Javna finančna sredstva

GoOpti je uspešno kandidiral na javnih razpisih za evropska in nacionalna sredstva namenjena raziskavam ter razvoju. Spodaj je pregled zaključenih projektov in projektov v teku.

Projekt CONDUCTOR

Osrednji cilj projekta Conductor je zasnovati, povezati in demonstrirati napredno upravljanje prometa in flote vozil na visoki ravni, ki bo omogočilo učinkovit in globalno optimalen prevoz potnikov ter blaga ob zagotavljanju multimodalnosti in interoperabilnosti, prek dinamičnega uravnoteženja in prednostnega upravljanja avtomatiziranih in klasičnih vozil.

Cilji:

• Predstaviti upravljanje prometa in flote vozil z integracijo CCAM, za ljudi in blago.
• Obravnavati intermodalne vmesnike in interoperabilnost med sistemi za upravljanje prometa.
• Testirati in predstaviti napredn esimulacijske modele v realnih prometnih razmerah ob upoštevanju različnih prioritet.
• Prikazati optimizirano uravnoteženja obremenitve omrežja mobilnosti.
• Upravljanje prometa ob upoštevanju potreb uporabnikov.

Trajanje: november 2022 - oktober 2025

Projekt bo razvil naslednjo generacijo simulacijskih modelov in orodij na različnih ravneh, ki jih omogočata umetna inteligenca in zlivanje podatkov. To bo povečalo zmogljivosti transportnih odločevalcev in operaterjev, s čimer bodo postali pravi usmerjevalci prihodnjih mobilnostnih omrežij. Portfelj izboljšanih rešitev bo uporabljen in preizkušen v komplementarnih okoljih različnih regij v okvirur azličnih modelov upravljanja in poslovanja. Intermodalnost se bo spodbujala z interoperabilnostjo med različnimi sistemi upravljanja prometa.

Projektne novosti bodo vodile k bolj tekočemu mestnemu prometu, manjšemu onesnaževanju in višji kakovosti življenja.

Nastala projektna rešitev o preverjena prekl treh primerov uporabe, kjer vsak pokriva različne vidike cilja projekta:

• UC1 – integrirano upravljanje promera z upoštevanjem intermodalnosti
• UC2 – Prevoz na podlagi zahtev
• UC3 – urbana logistika

Spletna stran: www.conductor-project.eu

Projekt CONDUCTOR je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa v okviru sporazuma št.101077049.

*******

NOVICE PROJEKTA Conductor:

Ljubljana gostila partnerje projekta Conductor

Ljubljana, 12. april 2024 - Konzorcij projekta CONDUCTOR se je 10. in 11. aprila 2024 zbral na tretji generalni skupščini. Srečanje je potekalo na Inštitutu Jožefa Stefana v Ljubljani. Udeležili so se ga tudi predstavniki GoOpti.

Osredotočili smo se na pregled napredka projekta in načrtovanje naslednjih korakov za pilotno preizkušanje naših primerov uporabe, pri čemer smo upoštevali napredek pri izpopolnjevanju metod in modelov prilagojenih sodelovalni, povezani in avtomatizirani mobilnosti (CCAM).

Posvetili smo se posameznim delovnim paketom. Delo na projektu se iz raziskovalno-teoretskega premika proti testiranjem in preizkušanjem različnih modelov ter razvitih mehanizmov v simulacijah in realnem okolju.
Razpravljali smo tudi o naših strategijah za zagotavljanje nemotene integracije v okolje platforme in oblikovali metodologijo za izvajanje primerov uporabe.

Srečanje je tudi priložnost za krepitev medsebojnih sodelovanj in odkrivanju novih idej ter prihodnjih skupnih projektov.

 

Projekt CONDUCTOR je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa v okviru sporazuma št.101077049.


***

GoOpti med podpisniki poziva EU za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 90 % do leta 2040

Ljubljana, 21. marec 2024 - Podjetja in vlagatelji iz več kot 100 organizacij, med njimi tudi podjetje GoOpti, d.o.o. so podpisali skupno pismo, v katerem EU pozivajo, naj do leta 2040 določi cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za vsaj 90 odstotkov.

Podpisniki poudarjamo, da bo strog cilj prinesel gospodarske priložnosti in koristi za konkurenčnost, hkrati pa povečal energetsko varnost državljanov in podjetij. Trdimo, da je treba cilj in podnebje na splošno obravnavati kot osrednji element splošne strategije EU za doseganje teh ciljev.

Ta mesec je Evropska agencija za okolje (EEA) v novem poročilu poudarila, da so podnebna tveganja dosegla kritično raven in da bo leto 2023 najbolj vroče leto od začetka beleženja. Ministri za okolje in podnebje bodo 25. marca na zasedanju Sveta razpravljali o podnebnem cilju EU za leto 2040. Zato je več kot 100 podjetij in vlagateljev iz vse EU, ki predstavljajo več kot milijon zaposlenih in upravljajo premoženje v vrednosti več bilijonov evrov, združilo moči in pozvalo k sprejetju ambicioznega cilja. Do tega datuma je treba zmanjšati vsaj 90 % izpustov toplogrednih plinov, kar bo odražalo nujnost podnebne krize.

Podjetje GoOpti si prek razvoja in inovacij ter sodelovanja v mednarodnih pilotnih in raziskovalnih projektih prizadeva za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov pri svojem delovanju.

V sklopu projekta SmartMOVE smo tri mesece izvajali pilotne skupinske dinamične prevoze, kjer je 131 ljudi z občin med Kranjem in Ljubljano prisedlo v kombi in s sopotniki na trajnosten način potovalo na delovno mesto na območju UKC in BTC ter domov. Dinamični “shuttle”, ki se prilagaja povpraševanju je v največjem delu pritegnil prav potnike, ki te iste poti večinoma opravljajo s svojim lastnim vozilom (kar 73 %). Strokovnjaki na Institutu Joef Štefan so izračunali, da se pri uporabi te modalitete različne emisije znižajo od 37 % pa do 70 %.

Kako znižati izpuste toplogrednih plinov na GoOpti prevozih do bližnjih letališč v Avstriji, Hrvaški in Italiji pa je tudi ena od raziskovalnih aktivnosti evropskega projekta Conductor. Dinamične prevoze moramo optimizirani na podlagi napovedi povpraševanja in prometnih razmer ter jih v realnem času ponovno ovrednotiti in izpopolniti. Cilj raziskovalnega primera projekta je tako vključiti napovedno analitiko in dinamično načrtovanje poti, da se omogoči načrtovanje prihodnjega povpraševanja, pri tem vključujemo tudi optimizacijo zasedenosti vozil in upoštevamo potrebe potnikov. Z vsemi temi ukrepi prispevamo tudi k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Projekt CONDUCTOR je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa v okviru sporazuma št.101077049.


***

Prevozno revščino v Sloveniji bi lahko reševali tudi s pomočjo dinamičnih prevozov


Laško, 20. marec - Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, ki je 20. marca potekala v Laškem, je bila v osmi izvedbi namenjena predvsem prevozni revščini. Ta je v Sloveniji po navedbah sodelujočih prisotna kljub majhnosti države, na državni in občinski ravni pa pripravljajo ali že izvajajo ukrepe, ki naj bi to problematiko omilili. Eden od možnih ukrpeov za omilitev prevozne revščine so tudi dinamični prevozi. GoOpti je z udeleženci delil izkušnje iz projektov SmartMOVE in Conductor.

V plenarnem delu so temo predstavili tuji in domači strokovnjaki, v interaktivnem delu konference pa so bile organizirane štiri delavnice na teme prevozne revščine, državne celostne prometne strategije, umirjanja prometa v naseljih ter velike generatorje prometa.

O prevozni revščini govorimo, ko imajo posamezniki slab dostop do javnega prevoza ali tega sploh nimajo oziroma so slabo informirani o alternativnih načinih prevoza. Po navedbah Mateja Gabrovca iz ZRC SAZU je v Sloveniji okoli 60.000 prevozno revnih prebivalcev, torej tistih, ki živijo pod pragom revščine in hkrati nimajo dostopa do zadovoljive ponudbe javnega prometa. Pri njih pride do tako imenovanega prisilnega lastništva avtomobila, za mobilnost porabijo velik del prihodka in so zato prikrajšani pri zadovoljevanju drugih osnovnih potreb.

Prevozno revščino lahko po besedah ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumerja izkoreninimo le s skupnimi cilji in celovitim pristopom, ki vključuje tako ukrepe v prometnem sektorju kot tudi širše družbene, prostorske in gospodarske ukrepe.

Dinamični prevozi lahko zmanjšajo prevozno revščino z zmanjšanjem stroškov prevoza, povečanjem dostopnosti, nudenjem alternativnih možnosti, spodbujanjem zaposlitvenih priložnosti ter zmanjšanjem okoljskega vpliva z manjšim številom vozil na cestah.

V sklopu projekta SmartMOVE smo tri mesece izvajali pilotne skupinske dinamične prevoze, kjer je 131 ljudi z občin med Kranjem in Ljubljano prisedlo v kombi in s sopotniki na trajnosten način potovalo na delovno mesto na območju UKC in BTC ter domov.

