Trajnostni načini potovanja: letalo ni vedno najslabša izbira

Kateri način prevoza bi morali izbrati, da bi zmanjšali svoj ogljični odtis? Ali je enako, če potujete sami ali v skupini? Kaj pa na daljših razdaljah? Odgovor ni tako preprost.

V celotnem prometnem sektorju so cestna vozila dejansko največji onesnaževalec.

1V celotnem prometnem sektorju so cestna vozila dejansko največji onesnaževalec.

Dejstvo, da letalska industrija škoduje okolju, nam je že vsem dobro znano, vendar če želimo bolje poskrbeti za naš planet in zmanjšati ogljični odtis, ki prispeva k podnebnim spremembam, samo zmanjšanje uporabe letalskih prevozov ni dovolj. Zadeva je bolj zapletena.

Po podatkih Evropske agencije za okolje (EEA) je prometni sektor kot celota eden največjih proizvajalcev emisij toplogrednih plinov v Evropi. Leta 2017 je imel promet tretji največji delež (23,8 %) skupnih emisij toplogrednih plinov. V primerjavi z letom 1990 se je delež večine virov zmanjšal, medtem ko se je delež prometa povečal s 14,8 % leta 1990 na 23,8 % leta 2017.

V celotnem prometnem sektorju so cestna vozila dejansko največji onesnaževalec, saj povzročajo 72 % emisij CO2, povezanih s prometom.

Vožnja z avtom morda ne bo prispevala k bistvenemu zmanjšanju emisij.

2Vožnja z avtom morda ne bo prispevala k bistvenemu zmanjšanju emisij.

Vlaki so vedno najboljši, letala pa ne vedno najslabša

Železniški promet je v prometnem sektorju vedno med tistimi, ki povzročajo najmanj emisij, zato bi bilo seveda najbolje vsa letalska potovanja nadomestiti z veliko manj obremenjujočimi potovanji z vlaki.

Če se odločite za potovanje z vlakom namesto z letalom, bodo vaši izpusti ogljika pri istem potovanju veliko manjši. Vendar pa vlak zagotovo ni vedno možnost.

Kaj pa, če se namesto letenja odločite za vožnjo z avtomobilom?

Tu zadeva postane zanimiva. Odvisno od razdalje in števila potnikov, vožnja z avtom morda ne bo prispevala k bistvenemu zmanjšanju emisij.

V skladu z nedavnim poročilom agencije EEA so okoljski stroški* potovanja samo ene osebe z avtomobilom med najvišjimi od vseh obravnavanih potovalnih alternativ. Celo prevoz dveh oseb je lahko slabši od letenja na daljše razdalje, saj povzroča več onesnaževanja.

*Poročilo ni omejeno le na emisije CO2 in onesnaževanje zraka, ampak vključuje tudi hrup, onesnaževanje tal in vode, poškodbe habitatov, vizualne posege in odpadke.

V grafu so prikazani stroški emisij na potnika za različne potovalne alternative na razdalji 500 km.

3V grafu so prikazani stroški emisij na potnika za različne potovalne alternative na razdalji 500 km.

Potovanje z avtomobilom je sicer smiselno za družine s štirimi ali več osebami, če pa potujete sami, lahko letenje dejansko povzroči manjše okoljske stroške kot vožnja z avtomobilom.

Poleg tega pa, če se odpoveste letenju in se raje odločite za vožnjo z avtomobilom, se boste pridružili gneči na cesti in postali del tega, kar je dejansko največji posamični povzročitelj emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju. Torej tudi če bi vsi prenehali leteti, bi rešili le majhen odstotek veliko večjega problema.

Skupinski prevozi povzročajo manj izpustov toplogrednih plinov

Stopnja zasedenosti je najpomembnejši dejavnik pri vseh obravnavanih načinih prevoza. Več kot je ljudi v cestnem vozilu, manjše so emisije na potnika, prav tako pa so manjši tudi prometni zastoji. Zato je poleg vlakov oziroma hoje in kolesarjenja, kadar je to mogoče, najboljša možnost uporaba javnega prevoza in skupinskih prevoznih storitev.

Prednosti skupinskega prevoza, kot je GoOpti

Povprečna zasedenost pri posameznem GoOpti potovanju je šest oseb na vozilo, zato je izbira tovrstne storitve najbolj smiselna. Medtem ko je souporaba avtomobila s štirimi osebami veliko boljša izbira kot samostojna vožnja, je skupinski GoOpti prevoz še toliko boljši.

Skupinski prevoz v povprečju nadomesti 2-3 avtomobile, ki zaradi združevanja potnikov niso v prometu. To pomeni, da boste pri skupinski vožnji iz Ljubljane do letališča Marco Polo v Benetkah in nazaj prihranili do 147 kg CO2; iz Ljubljane do letališča na Dunaju in nazaj do 258 kg CO2; iz Ljubljane do letališča Malpensa v Milanu in nazaj do 331 kg CO2.

Povprečna zasedenost pri posameznem GoOpti potovanju je šest oseb na vozilo, zato je izbira tovrstne storitve najbolj smiselna.

4Povprečna zasedenost pri posameznem GoOpti potovanju je šest oseb na vozilo, zato je izbira tovrstne storitve najbolj smiselna.

Poleg tega je 8-sedežne GoOpti kombije mogoče napolniti razmeroma hitro, obenem pa vsem potnikom zagotoviti personalizirano storitev z vidika časovnih preferenc in prevoza od vrat do vrat.

Z vnaprejšnjo rezervacijo si lahko zagotovite ugodnejšo ceno!Eden od načinov za boljšo informiranost o posameznih načinih prevoza je izračun in primerjava emisij ogljikovega dioksida, ki nastanejo pri določenem potovanju. Za to so na voljo številni brezplačni spletni kalkulatorji, kot je na primer Carbon Footprint.

 

Povejte naprej in delite našo zgodbo.
Newsletter