GoOpti varnostni standardi

Pri GoOpti smo prepričani, da je varnost naših potnikov najbolj pomembna, zato smo razvili GoOpti standarde, ki našo mrežo prevoznikov in voznikov zavezujejo k visoki stopnji varnosti. Standarde, ki vključujejo vse vidike in postopke glede varnosti (pripravljenost voznikov, ustreznost vozil, reševanje izrednih razmer itd.) vozniki pred vsako vožnjo sprejmejo in znova potrdijo.
Usposobljeni vozniki in varna vozila

1Usposobljeni vozniki in varna vozila

Pri GoOpti se zavezujemo k spoštovanju principov varnosti

Spoštovanje GoOpti standarda Skrben nadzor voženj Prizadevanja za izboljšanje zakonodaje
- pogodbene zaveze voznikov in prevoznikov
- potrditev zavez pred vsako vožnjo
- redna izobraževanja, pregledi, usposabljanja voznikov
- vsaka vožnja načrtovana, zabeležena in spremljana
- večkratni pregled ustreznosti voznika in vozila
- nepretrgana povezava voznikov z regionalnim operativnim centrom (deluje 24h/dan)
- v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in Evropsko komisijo
- predlogi izboljšav (uporaba tahografov, identifikacije voznikov, itd. ...)
- uveljavljati Uredbo 561/2006/ES in ZDCOPMD tudi za vozila 8+1

Pri GoOpti delamo vse, da bi zagotovili varno izvajanje prevozov

Varnost zagotavljamo s pregledi načrtovanja voženj in nadzorom voznikov pred izvedbo prevoza, satelitskim sledenjem vožnjam ter internimi inšpekcijskimi nadzori prevoznih podjetij, pri katerih redno preverjamo pripravljenost voznikov in ustreznost vozil.

Vozniki skrbno spoštujejo naslednje zaveze, ki so:

• Pred vožnjo poskrbim za zadosten počitek. Na vožnjo pridem vedno pripravljen (spočit, naspan, pravočasno).
• 12 ur pred vožnjo in med vožnjo zagotovim, da imam 0,0 g/kg alkohola v krvi.
• Zagotovim ustrezno število postankov in počitkov za varno vožnjo (priporočeni postanek je najmanj 15 min na vsaki 2,5 uri vožnje).
• Zavrnem vsako vožnjo, tudi že sprejeto, za katero ocenim, da nisem dovolj spočit, naspan ali kakorkoli dovolj pripravljen ali sposoben za izvedbo vožnje.

Izobraževanje voznikov:

• Usposabljanje za voznike traja približno mesec dni in sledi točno določenimi postopkom, ki vključuje teste, uvajalne vožnje, predavanja in e-izobraževanje.
• Voznik, ki uspešno opravi vsa preverjanja, pridobi certifikat (licenco) GoOpti voznika.
• Licenca je veljavna leto dni. Po preteku tega obdobja, jo mora voznik obnoviti. To stori tako, da ponovno opravi določene teste in obnovi znanje.

Nadzorujemo ustreznost vozil prevoznih podjetij in franšiz:

• Vozilo bo za vsako posamezno vožnjo čisto, urejeno in prezračeno, vetrobransko steklo bo čisto. Neustreznih vozil se za prevoz ne uporabi.
• Pnevmatike bodo ustrezne glede na letni čas.
• Prevoz brez GPS sledenja se ne izvede. V vozilu je obvezna uporaba GPS sledenja, predpisanega s strani GoOpti.
• Vozilo bo opremljeno z vso zakonsko predpisano opremo (prva pomoč, varnostni trikotnik, gasilni aparat, dodatne žarnice ...)

Izvajamo nenapovedane inšpekcijske nadzore prevoznih podjetij in franšiz:

• Nenehno nenapovedano nadzorujemo načrtovanje voženj.
• Nenehno nenapovedano nadzorujemo ustreznost vozil.
• Nenehno nenapovedano nadzorujemo ustreznost voznikov in izvajamo ničelno toleranco do alkohola in drugih opijatov.
• Vsi vozniki morajo opraviti zdravniški pregled za poklicnega voznika.
• Vozniki za vsako vožnjo prejmejo elektronski potni nalog, ki zagotavlja, da vsi podatki o vozilu, vozniku in potnikih ustrezajo realnemu stanju.
• Kršitve strogo sankcioniramo, nastanek kršitev pa tudi uspešno preprečujemo.

Strožja pravila pri načrtovanju voženj:

• Pri načrtovanju voženj upoštevamo standard, ki predpostavlja obvezen počitek voznika na določenih destinacijah. Tukaj razlikujemo postanek s potniki in postanek za počitek voznika, kar predstavlja še korak dlje od običajnih standardov profesionalnih voznikov. Obvezen počitek je časovno natančno določen in ob načrtovanju vožnje tudi avtomatsko vključen v potni nalog.
Standard možnega podaljšanja počitka voznika na destinaciji: Zaradi sprememb pri vožnji, ki lahko nastopijo zaradi nepredvidljivih dogodkov, lahko voznik zahteva spremembo urnika počitka na destinaciji. V takem primeru operativni center poskrbi za nadomestnega voznika, ki potnikom zagotovi vožnje po predvidenem urniku.
• Avtomatski sistem načrtovanja voženj upošteva razmere na cestah, vremenske razmere in druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na potek vožnje.
• Operativni center spremlja dodeljevanje voženj posameznim voznikom, ki ga pripravljajo prevozna podjetja. V kolikor se ugotovi, da je kateremu od voznikom dodeljeno nesorazmerno število voženj, se voznika zavrne.
• Na daljših relacijah se pri načrtovanju vožnje dodeli dva voznika.

Če nam želite v povezavi z varnostjo karkoli sporočiti, kliknite na spodnji gumb in izpolnite kontaktni obrazec.