Dinamične prevoze moramo optimizirani na podlagi napovedi povpraševanja in prometnih razmer ter jih v realnem času ponovno ovrednotiti in izpopolniti. GoOpti to raziskuje v sklopu evropskega projekta Conductor.

Podrobneje

Projekt CONDUCTOR je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa v okviru sporazuma št.101077049.


***

Do vozlišč tudi z dinamičnim prevozom

12. februar 2024 - Vodja projektov pri GoOpti se je udeležila 2. javnega posveta ciljnega raziskovalnega projekta Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih, ki je potekal 7. februarja 2024 na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.

Prvi del dogodka je bilo predavanje The Challenges and Opportunities of Integrating Transport Services dr. Jane Sochor s Tehniške univerze Chalmers.

Vozlišča so pomembna prometna, storitvena, poselitvena območja v kilometrskem pasu ob postajah javnega potniškega prometa, v katerih želimo z različnimi ukrepi izboljšati njihovo opremljenost, storitve, oziroma kakovost življenja tam živečih prebivalcev, ob hkratnem doseganju podnebnih ciljev in ciljev s področja trajnostne mobilnosti.

Predavanje je del projekta Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih, kjer skušajo prek povezovanja prostorskega in prometnega načrtovanja izoblikovati privlačne ter dobro delujoče prometne koridorje ter vozlišča.

Drugi del dogodka je potekal v delavniškem duhu, kjer so se udeleženci različnih profilov lotili dela v skupinah. Na podlagi modela Občine Grosuplje, kot pilotnem območju projekta, smo iskali urbanistične in razvojne rešitve, ki bodo zmanjšale potrebo po mobilnosti ter krepile aktivne oblike mobilnosti. Poseben poudarek smo dali trajnostni mobilnosti, v sklopi katerega smo črpali tudi iz izkušenj SmartMOVE in Conductor, kjer GoOpti sodeluje kot partner.

Projekt CONDUCTOR je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa v okviru sporazuma št.101077049.


***

Izšel je prvi novičnik projekta Conductor

2. november 2023 - Projekt Conductor, kjer kot partner sodeluje tudi GoOpti, je dosegel nov mejnik. Ko razmišljamo o prvem produktivnem letu, vam z veseljem predstavljamo naše prve dosežke. Zbrani so v prvem projektnem novičniku.

Naš projekt je bil predstavljen na prestižnih dogodkih in objavljen v najnovejši brošuri CINEA. Tisti, ki iščejo tehnične podrobnosti, bodo našli dostop do naših javno dostopnih rezultatov, od katerih so nekateri predstavljeni v novičniku. CONDUCTOR je začel sodelovati tudi z drugimi projekti. Še posebej nas veseli, da smo nedavno organizirali posebno sejo na konferenci ITSC 2023. Poleg tega smo znanstvene vidike našega projekta že promovirali s članki v revijah in prispevki na konferencah.

Naše poslanstvo v družbi CONDUCTOR je jasno in ciljno usmerjeno: spodbujati prihodnost prometa. To želimo doseči z razvojem naslednje generacije simulacijskih modelov in orodij, ki jih poganja močna kombinacija umetne inteligence in združevanja podatkov.

Preberite novičnik

Projekt CONDUCTOR je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa v okviru sporazuma št.101077049.


***

Generalna skupščina projekta Conductor ocenila napredek pri izvajanju

Bilbao, 29. september - Konzorcij projekta CONDUCTOR se je 28. in 29. septembra 2023 zbral na drugi generalni skupščini. Srečanje je potekalo na Univerzi Deusto v Bilbau v Španiji. Udeležili so se ga tudi predstavniki GoOpti.

Osredotočili smo se na pregled napredka projekta in načrtovanje naslednjih korakov za pilotno preizkušanje naših primerov uporabe, pri čemer smo upoštevali napredek pri izpopolnjevanju metod in modelov, prilagojenih sodelovalni, povezani in avtomatizirani mobilnosti (CCAM).

Razpravljali smo tudi o naših strategijah za zagotavljanje nemotene integracije v okolje platforme in oblikovali metodologijo za izvajanje primerov uporabe ter obravnavali morebitna tveganja.

Drugi dan je bil namenjen sodelovanju s projektom ORCHESTRA. Na delavnici smo se seznanili s konceptom multimodalnega upravljanja prometa (MTM) in strategijami, ki jih je razvil njihov projekt. Po teoretičnih predavanjih smo se udeležili interaktivne družabne igre, ki jo je razvil projekt ORCHESTRA, kjer so udeleženci v praksi preizkusili prej predstavljene koncepte. To nam je omogočilo, da smo ponovno preučili možnost vključitve koncepta MTM v projekt CONDUCTOR.

      

Projekt CONDUCTOR je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa v okviru sporazuma št.101077049.


Projekt: SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost


GoOpti je maja 2022 pričel z izvajanjem aktivnosti projekta SmartMOVE, ki bo Ljubljanski urbani regiji prinesel številne nove in inovativne rešitve trajnostne mobilnosti. Na uvodnem sestanku projektnih partnerjev, ki je potekal 1. junija 2022, smo pregledali zastavljene naloge in cilje, sledile so podrobne predstavitve posameznih aktivnosti.

V sodelovanju s partnerji bodo aktivnosti v naslednjih dveh letih usmerjene predvsem v dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi. Pripravljeni bodo konkretni mobilnostni načrti za organizacije in lokacije z velikim številom zaposlenih in obiskovalcev, vzpostavljene bodo rešitve trajnostne mobilnosti z dinamičnimi skupinskimi prevozi, razvit bo certifikat za trajnostno mobilnost. Poleg tega bodo pripravljena tudi priporočila za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti ter predlogi za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

GoOpti bo v okviru projekta vzpostavil novo trajnostno obliko prevoza na delo, in sicer dinamični skupinski prevoz. Ta bo za uporabnike združeval udobje, hitrost in fleksibilnost lastnega prevoza na delo (uporabnik bo vstopil na želeni lokaciji in izstopil v neposredni bližini delovnega mesta). Vzpostavljene bodo pilotne linije dinamičnega skupinskega prevoza na območju BTC, ki je največje trgovsko središče v Sloveniji in nima veliko direktnih povezav JPP, po drugi strani pa je zaradi bližine avtoceste zelo dobro povezan s številnimi kraji; območje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki zaposluje skoraj 8.000 ljudi, delo se opravlja 24 ur na dan in vse dni na leto; in Industrijsko-poslovne cone Šiška.

----------------------

Program: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021

Programska prioriteta: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 

Namen in cilj projekta:
Glavni namen projekta SmartMOVE je priprava strategij ter izvajanje mobilnostnih načrtov, s katerimi bo utemeljil potrebo po sistematičnem razvoju infrastrukture za razvoj multimodalnosti v regiji. Znotraj projekta se razvija sistem dinamičnih skupinskih prevozov kot trajnostno naravnana alternativa obstoječim modalitetam prevoza. Pripravljajo se tudi konkretna politična priporočila za odločevalce na področju trajnostne mobilnosti. Z izdelavo mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa bo projekt prispeval k izboljšanemu upravljanju mobilnosti. Glavni cilj projekta je omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica netrajnostih oblik mobilnosti, ter dolgoročni razvoj trajnostne mobilnosti, h kateremu bo prispeval na različne načine.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi ter priprava postopka pridobitve posebnega certifikata za trajnostno mobilnost.
 • Zasnova metodologije in izdelava trajnostnih načrtov za organizacije, ki zaposlujejo večje število ljudi in so na prometnih stičiščih.
 • Pilotna vzpostavitev rešitve trajnostne mobilnosti za prevoz na delo z dinamičnimi skupinskimi prevozi.
 • Priprava priporočil za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti ter predlogov za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

Partnerji v projektu:

 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (vodilni partner)
 • Institut Jožef Stefan
 • Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
 • Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z
 • GoOpti d.o.o.
 • IPoP – Inštitut za politike prostora
 • Center energetsko učinkovitih rešitev (CER)
 • Raziskovalni inštitut Nordland (Nordland Research Institute)

Financiranje:

 • Skupna vrednost projekta: 1.609.166,79 EUR
 • Sofinanciranje NFM in FM EGP 2014–2021 (100 %): 1.609.166,79 EUR
 • Vrednost projekta za GoOpti:
 • Sofinanciranje NFM in FM EGP 2014–2021 (100 %): 774.157,25 EUR

Trajanje projekta: 1. maj 2022 – 30. april 2024

 

NOVICE SmartMOVE:

Projekt SmartMOVE uspešno zaključen!

30. april 2024 - S koncem aprila se zaključuje dvoletni projekt SmartMOVE. Projekt je kot inovativno rešitev za zmanjševanje gostote prometa in z njim povezanih negativnih učinkov razvil in pilotno preizkusil povsem novo trajnostno obliko prevoza na delo iz okoliških krajev v Ljubljano, t.i. dinamični skupinski prevoz, ki ga je izvedel GoOpti.

