.

V sodelovanju s partnerji bodo aktivnosti v naslednjih dveh letih usmerjene predvsem v dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi. Pripravljeni bodo konkretni mobilnostni načrti za organizacije in lokacije z velikim številom zaposlenih in obiskovalcev, vzpostavljene bodo rešitve trajnostne mobilnosti z dinamičnimi skupinskimi prevozi, razvit bo certifikat za trajnostno mobilnost. Poleg tega bodo pripravljena tudi priporočila za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti ter predlogi za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

GoOpti bo v okviru projekta vzpostavil novo trajnostno oblika prevoza na delo, in sicer dinamični skupinski prevoz. Ta bo za uporabnike združeval udobje, hitrost in fleksibilnost lastnega prevoza na delo (uporabnik bo vstopil na želeni lokaciji in izstopil v neposredni bližini delovnega mesta). Vzpostavljene bodo pilotne linije dinamičnega skupinskega prevoza na območju BTC, ki je največje trgovsko središče v Sloveniji in nima veliko direktnih povezav JPP.

*****

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Povejte naprej in delite našo zgodbo.
Newsletter