Avtorske pravice

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Vse informacije, vsebine, podobe, programske in oblikovalske vsebine strani, storitve in njihova imena ter zgradba in celostni izgled, izvorna koda ter unikatna arhitektura spletne strani (domene) www.goopti.com ter podstrani (poddomene) tudi, če niso našteti v tem obvestilu in izpolnjujejo definicijo avtorske pravice oziroma sorodne pravice ali intelektualne lastnine, so v izključni lasti družbe GoOpti B.V., Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Nizozemska (Družba).

Uporabnik ali obiskovalec spletne strani ne sme nepooblaščeno uporabljati, prenašati ali kako drugače uporabiti vsebine, ki je definirana v prvem odstavku tega obvestila, brez izrecnega privoljenja Družbe.


Vsakršna nepooblaščena uporaba je podlaga za odškodninsko odgovornost ter kazenski pregon.