Projekt SmartMOVE je naslavljal upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa v Ljubljani, ki predstavlja najbolj obremenjeno prometno vozlišče v državi. V prestolnico, v kateri je kar četrtina vseh delovnih mest v Sloveniji, se na delo vsakodnevno pripelje več kot 120.000 ljudi. Ljubljanska urbana regija je tako območje z največ prometa v državi in posledično največjimi negativnimi eksternalijami mobilnosti v Sloveniji. Cilj projekta je bil omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica netrajnostih oblik mobilnosti.

Dosežki projekta:

 • Zasnovali smo mobilnostne načrte za pet organizacij, ki zaposlujejo večje število ljudi in so na prometnih stičiščih ali je prometna ureditev zanje posebnega pomena za okolje.
 • Vzpostavili smo novo modaliteto prevoza na delo, dinamični skupinski prevoz, jo pilotno preizkusili ter analizirali njen potencial za zmanjšanje emisij.
 • Z izvedbo izobraževanj smo o temah trajnostne mobilnosti ozavestili preko 300 delodajalcev in zaposlenih in jih opolnomočili za obrat k trajnostni mobilnosti.
 • Spletna izobraževanja in niz poučnih videov o dobrih praksah pri uvajanju trajnostne mobilnosti v organizacijo je na voljo na platformi Youtube.
 • Zasnovali smo Certifikat trajnostne mobilnosti SmartMOVE, ki je simbol okoljske odgovornosti organizacije, hkrati pa predstavlja orodje za lažje doseganje ciljev trajnostne mobilnosti.
 • Za povečanje možnosti uporabe kolesa za prihod na delo smo pred glavnim vhodom v Univerzitetni klinični center Ljubljana, ki je največji zaposlovalec v državi, postavili varovano kolesarnico in stojala za odlaganje koles.
 • Za povečanje potenciala za uporabo kolesa za poti znotraj občine in v prestolnico smo v občini Medvode pilotno vzpostavili sistem za javno izposojo e-koles, ki je kompatibilen z Ljubljano.
 • Izdelali smo preko 50 priporočil za strateške usmeritve na področju trajnostne mobilnosti za politične odločevalce na lokalni, regionalni in nacionalni ravni in oblikovali predloge za izboljšanje obstoječe celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

Projekt, ki so ga v celoti financirali Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 ter sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe, je bil vreden 1,6 milijonov evrov. Vključeval je interdisciplinarno sodelovanje kar osmih partnerjev: poleg GoOpti in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot nosilnega partnerja, so sodelovali še Institut Jožef Stefan: Odsek za tehnologije znanja, Ljubljanski urbanistični Zavod d.d., IPoP – Inštitut za politike prostora, CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo, Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. in norveški partner raziskovalni inštitut Nordland.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***

Ob zaključku projekta SmartMOVE na voljo brošura in video

25. april 2024 - S koncem aprila se zaključuje projekt SmartMOVE v katerem je sodeloval tudi GoOpti. Dosežke projekta SmartMOVE in premike, ki jih je projekt ustvaril v polju trajnostne mobilnosti pri nas, prikazujemo v slikoviti brošuri ter videu.

Pri projektu SmartMOVE Pametne rešitve za trajnostno mobilnost smo se osredotočili na reševanje izzivov upravljanja trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa v Ljubljani, ki predstavlja najbolj obremenjeno prometno vozlišče v državi.

Glavni namen projekta SmartMOVE je bilo vpeljati in promovirati trajnostno mobilnost v podjetjih in javnih ustanovah, pri čemer smo se osredotočili na razvoj vzvodov in opolnomočenje zaposlenih ter delodajalcev za prehod k trajnostni mobilnosti.

Več o dosežkih si lahko preberete v brošurah (na voljo v slovenskem in angleškem jeziku):
• ang: https://rralur.si/wp-content/uploads/2022/05/Smartmove_brosura_A5_3_EN.pdf
• slo: https://rralur.si/wp-content/uploads/2022/05/Smartmove_brosura_A5_final.pdf

Oglejte si tudi naš video: https://youtu.be/wtVJBcNhbg0

   

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***

Mobilnost med besedami in dejanji je pomembna

Koper, 24. april 2024 – Regionalni razvojni center Koper je skupaj s partnerji projektov ReMOBIL in SmartMOVE, med katerimi je tudi GoOpti, organiziral konferenco o upravljanju trajnostne mobilnosti. Rdeča nit dogodka so bile inovativne rešitve in nov model upravljanja trajnostne mobilnosti, med njimi tudi dinamični skupinski prevoz s kombiji na delo.

Vodja projekta SmartMOVE pri GoOpti je polni dvorani predstavila razvit in preizkušen inovativni model prihoda in odhoda z dela s kombiji GoOpti, ki se zelo približa udobju, hitrosti ter fleksibilnosti lastnega prevoza na delo. Poudarila je, da so rezultati aktivnosti prenosljivi na druge slovenske regije, pa tudi širše.
V sklopu trimesečnega pilotnega projekta dinamičnih skupinskih prevozov na delo je med februarjem in aprilom 2023 vsak dan več kot 130 ljudi iz občin med Kranjem in Ljubljano prisedlo v kombi in s sopotniki na trajnosten način potovalo na delovno mesto na območju UKC in BTC (vključno s podjetjem IKEA) ter domov. GoOpti je vzpostavil namensko spletno stran Gremo skupaj, kjer so se lahko zainteresirani prijavili za tovrsten prevoz.

Predstavitev in dosežke dinamičnih prevozov je pohvalila tudi častna gostja veleposlanica Kraljevine Norveške Trine Skymoen. Minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek je povedal, da so izvajalci uspešnih projektov tisti, ki so pripomogli k temu, da je Slovenija izkoristila vsa evropska sredstva iz programskega obdobja 2014–2020, kar velja tudi za Norveški sklad, ki je financer projekta SmartMOVE.

       

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***

Oblikovanje priporočil za uvajanje trajnostne mobilnosti v podjetjih

8. februar 2024 - Na srečanju Sekcije za trajnostno mobilnost, ki je potekalo 7. februarja 2024, smo udeleženci oblikovali priporočila odločevalcem za uvajanje trajnostne mobilnosti v podjetjih.

Na delavniškem srečanju smo pregledali obstoječo zakonodajo in potekajoče zagovorniške procese. Posvetili smo se pravni podpori, obstoječim in potrebnim finančnim spodbudam, infrastrukturnim naložbam, ustvarjanju privlačnih možnosti za zaposlene, digitalni platformi za upravljanje prevozov ter uvajanju sprememb na področju mobilnosti pri odločevalcih.

Zbrani smo se strinjali, da je potrebno osredotočenost posvetiti tudi izobraževanjem in dvigu zavedanja o koristih trajnostne mobilnosti, kar lahko dosežemo le z obsežno, načrtovano in kontinuirano ozaveščevalno kampanjo javnosti.

Na delavnici smo nadaljevali s snovanjem priporočil odločevalcem na nacionalni, regionalni in lokalni ravni s področja zakonodajne ter pravne podpore, finančnih spodbud, infrastrukturnih naložb ter drugih rešitev.

Pri oblikovanju priporočil smo se naslonili tudi na izkušnje iz projekta SmartMOVE, ki je kot inovativno rešitev za zmanjševanje gostote prometa in z njim povezanih negativnih učinkov razvil in pilotno preizkusil povsem novo trajnostno obliko prevoza na delo iz okoliških krajev v Ljubljano, t.i. dinamični skupinski prevoz. Pri GoOpti smo ga poimenovali Gremo skupaj. Prevozi so bili brezplačni in so potekali z uporabo kombijev na relacijah, ki povezujejo mesta Kranj, Kamnik, Domžale, Radomlje, Komenda, Mengeš ter Trzin z dvema območjema (BTC in UKC) v Ljubljani.

Sekcija za trajnostno mobilnost deluje znotraj Partnerstva za trajnostno gospodarstvo, katerega član je tudi podjetje GoOpti.

Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru Ljubljansko urbano regijo (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. Za več informacij obiščite www.smart-move.si.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***

Kakšne so dobre prakse upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih?

18. januar 2024 - V Hiši EU v Ljubljani so 17. januarja zbrani prisluhnili dobrim praksam in izkušnjam upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih ter ustanovah. Dogodek je bil zadnji v nizu usposabljanj za delodajalce, zaposlene in druge zainteresirane v sklopu projekta SmartMOVE, v katerem sodeluje tudi GoOpti.

Več kot 70 udeležencev je napolnilo dvorano in prisluhnilo predstavitvam podjetij Dechatlon, IKEA Slovenija, Sibo in GoOpti, ki so predstavili različne načine spodbujanja zaposlenih k trajnostni mobilnosti.

Številčna udeležba je dokazala, da zanimanje za upravljanje trajnostne mobilnosti v organizacijah raste, saj ima že uvedba enostavnih ukrepov, kot so različna nagrajevanja in izvedba pozitivnih promocijskih aktivnosti odlične učinke na kolektiv, investicija pa se lahko povrne že z razbremenitvijo službenih parkirišč. Ministrstvo za okolje, podnebje in prostor (MOPE) pozdravlja vsakršno pomoč pri doseganju obrata naše izrazito avtomobilne družbe k trajnostnim izbiram potovanj.

Nekatera podjetja imajo zaposlene mobilnostne koordinatorje, ki del svojih delovnih obveznosti namenijo promociji in spodbujanju bolj trajnostnih prihodov na ter iz dela. Podjetja zaposlene spodbujajo, da na delo pridejo s kolesom, skirojem ali rolerji prek kratkotrajnih aktivnosti kot so promocijske akcije in zimski dan kolesarjenja kot tudi s trajnejšimi ukrepi kot so varovane kolesarnice, možnosti uporabe tuša ob prihodu na delo s kolesom, mesečne nagrade, denarni dodatki h plači ter podobno.

Marko Guček, direktor GoOpti je predstavil rezultate in izkušnje izvedbe trimesečnega pilotnega projekta dinamičnih skupinskih prevozov na delo Gremo skupaj. Vsak dan je več kot 130 ljudi iz občin med Kranjem in Ljubljano prisedlo v kombi in s sopotniki na trajnosten način potovalo na delovno mesto na območju UKC in BTC v Ljubljani ter domov. GoOpti je vzpostavil namensko spletno stran Gremo skupaj, kjer so se lahko zainteresirani prijavili za tovrsten prevoz. Kar tri četrtine uporabnikov bi se tudi v prihodnje odločilo za tak način potovanja na delo, predvsem zato, ker odpadejo skrbi in stres, povezan z vožnjo z lastnim avtomobilom. Guček je opozoril, da bi morala država s subvencijami in razpisi pomagati podjetjem pri uvedbi dinamičnega skupinskega prevoza ter ozaveščaju državljanov o prednostih takšnih prevozov. Prav tako je potrebno narediti vse potrebno, da se dinamični prevozi zakonsko uredijo. Podjetja s participacijo lahko pripomorejo k zmanjševanju emisij, omogočajo večjo prevozno svobodo zaposlenim in povečajo privlačnost delovnih mest za zaposlene, izpostavlja Guček.

Prisotni so se strinjali, da podjetja in druge ustanove pomembno vplivajo na učinkovitost mestnega prometa. S spodbujanjem trajnostne mobilnosti lahko bistveno doprinesejo k zmanjšanju zastojev ter čistejšemu okolju, obenem pa izboljšajo klimo in storilnost zaposlenih.

      

Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru Ljubljansko urbano regijo (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. Za več informacij obiščite www.smart-move.si.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***

Kako omiliti prevozno revščino v Sloveniji?

8. december 2023 - V Slovenskem etnografskem muzeju je 5. 12. 2023 potekala delavnica o prevozni revščini, ki se je je udeležilo štirideset deležnikov iz javnih, nevladnih in zasebnih organizacij na področju prometa in sociale ter ostala zaintresirana javnost. GoOpti je delil izkušnje iz projektov SmartMOVE in Conductor.

V prvem delu so organizatorji predstavili rezultate projekta Mobilnostna revščina v RS. Naslovili smo vprašanja kot so kaj je prevozna revščina, kaj jo povzroča, kako jo merimo, katere ranljive skupine so zaradi nje najbolj prizadete in v katerih regijah oziroma občinah je dostopnost z različnimi prevoznimi sredstvi najslabša. Preverili smo s katerimi sistemskimi ukrepi lahko zmanjšamo in omilimo revščino, ki nastane zaradi slabe dostopnosti prevozov do ključnih dejavnosti in kako dobre izkušnje iz prakse prenesti na druga območja.

Sledila je predstavitev načrtov za blaženje prevozne revščine na pristojnem Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Na teh iztočnicah smo nato gradili v delavniškem delu, v katerem smo lahko podali svoje poglede in predloge ukrepov, ki bodo koristni tudi za pripravljavce dokumentov za zmanjšanje prevozne revščine v Sloveniji.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***

Video: Kaj lahko storite delodajalci in zaposleni za doseganje bolj trajnostne mobilnosti?

1. december 2023 - V ciklu brezplačnih izobraževanj so strokovnjaki z različnih področij na zanimiv in vključujoč način ter z video prikazi primerov predstavili ključne teme in možnosti, ki jih imate delodajalci in zaposleni, da pripomorete k bolj trajnostni mobilnosti in dosežete ugodne učinke ne le za vas, temveč tudi za skupnost in okolje. Video posnetki brezplačnih izobraževanj za delodajalce, zaposlene ter širšo javnost o trajnostni mobilnosti so sedaj na voljo.

1. spletno izobraževanje: Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih (11. 10. 2023)
Podjetja in druge ustanove so pomemben deležnik pri načrtovanju in upravljanju učinkovitega mestnega prometa, kakor tudi pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. V sklopu predavanja je bil podrobno predstavljen mobilnostni načrt za ustanove kot strateški dokument za obravnavo stanja, vzpostavitev vizije in nabor ukrepov trajnostne mobilnosti z namenom spreminjanja potovalnih navad zaposlenih.

Predavatelji: Klemen Gostič, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije; Rok Vodopivec, Ljubljanski urbanistični zavod; dr. Aidan Cerar, IPoP – Inštitut za politike prostora.
Posnetek si lahko ogledate na kanalu Youtube.

2. spletno izobraževanje: Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila (25. 10. 2023)
Zaradi pogostega primanjkljaja parkirnih mest v primerjavi s številom avtomobilov predstavlja upravljanje parkiranja oziroma parkirišč enega izmed ključnih ukrepov za spreminjanje potovalnih navad zaposlenih. Na predavanju so bili predstavljeni raznoliki ukrepi vezani na upravljanje parkiranja oziroma parkirišč, celovito naslavljanje optimizirane rabe avtomobila in inovativne rešitve na področju trajnostne mobilnosti zaposlenih.
Predavatelja: Urban Jeriha, IPoP – Inštitut za politike prostora; Lea Rikato Ružič, PNZ d.o.o.
Posnetek si lahko ogledate na kanalu Youtube.

3. spletno izobraževanje: Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje (8. 11. 2023)
Na predavanju so bili predstavljeni različni načini in izzivi upravljanja mobilnosti podjetij, ki naslavljajo spodbujanje sprememb v kulturi podjetij ter koristih za zaposlene, okolje, poslovanje podjetij in prehoda vsakega podjetja na ogljično nevtralnost.
Predavatelji: Ana Struna Bregar, CER Partnerstvo, Petra Kandus, svetovalka za trajnostni razvoj, Žiga Čebulj, svetovalec za trajnostni razvoj.
Posnetek si lahko ogledate na kanalu Youtube.

4. spletno izobraževanje: Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih (22. 11. 2023)
Na predavanju so bila predstavljena trenutna spoznanja vpliva trajnostne mobilnosti na zdravje zaposlenih in učinkoviti pristopi za spodbujanje zdravja v podjetjih ter ustanovah.
Predavatelja: dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora in dr. Davor Kontić, IJS – Institut “Jožef Stefan”.
Posnetek si lahko ogledate na kanalu Youtube.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine izobraževanj je odgovoren izključno ZDS kot partner projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***

Pametne rešitve za trajnostno mobilnost: zbirka kratkih izobraževalno-dokumentarnih videov

30. november - V okviru projekta SmartMOVE – pametne rešitve za trajnostno mobilnost je nastala zbirka kratkih izobraževalno-dokumentarnih videov o trajnostni mobilnosti. V videih so predstavljena orodja kot je na primer mobilnostni načrt, certifikat trajnostne mobilnosti, dobre prakse mobilnosti v podjetjih, pa tudi pilotna izvedba prilagodljivih skupinskih prevozov, ki smo jih izvedli pri GoOpti.

Prilagodljivi skupinski prevozi na delo Gremo skupaj
V prestolnico se dnevno na delo pripelje več kot 120.000 ljudi, kar znatno prispeva h količini prometa in zgostitvah v prometnih konicah. Pri zasledovanju cilja znižanja emisij je skupina dnevnih vozačev iz krajev, iz katerih javni potniški promet ne zagotavlja ugodnih povezav, zelo relevantna in je zanjo potrebno iskati privlačne alternative osebnemu vozilu. Dinamični skupinski prevoz s kombijem se zelo približa udobju, hitrosti in fleksibilnosti lastnega prevoza na delo.
Projekt SmartMOVE je kot inovativno rešitev za zmanjševanje gostote prometa in z njim povezanih negativnih učinkov razvil in pilotno preizkusil povsem novo trajnostno obliko prevoza na delo iz okoliških krajev v Ljubljano, t.i. dinamični skupinski prevoz.
Učinkovitost nove modalitete je bila preizkušena z izvajanjem brezplačnih prevozov na relacijah, ki so bile določene na podlagi analize potreb in anketiranja zaposlenih na območjih UKC in BTC (vključno s podjetjem IKEA) kot končnih točk prevoza. V skupinski dinamični prevoz so se lahko vključili prebivalci, ki se v Ljubljano na delo vozijo iz Kranja, Kamnika, Domžal, Radomelj, Komende, Mengša ali Trzina. Prevozi so se izvajali vsak delovni dan, za namen testiranja pa občasno tudi preko koncev tedna vse od 1. februarja do 30. aprila 2023.
V pilotni projekt je bilo vključenih 131 najustreznejših kandidatov od več kot 500 prijavljenih. Prevozi so bili odlično sprejeti, ključne ugotovitve in učinke pa je na podlagi obdelave podatkov pripravil Institut Jožefa Stefana.
VIDEO: https://youtu.be/xEQGDf6fZt0

VIDEO: https://youtu.be/lZvn6Nyw6Mk

Mobilnostni načrti
V projektu smo izdelali pet mobilnostnih načrtov za izbrane ustanove, podjetja ali območja, ki v Ljubljani generirajo zgoščen promet ali pa je trajnostna mobilnost za območje še posebej pomembna. Za izdelavo mobilnostnega načrta so bili izbrani Univerzitetni klinični center Ljubljana kot največji delodajalec v Sloveniji, nakupovalno območje BTC, IKEA Slovenija ter Studio Moderna in pa Krajinski park Ljubljansko barje kot območje zaščitene naravne dediščine ob največjem urbanem območju v Sloveniji.
VIDEO: https://youtu.be/3lCGIkVFsy0

Certifikat trajnostne mobilnosti SmartMOVE
Z namenom opolnomočenja delodajalcev in zaposlenih za konkretno ukrepanje ter ozaveščanje o pomenu ter oblikah trajnostne mobilnosti na korporativni ravni smo zasnovali certifikat trajnostne mobilnosti SmartMOVE.
Certifikat bo moč pridobiti na osnovi trajnostnega upravljanja z mobilnostjo na ravni zaposlenih. Koncept certifikata je zgrajen okrog sistema kriterijev, s katerimi bo možno oceniti ustreznost sedanjega transportnega ustroja organizacije ter učinke možnih ali udejanjenih sprememb.
VIDEO: https://youtu.be/1YEZcOtMAoc

Izboljšanje pogojev za zaposlene

Preko izdelave mobilnostnega načrta smo pri podjetjih IKEA Slovenija in Sibo d.o.o. prepoznali izjemno dobre pogoje za izvajanje trajnostne mobilnosti za zaposlene.
VIDEO: https://youtu.be/337rRH0z4qQ

VIDEO: https://youtu.be/BYBimMmKlcU


Zaključni video
zaokroži in povzame vse dosežke in rezultate projekta.

   

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***

Objavljen strokovni članek o oceni učinkov dinamičnega prevoza na delo v Ljubljani

20. november – V soavtorstvu sodelavcev projekta SmartMOVE, med katerimi je tudi direktor GoOpti Marko Guček, je nastal strokovni članek Ocena učinkov dinamičnega prevoza na zahtevo zaposlenih na delo v Ljubljani.

Dinamični prevoz na zahtevo je inovativna storitev, podprta z informacijsko tehnologijo, ki potnikom omogoča, da rezervirajo in konfigurirajo svoje vožnje. V tem članku predstavljamo rezultate trimesečnega pilotnega izvajanja dinamičnega prevoza zaposlenih od doma do delovnega mesta. Prevoze je upravljalo podjetje GoOpti, d.o.o., bili so brezplačni in so potekali z uporabo kombijev na relacijah, ki povezujejo mesti Kamnik in Kranj z dvema območjema (BTC in UKC) v Ljubljani.

Projekt je bil zelo uspešen z vidika trajnostne mobilnosti: pritegnil je uporabnike, ki se običajno vozijo z osebnimi avtomobili, potovalni časi so bili primerljivi z običajnimi načini prevoza, uporabniki pa so bili zelo zadovoljni s storitvijo, hkrati pa se je bistveno zmanjšali izpusti škodljivih emisij CO2, NOx in trdnih delcev. Vendar pa še vedno obstajajo izzivi za izvedbo, ki jih avtorji v članku tudi pojasnijo.

Članek, ki je bil objavljen v zborniku Slovenske konference o umetni inteligenci 2023, je prosto dostopen na spletni strani SmartMOVE: https://www.smart-move.si/knjiznica/ in prek povezave https://kt.ijs.si/MarkoBohanec/pub/2023_IS_SmartMOVE.pdf.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***

Posvet o posodobitvah NEPN v Državnem svetu

Ljubljana, 14. november 2023 - V dvorani Državnega sveta je 13. novembra 2023 potekal strokovni posvet »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva«, ki sta ga v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo organizirala CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo in Državni svet Republike Slovenije. Med govorci na posvetu je bil tudi Tomaž Lorenzetti, soustanovitelj GoOpti d.o.o.

Z zavedanjem, da ciljev zelenega prehoda brez aktivnega sodelovanja gospodarstva, ki bo dejansko izvajalo ukrepe in nove zakonodajne omejitve in spodbude, ne bomo dosegli, so sodelujoči na posvetu poudarili, da je pri posodabljanju Nacionalnega energetskega podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN) treba v čim večji meri izkoristi znanje, izkušnje in ambicije gospodarstva pri premagovanju izzivov na poti do podnebne nevtralnosti.

Govorci so izpostavili potrebo po opredelitvi ciljev za e-mobilnost, nujo po učinkovitem javnem potniškem prometu, podporo dinamičnim prevozom ter sopotništvu ter spodbujanju trajnostnega transporta.

Tomaž Lorenzetti, soustanovitelj GoOpti, d.o.o. in direktor za Italijo, je pojasnil, da so dinamični prevozi in sopotništvo dva ključna elementa bolj trajnostne, učinkovite in dostopne mobilnosti, kar smo ugotovili tudi prek izvedbe pilotnih dinamičnih prevozov Gremo skupaj v sklopu projekta SmartMOVE. Spodbujanje teh rešitev je nujno za izboljšanje kakovosti življenja naših državljanov, zmanjšanje obremenitve okolja in spodbujanje gospodarskega razvoja. Poudaril je, da ima država pomembno vlogo pri spodbujanju dinamičnih prevozov, saj lahko z ustreznimi ukrepi ustvari okolje, ki bo spodbujalo njihov razvoj. To vključuje subvencije za podjetja, ki razvijajo te storitve, boljšo zakonodajo za regulacijo tovrstnih dejavnosti, promocijo tehnoloških rešitev za sledenje prevozom, vzpostavitev ustreznih avtostopniških točk ter ozaveščanje javnosti o prednostih in pravilih teh konceptov.

V svojih zaključkih in priporočilih za NEPN so govorci izpostavili, da je ključno povečati vključenost strokovnjakov iz gospodarstva pri oblikovanju in spremljanju izvajanja strateških dokumentov za zeleni prehod. Hkrati je nujno vzpostaviti dolgoročno in predvidljivo politiko spodbud ter pospešiti sprejemanje zakonodajnih in nefinančnih ukrepov, ki bodo omogočili učinkovito izvajanje trajnostnih strategij.

   

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***


S skupinskim prevozom na delo

Ljubljana, 3. november 2023 – V sklopu projekta SmartMOVE, katerega partner je tudi Goopti d.o.o, je nastal videoposnetek, ki prikazuje dinamični skupinski prevoz na delo z našimi kombiji v praksi. Vabljeni k ogledu!

Z vami delimo pripoved Suzane Košenina, zaposlene na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, ki je sodelovala pri prilagodljivih skupinskih prevozih, s katerimi je lahko varno in hitro prišla v službo in nazaj domov.

Povezava do videa:  https://www.youtube.com/watch?v=xEQGDf6fZt0

V sklopu trimesečnega pilotnega projekta dinamičnih skupinskih prevozov na delo Gremo skupaj, je vsak dan več kot 100 ljudi iz občin med Kranjem in Ljubljano prisedlo v kombi in s sopotniki na trajnosten način potovalo na delovno mesto na območju UKC in BTC ter domov. GoOpti je vzpostavil namensko spletno stran Gremo skupaj, kjer so se lahko zainteresirani prijavili za tovrsten prevoz.
Kar tri četrtine uporabnikov bi se tudi v prihodnje odločilo za tak način potovanja na delo, predvsem zato, ker odpadejo skrbi in stres, povezan z vožnjo z lastnim avtomobilom.

Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru Ljubljansko urbano regijo (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. Za več informacij obiščite www.smart-move.si.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

.

        

***

Brezplačna usposabljanja o trajnostni mobilnosti

8. oktober 2023 - Vabimo na brezplačna izobraževanja na temo trajnostne mobilnosti za podjetja in zaposlene

V sklopu projekta SmartMOVE, katerega partner je tudi GoOpti, se oktobra pričenja cikel brezplačnih predavanj, na katerih bodo strokovnjaki z različnih področij na zanimiv in dinamičen način predstavili ključne teme ter možnosti za delodajalce in zaposlene na področju trajnostne mobilnosti.

Izobraževanja bodo podprta tudi z video ponazoritvami vsebin in primerov, izdelanih posebej za ta namen, med njimi tudi izkušnje uporabnikov brezplačnih prevozov Gremo skupaj, ki jih je spomladi izvedel GoOpti.

 • 11. 10. 2023, spletni seminar: Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih
 • 25. 10. 2023, spletni seminar: Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila
 • 8. 11. 2023, spletni seminar: Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje
 • 22. 11. 2023, spletni seminar: Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih
 • 18. 01. 2023, izobraževanje v živo: Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah


Podrobno o izobraževanjih si preberite tukaj.

Na izobraževanja po vašem izboru se lahko prijavite tukaj.

Vsi spletni seminarji bodo potekali od 9.00 do 10.15, medtem ko bo izobraževanje v živo med 10. in 12. uro. Ob spremljanju vsaj treh izobraževanj prejmete tudi potrdilo o udeležbi.


Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru Ljubljansko urbano regijo (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. Za več informacij obiščite www.smart-move.si.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine izobraževanj je odgovoren izključno ZDS kot partner projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

         *** 

SmartMOVE v Petrovčah združil predstavnike gospodarstva in javnega sektorja

Petrovče, 15. september 2023 – Samo skupaj močnejši. Partnerstvo in sodelovanje sta ključna za doseganje ciljev trajnosti in zelenega prehoda, so se strinjali sogovorniki na tradicionalnem letnem srečanju članov CER z naslovom »Moč sodelovanja in partnerstev: Soustvarjanje prihodnosti«. Dogodka so se v Petrovčah udeležili predstavniki številnih gospodarskih sektorjev, javne uprave in organizacij, osrednji del dogajanja je predstavljala okrogla miza. Kot partner projekta SmartMOVE se je dogodka udeležil tudi GoOpti d.o.o.

Sodelovanje in partnerstva so ključna pri doseganju trajnostnih ciljev, saj teh nihče ne more doseči sam. Partnerstva pripomorejo k reševanju kompleksnih trajnostnih, medsektorskih izzivov ter inoviranju. Hkrati pa omogočajo povezovanje različnih perspektiv, izmenjavo idej, deljenje bremen, sooblikovanje novih standardov, spodbud in zakonodaje ter doseganje rezultatov, ki bi jih posamezne strani samostojno težje dosegle.

Dogodek je potekal v sklopu projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost. Številni člani so se odločili tudi za ponujeno možnost deljenega prevoza, ki ga je z električnim vozilom zagotovil GoOpti d.o.o., s čimer smo skupaj doprinesli k znižanju ogljičnega odtisa dogodka.

      

Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru Ljubljansko urbano regijo (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. Za več informacij obiščite www.smart-move.si.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

*** 

Dinamični skupinski prevoz na delo navdušil uporabnike

Ljubljana, 31. maj 2023 – V sklopu trimesečnega pilotnega projekta dinamičnih skupinskih prevozov na delo je vsak dan več kot 100 ljudi iz občin med Kranjem in Ljubljano prisedlo v kombi in s sopotniki na trajnosten način potovalo na delovno mesto na območju UKC in BTC ter domov. GoOpti je vzpostavil namensko spletno stranGremo skupaj, kjer so se lahko zainteresirani prijavili za tovrsten prevoz.

Kar tri četrtine uporabnikov bi se tudi v prihodnje odločilo za tak način potovanja na delo, predvsem zato, ker odpadejo skrbi in stres, povezan z vožnjo z lastnim avtomobilom. Mesečno bi bili za tak prevoz pripravljeni plačati okoli 70 evrov, kar je manj kot polovica ocenjenega dejanskega stroška na osebo. Za preostanek bi bilo potrebno najti vire sofinanciranja. Znižanje različnih emisij od 37 % pa do 70 %, ki jih tej modaliteti pripisujejo na Institutu Jožef Stefan, je lahko močna motivacija za sodelovanje.

Organizirani prevozi s kombiji, pri katerih so zaposleni lahko izbrali svoj čas odhoda in vračanja domov z dela, so se izvajali tri mesece – v februarju, marcu in aprilu 2023 in so bili za uporabnike povsem brezplačni. Projekt je bil zasnovan in v celoti podprt v sklopu evropskega projekta SmartMOVE – Pametne rešitve za trajnostno mobilnost, ki ga ob slovenski udeležbi financira finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora.

»Pilotni projekt skupinskih prevozov na delo je poleg izdelave mobilnostnih načrtov za izbrana podjetja en glavnih projektnih elementov, zato smo zadovoljni, da ga je opravil izkušen partner kot je GoOpti, saj je prevoze brezhibno koordiniral. S pomočjo temeljite obdelave podatkov, ki so jo opravili na Odseku za tehnologije znanja in Odseku za znanosti o okolju na Inštitutu Jožef Stefan, pa lahko učinke tovrstnega prevoza na zmanjševanje emisij tudi zelo dobro razumemo«, je povedal Klemen Gostič z Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije RRA LUR, ki je vodilni partner projekta.

Pri podjetju GoOpti so preko spletne strani »Gremo Skupaj«, postavljene posebej za ta projekt, prejeli kar 573 prijav na prevoze. Izmed teh so nato izbrali 131 uporabnikov, ki so prevoze uporabljali enkrat do petkrat tedensko.

Analiza zadovoljstva anket uporabnikov je pokazala, da je t.i. dinamični “shuttle”, ki se prilagaja povpraševanju, v največjem delu pritegnil prav potnike, ki te iste poti večinoma opravljajo s svojim lastnim vozilom (kar 73 %). Potniki najbolj cenijo brezskrbnost, ki jo s seboj prinaša ta način prevoza, njegovo zanesljivost, bližino postaje, udobje in dejstvo, da jih razreši nadloge iskanja parkirnega prostora. »V pilotnem projektu je treba testirati čim več scenarijev, vmes smo tako v prevoze vključili tudi izmenske delavce. Tudi zato je podatek o povprečni zasedenosti relativno nizek (34 %), kljub temu pa so številke opogumljajoče – emisije CO2 smo uspeli znižati za 37 %, kar bi lahko z uporabo električnih vozil izboljšali še za dodatnih 20%, NOx in trdne delce (PM) pa tudi do 70 %,« je povzel Marko Guček, direktor podjetja GoOpti.

»Verjamemo, da je dolgoročen obstoj dinamičnega “shuttla” za prevoz na delo mogoč, vendar zahteva tesno sodelovanje JPP, sopotništva, podjetij in uporabnikov. Na ravni države bi bil potreben razmislek, ali se ta modaliteta prevoza in morebitne druge alternative lahko funkcionalno vključijo v strategijo upravljanja mobilnosti, na tej osnovi pa bi morala na novo osmisliti tudi sofinanciranje. Na drugi strani bi lahko korak v tej smeri naredili tudi delodajalci in vsaj svoja vlaganja v parkirna mesta preusmerili v različne oblike trajnostne mobilnosti za svoje zaposlene. Svojo vlogo bi lahko odigrale tudi občine ali pa vsi od naštetih v skupnem modelu«, je zaključil Guček. Izpostavil je še, da bi si želeli v prihodnosti tesneje sodelovati z JPP: »Testirati bi si želeli dinamični skupinski prevoz od doma do postaje javnega potniškega prometa in nazaj«. Prihodnost pa vidijo tudi v odpiranju aplikacije sopotništvu, s čimer bi lahko izkoristili proste sedeže vozil, ki so dnevno že na cestah.

V Ljubljani je več kot 220.000 delovnih mest oziroma več kot četrtina vseh delovnih mest v Sloveniji, zaradi česar se več kot 120.000 ljudi dnevno pripelje v Ljubljano od drugod. Ljubljana z okolico je območje z največ prometa v Sloveniji, največ ogljičnega odtisa pa povzroča motoriziran osebni promet. Po podatkih iz leta 2021 ta zajema na ravni Slovenije ker 80 % delež vseh dnevnih potovanj.

Podrobneje o dogodku 

  

Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru Ljubljansko urbano regijo (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. Za več informacij obiščite www.smart-move.si.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***


Kako uspešno upravljati mobilnost v podjetju?

Ljubljana, 3. maj 2023 - CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo kot projektni partner v okviru evropskega projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost v je 12. aprila Kristalni palači BTC organiziralo posvet z naslovom »Upravljanje mobilnosti v podjetjih«. Zbrali so se predstavniki gospodarstva, občine in ministrstva ter strokovnjaki s področja trajnostne mobilnosti, da bi izmenjali mnenja o stanju in prihodnosti trajnostne mobilnosti v podjetjih ter organizacijah in njenih koristih. Med govorci je bil tudi Marko Guček, direktor GoOpti d.o.o. Slednji je tudi projektni partner SmartMOVE.

Klemen Gostič iz Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki je vodilni partner projekta SmartMOVE, je izpostavil, da agencija pot trajnostni mobilnosti v regiji aktivno tlakuje že več kot 20 let, da pa je poleg občin nujno nasloviti tudi podjetja: »Dnevno se v Ljubljano, kjer je več kot četrtina vseh delovnih mest, pripelje več kot 120.000 ljudi, večinoma vsak s svojim avtomobilom, pogosto zato, ker alternative v javnem potniškem prometu niti nimajo. Zaposlenim je potrebno ponuditi veliko dobrih trajnostnih izbir in zagotoviti ustrezno infrastrukturo zanje.« K projektu so zato pritegnili tudi UKC kot največjega zaposlovalca v državi, območje BTC ter podjetji IKEA Slovenija in Studio Moderna, zanje pa bodo izdelali mobilnostne načrte.

Na okrogli mizi so svoje prakse na področju upravljanja mobilnosti prestavila podjetja. Da so v BTC-ju zvrstili že veliko ukrepov za urejanje mobilnosti, je povedal Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj pri podjetju BTC. Pozdravil je pilotni projekt fleksibilnih prevozov od doma do delovnega mesta na območju UKC in BTC s kombiji, ki ga v sklopu projekta SmartMOVE koordinira GoOpti. »Da bi se take in drugačne rešitve prijele, moramo svojo vlogo odigrati tudi podjetja tako, da oblikovalcem politik sporočamo svoje želje in potrebe po infrastrukturi,« dodaja Mermal.

Nova, fleksibilna in trajnostna oblika prevozov iz domačega kraja s kombijem na delovno mesto, ki so jo zasnovali pri podjetju GoOpti in jo testirajo v sklopu projekta SmartMOVE, se je po besedah Marka Gučka, direktorja GoOpti d.o.o, odlično prijela. Ugotovili so, da je skoraj tri četrtine potnikov prej prestavljalo voznike v avtu, večina pa bi z veseljem nadaljevala s takim načinom prihoda na delo. Na podlagi temeljite analize projekta, ki jih bodo izdelali pri Inštitutu Jožef Stefan, bodo lahko sporočili natančne ugotovitve in izračune prihranka izpustov, dejstvo pa je, da bodo potrebovali finančno podporo države za izvajanje takih prevozov, če želijo, da bo cena tovrstnega prevoza dostopna za uporabnike. Guček je pozval tudi k ureditvi zakonodaje na področju zagotavljanja dinamičnih prevozov.

Vsi so se strinjali, da bi si želeli močno vlogo države pri ozaveščanju državljanov o koristih trajnostne mobilnosti, saj bi tako podjetja lažje implementirala ukrepe in pametno upravljala mobilnost.

Podrobneje o dogodku

      

Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru Ljubljansko urbano regijo (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. Za več informacij obiščite www.smart-move.si.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebine so odgovorni izključno partnerji projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

        

***

01.02.2023 - Mobilnostni zajtrk ob okrogli mizi, 31. januar 2023

"Prihodnost mobilnosti je v sodelovanju javnega potniškega prometa in altrnativnih oblik prevoza"

Strokovnjaki za trajnostno mobilnost, predstavniki Ljubljanskega potniškega prometa, Slovenskih železnic – Potniški promet in Ministrstva za infrastrukturo so v razpravi s ponudniki novih oblik prevozov – podjetji GoOpti, Nomago in Avantcar – ob okrogli mizi dne 31. januarja 2023 iskali sinergije ter možnosti za oblikovanje sistema multimodalnosti, ki bi omogočil, da bi vsakdanje poti lahko učinkovito opravljali brez osebnega avtomobila.

Povezava na celotno poročilo z dogodka: tukaj.

***

09.12.2022 - V krepitev trajnostne mobilnosti tudi z organiziranimi prevozi na delo (Vir: STA)

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in več organizacij bo sodelovalo pri izvajanju projekta SmartMOVE, s katerim želijo po besedah direktorice RRA LUR Lilijane Madjar okrepiti trajnostno mobilnost. V sklopu projekta bo zaživel tudi pilotni brezplačni organiziran skupinski prevoz na območji UKC Ljubljana in BTC.

Podjetje GoOpti je kot partner projekta razvilo dinamično platformo za rezervacijo prevoza na delo. Tri mesece, od začetka februarja do konca aprila, ga bodo izvajali brezplačno, nato bi lahko storitev po besedah direktorja podjetja Marka Gučka prerasel v tržno različico, ki bi se približala ceni javnega prevoza.

Storitev bodo lahko koristili vsi, ki na delo na območje BTC in kliničnega centra potujejo iz Kranja, Kamnika, Radomelj, Mengša, Domžal, Komende ali Trzina.

***

09.09.2022 - CER Partnerstvo članom predstavilo projekt SmartMOVE in potenciale trajnostne mobilnosti v podjetjih.

CER Partnerstvo, ki v svojem poslanstvu za zeleno gospodarstvo združuje številna, tudi najpomembnejša slovenska podjetja in je eno glavnih promotorjev trajnostne naravnanosti podjetij, je na očarljivem posestvu Villa Fabiani v Kobdilju na Krasu v začetku jeseni gostilo svoje člane.

Letošnje srečanje je potekalo v znamenju novega evropskega projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost , ki je namenjen upravljanju trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa v Ljubljani. Rešitve, ki jih prinaša projekt, so namreč zelo aktualne za številna podjetja. V okviru projekta bodo za izbrana podjetja, ki so večji generatorji prometa, med njimi denimo Univerzitetni klinični center Ljubljana in območje BTC, izdelani mobilnostni načrti, ki z različnimi ukrepi optimizirajo parkiranje in spodbujajo uporabo trajnostnih načinov potovanj pri zaposlenih. Preizkušen bo skupinski dinamični prevoz zaposlenih na delo, ki ga razvija GoOpti, vzpostavljen bo Certifikat za trajnostno mobilnost, v načrtu pa je tudi priprava priporočil za strateške usmeritve na politični ravni.

      

Na interaktivni delavnici o trajnostni mobilnosti se je razvila živahna debata. Udeleženci so izpostavili željo po sistemskih rešitvah in vzpodbudah za uvajanje trajnostne mobilnosti, porajale pa so se tudi ideje in predlogi, kaj podjetja sama lahko storijo za boljše upravljanje s trajnostno mobilnostjo.

Razprava je v kombinaciji z anketo med udeleženci podala globlji vpogled v stanje in potenciale trajnostne mobilnosti v podjetjih. Ugotovili smo, da ta povečini še ne razmišljajo o konkretnih bonitetah za trajnostni način prihoda zaposlenih na delovno mesto, je pa skoraj četrtina podjetij opredelila možnost organiziranega prevoza zaposlenih na delovno mesto s skupinskim prevozom s kombijem od doma do lokacije zaposlitve kot najbolj zanimivo rešitev zanje. Za premik k trajnostni mobilnosti bi bili v dobri polovici sodelujočih podjetij naklonjeni uvedbi dodatnega dne dopusta za zaposlene, ki na delo prihajajo brez avtomobila. Za pridobitev Certifikata za trajnostno mobilnost bi bila večina podjetij motiviranih, ker je v skladu z njihovo naravnanostjo, ker v njem prepoznavajo možnost doprinosa k podnebno-okoljskim ciljem in gradnje pozitivnega brandinga podjetja. Za izdelavo mobilnostnih načrtov bi bila zainteresirana le podjetja, ki imajo stisko s parkirnimi prostori in veliko zaposlenih.

Konstruktivnemu pogovoru je sledilo kosilo, degustacija vin in prijetno druženje na vrtu domačije. Srečanje je pokazalo, da se člani CER Partnerstva zelo dobro zavedajo pomena trajnostne mobilnosti, pogrešajo pa ustrezno infrastrukturo in mehanizme za lažjo implementacijo v podjetju, prav to pa so izzivi, ki jih naslavlja projekt SmartMOVE.

***

05.09.2022 - PRIJAVE NA BREZPLAČNE PREVOZE NA DELO SO ODPRTE

V sklopu projekta SmartMOVE in v sodelovanju z GoOpti sporočamo, da so odprte prijave na BREZPLAČNE SKUPINSKE PREVOZE od doma oz. zbirnih točk do delovnih mest na območju UKC Ljubljana in BTC.

Komu so prevozi namenjeni?
Vsem, ki se vozijo na delo iz Kranja, Kamnika, Domžal, Radomelj, Komende, Mengša ali Trzina do območja UKC Ljubljana in BTC.

Kdaj bodo prevozi potekali?
Vsak dan od 1. februarja do 30. aprila 2023.

Kako se lahko prijavite?
Na prevoze se lahko prijavite do vključno 20. januarja 2023 oz. do zapolnitve prostih mest, in sicer preko obrazca na: www.goopti.com/gremoskupaj/prijava/

Po 20. februarju bodo prijave možne samo na prosta mesta ob že določenih terminih in povezavah.

Kaj vam nudijo prevozi GoOpti “Gremo skupaj”?
• Udoben skupinski prevoz na delo iz domačega kraja s profesionalnimi vozniki - tudi v povsem novih električnih kombijih - v času, prilagojenem vašemu urniku.
• Prihranek do 170 € vsak mesec.
• Sproščeno vožnjo na delo, brez zapletov in stroškov pri parkiranju.
• Okolju prijazno alternativo osebnemu avtomobilu, pri kateri prihranite do 70 % manj emisij.
• Brezplačno, brez obveznosti in brez stresa!

Novo obliko prevoza na delo, dinamični skupinski prevoz s kombijem kot alternativo, ki se močno približa udobju in fleksibilnosti osebnega avtomobila, bo organiziral in koordiniral GoOpti. Brezplačno obdobje bo omogočil, v sklopu projekta SmartMOVE, Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021.

Pozitivna izkušnja uporabnikov bo osnova za razvoj in izboljšanje trajne oblike prevoza, ki bo na voljo za ceno javnega prevoza. Za več informacij o projektu obiščite www.smart-move.si, o prevozih pa www.gremoskupaj.si.

***

20.09.2022 - SmartMOVE v okviru Evropskega tedna mobilnosti

V okviru Evropskega tedna mobilnosti sta bila včeraj, 19.9.2022, na tiskovni konferenci predstavljena nova projekta, financirana s podporo Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021. V Ljubljansko urbano regijo in širše prinašata inovativne in učinkovite ukrepe za omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica netrajnostih oblik mobilnosti, ter dolgoročni razvoj trajnostne mobilnosti.

Po konferenci so se gostje in mimoidoči lahko udeležili interaktivne prestavitve podobnih projektov mobilnosti, zadeli zanimive in uporabne nagrade, preizkusili svoje znanje na področju mobilnosti, si sami pripravili smuti in okrepčali s slastnim hamburgerjem.

  

Za več informacij in fotografije, obiščite spletno stran vodilnega partnerja projekta SmartMove: RRA LUR ali si preberite naš blog.

Povezava na vabilo: https://rralur.si/novice/vabljeni-na-zurmobil/

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v višini 1.609.166,79 EUR v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno GoOpti d.o.o. in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

       

  

***

_____________________________________________________________________________________

DRUGE NOVICE

 

Od nakupa do izvedbe 100% samodejno

OPIS OPERACIJE:
V okviru operacije bomo razvijali in posodabljali obstoječi sistem z namenom avtomatizacije in optimizacije procesa od nakupa do prevoza. S pomočjo pametnega algoritma bomo dosegli avtomatsko združevanje naročil prevozov in uvedli nove microservice storitve.


GLAVNA CILJA OPERACIJE:
CILJ 1: Dvig dodane vrednosti na zaposlenega
CILJ 2: Izvedba digitalne transformacije skladno z akcijskim načrtom


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19

 

Internacionalizacija: TRŽNA RAZISKAVA – ANALIZA POTENCIALA ZA VSTOP NA TRG VELIKE BRITANIJE

V okviru Javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 je GoOpti pridobil sofinanciranje javne agencije SPIRIT za izvedbo operacije: Tržna raziskava – analiza potenciala za vstop na trg Velike Britanije.

Cilji operacije:

 • določiti obseg in način vstopa na novi trg,
 • opredeliti konkurenčnost storitev in postaviti ustrezno konkurenčno cenovno politiko.

Namen operacije je izvedba tržne raziskave za umestitev ponudbe v novo tržno okolje.

Operacija se zaključi marca 2019.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Izboljšanje poslovnih procesov: UVEDBA PROCESA OPTIMIZACIJE KONVERZIJE IN BI PLATFORME

GoOpti je uspešno kandidiral na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 in 2018 javne agencije SPIRIT z operacijo: UVEDBA PROCESA OPTIMIZACIJE KONVERZIJE IN BI PLATFORME

1. Napredna obdelava podatkov in sistem za poslovno odločanje BI

Analitičen (data-driven) pristop in sistem, ki omogoča agilno obdelavo podatkov je ključ za glavne procese (digitalni marketing, spletna prodaja, upravljanje s prihodki).

2. Proces optimizacije konverzije in testiranja

Proces nenehne optimizacije konverzije je edini način za dolgoročno rast spletne prodaje. Proces optimizacije konverzije bomo uvedli po preverjeni metodologiji, prilagojeni za našo branžo (travel and transportation).

Cilji operacije:

 • Hitrejša obdelava podatkov in sprejemanje boljših poslovnih odločitev
 • Boljše upravljanje s prihodki in cenami na podlagi podatkov
 • Višja konverzija in rast spletne prodaje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija je bila uspešno izvedena in končana avgusta 2018.

 

SME Instrument (faza 2): "GoOpti - Profitable, Smart and Professional DRT over Long Distances"

Leta 2016 je GoOpti uspešno kandidiral na razpisu SME Instrument (faza 2) s projektom "GoOpti - Profitable, Smart in Professional DRT over Long Distances".

Glavni cilj projekta je bil vzpostaviti hitro rastoč, donosen, pameten in razširljiv podatkovni sistem z doseganjem dveh posebnih ciljev:
1) vzpostavljen DRT na multi-regijskem trgu;
2) potrjen poslovni model preizkušen na oddaljeni regiji, s čimer potrdimo potencial za hitro in stroškovno učinkovito rast.

Dveletni projekt se je končal 30. junija 2018 s temi rezultati:

 • razvit in potrjen regionalni DRT kot podlaga za širitev;
 • prilagodljiv informacijski sistem s podatkovnimi in pametnimi transportnimi rešitvami za izgradnjo donosnega multilokalnega trga;
 • nova regionalna vozlišča;
 • potrjen procesni model in strategija rasti za sistematično širitev na tujih trgih.

 

URBAN-E: Elektromobilnost v mestnih vozliščih v kohezijskih državah

Projekt vključuje 9 partnerjev iz držav EU, med katerimi podjetje Petrol nastopa kot vodilni partner, GoOpti pa nastopa kot eden od konzorcijskih partnerjev. Projekt predvideva uporabo infrastrukture za AC in DC polnjenje v treh osrednjih mestnih vozliščih (Ljubljana, Bratislava, Zagreb), ki bodo v celoti vključeni v prometne strategije mest (skupaj je predvidena postavitev 167 polnilnih točk). V jedru omrežja bo 21 multi-modalnih polnilnih vozlišč, ki bodo gradili omrežje okrog katerega bo vzpostavljena dodatna infrastruktura, ki bo zadostila potrebam uporabnikov. Ta vključuje urbano DC, urbano AC in DC polnjenje za dolge razdalje ter intermodalne in inovativne storitve zelene mobilnosti (e-taxi, e-car sharing, e-shuttle, e-logistika).

Vloga GoOpti v tem projektu je izvedba pilota s 4 električnimi vozili na relaciji med Ljubljano in Zagrebom.

Projekt se je začel marca 2017 in se konča decembra 2020.

 

EDISON WINCI – Razvoj infrastrukture, kompetenc in gradnikov poslovnih modelov logističnih sistemov električnih vozil z brezkontaktnim polnjenjem

Projekt EDISON WINCI naslavlja celovit pristop k doseganju okolijskih ciljev preko razvoja novih, zelenih tehnologij v mobilnosti, saj le-ta prispeva k okvirno 30 % celotnih emisij CO2, poleg tega pa je predvsem v večjih urbanih mestih, skoraj v celoti vir škodljivih emisij prašnih delcev in NOx.

Razvoj novih rešitev, kot je razvoj čistejših vozil, poleg spremembe obnašanja uporabnikov zahteva tudi spremembo obnašanja ponudnikov novih čistejših rešitev oz. poslovnih modelov, ki spremembo v prvi vrsti sploh omogočajo. Če želimo doseči tako celovite preboje, pa so potrebni tudi celoviti pristopi in razvoj rešitev, ki bodo uporabnikom omogočali enostaven prehod k novim tehnologijam ob večjem udobju in boljši uporabniški izkušnji ter jih spodbujali k širjenju in vnovični uporabi zelene mobilnosti.

Projekt kot enega od ključnih tehnoloških omogočiteljev (KET) preboja pri razvoju in implementaciji tehnologij za zeleno mobilnost naslavlja tehnologijo brezžičnega polnjenja. Ta temelji na ustvarjanju magnetnega polja in posledično električnega toka med oddajnimi tuljavami v vozišču oz. vozni podlagi ter sprejemnimi tuljavami v vozilu.

Projekt EDISON WINCI razvija rešitev, ki bo s pomočjo brezkontaktnega polnjenja omogočala:

 • zmanjšanje količine potrebnih baterij in s tem zmanjšanje teže in cene vozila,
 • bistveno daljše dosege električnih vozil (z več polnjenji na vmesnih postankih),
 • enostavno polnjenje (v dinamični izvedbi brez nepotrebnih in neželenih postankov),
 • zmanjšanje negativnega okoljskega vpliva proizvodnje in razgradnje baterij in
 • enostavno zaračunavanje stroškov porabljene električne energije,

s čimer bodo električna vozila postala privlačnejša, njihova uporaba pa bo omogočala več udobja v primerjavi s klasičnimi vozili.

Projekt poteka od oktobra 2019 in traja do maja 2022. Njegova skupna vrednost znaša 8.114.325,80 EUR in je sofinancirana v višini 3.131.129,07 EUR s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj